Menu Close

STEAM veikla

              STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis, kuris  grindžiamas patirtinio, eksperimentinio ir probleminio ugdymo koncepcija.

Vaikas nuo pirmųjų gyvenimo dienų domisi jį supančiu pasauliu. Kiekviena diena mažai asmenybei suteikia galimybę realizuoti save kūrybinėje erdvėje, kurioje galima tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, kurti. Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai leidžia vaikams išlaisvinti kūrybiškumą, labiau pasitikėti savo jėgomis, atrasti bendraminčių kuriant ir realizuojant idėjas kartu. Šiandien labai svarbu kritiškai mąstantis vaikas, gebantis priimti sprendimus, mokantis veikti kūrybiškai, o ieškojimai ir atradimai padeda atskleisti ir pažintinį pasaulį.
Organizuojant STEAM veiklas vaikams sudaromos sąlygos lavinti savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, akies ir rankos koordinaciją. Išmokstama ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdomas sumanumas, lavinama reakcija, diskutuojama, stiprinamas kritinis mąstymas ir gebėjimas spręsti problemas.   Kauno Miesto Lopšelio -darželio“Pušaitė“ 2023 METŲ STEAM VEIKLOS PLANAS Atsisiųsti

,,Paukštelių” grupėje vyko Steam veikla-inžinerija  ,,Snaigė”.2024 02 08

Ugdytiniai konstravo , gamino, panaudodami antrines žaliavas, ,,snaigę”.Paeksperimentavę su sniegu, nusprendėme pasigaminti snaigę. Pasiruošė snaigei reikalingas priemones:karpė baltą popierių, stengėsi varžteliais padidinti indeliuose paruoštas skylutes, kaišiojo į jas pagaliukus.Pasijuto tikrais gamintojais- inžineriais.Puošė snaiges nerdami popierėlius ant pagalikų, plėšė plastikinę medžiagą ir ja puošė ,,snaigės” pagrindą. Lavėjo vaikų inžineriniai- kūrybiniai gebėjimai. Suprato, kad galima naudoti antrines žaliavas.
Vaikų amžius 5 m.
Mokytoja V. Danutė.

 

STEAM “Sniego pilis”(2024-02-02)

Patyriminė inžinerinė veikla

Tikslas– – pastatyti sniego pilį.

Kai žiemą už lango nėra sniego su vaikais sugalvojome susikurti sniego pilį. Smulkiąjai motorikai lavinti vaikai rankytėmis maigė iš popieriaus antrinių medžiagų “sniego” gniūžtes ir formavo pilį. Statydami sniego pilį vaikai mokėsi draugiškai bendradarbiauti, lavino kalbinius įgūdžius. Įtvirtinome apskritimo pavadinimą. Visi džiaugėmės rezultatu!

Mokytoja Laima Dumbrauskienė (2-3 m. vaikai)

STEAM   „ Sveiko maisto dienelės“( 2024-01-19)

Vaikai aptarė naudojamus produktus ir jų savybes. Po to sekė kitas etapas – darbo eigos aptarimas, bandymas perskaityti receptą. Atlikus paruošiamuosius žingsnius prasidėjo praktinė dalis, trinam, pjaustom, uostom, ragaujam, matuojam ir stebim pasikeitimus. Rezultatas vaikus ne tik nudžiugino, bet ir nustebino, kadangi varškės masė pakeitė spalvą supylus į ją mėlynes. 

Mokytoja  Deimantė Tarnauskaitė „Boružėlių“ grupė( 4-5m)

STEAM,,Sniego pyragas”

2024-01-18

,,Paukštelių” grupės ugdytiniai dalyvauja Tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projekte ,,ŽIEMOS STEAM’UKAS”-gamta , menas.

Ugdytiniai tyrinėjo sniegą .Dėjo  sniegą šaukštais į plastikinius maišelius ,padarė gniūžteles ir sumetė į indą.Po kiek laiko pastebėjo, kad sniegas virsta į vandenį.Kiekvienas norėjo pakilnoti savo maišelį, įsitikindami, kad ten vanduo.

Po to gamino ,,Sniego pyragą”.Panaudoję švirkštus, spalvotą vandenį su guašu, plastikinius indelius. ,,Pyragėlius” puošė švirkšdami ant jų spalvas, stebėjo kaip sklinda dažai sniegu, palikdami nuostabius vaizdus. Stebėjo, kaip

spalvoti ,,sniego pyragėliai” tirpsta ant medvilninės baltos medžiagos.

Lavėjo ugdytinių žinios apie gamtą, meniniai gebėjimai, tyrinėjimo įgūdžiai, geros emocijos.

 

Mokytoja Danutė Vainilavičienė. Vaikų amžius- 5m

 

Steam “LEDO GĖLĖS“( 2024-01-08)

Su šiuo STEAM dalyvaujame Tarptautiniame  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  projekte “ŽIEMOS STEAMUKAS“

Tyrinėjimui naudojome vandenį, formeles, guašą. Vaikai guašu nudažė vandenį, pylė į formeles. Paruoštas formeles išnešėme į lauką ir palikome, kad vanduo užšaltų. Užšalusius ledukus atnešėme į grupę ir stebėjome, kas vyksta. Stebėjome ledo pasikeitimus čia ir dabar, po valandos, po kelių. Vaikai susipažino su sąvokomis: šlapias, šaltas, ledas. Stebėjo kaip spalvos nudažo vandenį, vandens virsmą ledu ir atvirkštinį variantą – ištirpusio ledo virsmą vandeniu.

Vaikams daug smalsumo sukelia žaidimai su vandeniu.

 

Mokytoja Laima Dumbrauskienė 2-3 m. vaikai„Drugelių“ gr.

Steam Gyvūnai ir juos supanti  aplinka( 2024-01-05)

Tikslas: Plėsti ugdytinių pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną, skatinti pastabumą bei tobulinti kalbos gramatinį taisyklingumą.

Aprašymas: Atrado skaitmeninių technologijų (planšetės) panaudojimo galimybes, noriai mokėsi jomis naudotis. Atpažino ir įvardino laukinius gyvūnus.  Pasitelkiant išmaniąsias technologijas plėtojo aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, įvardinant gyvūnų pavadinimus ir priskiriant juos tinkamai aplinkai. Samprotavo apie jų gyvenimo sąlygas. Ugdytiniai išmoko atpažinti gyvūnus ir priskirti juos gyvenamajai vietai.

 

Logopedė Aurika Uzaitė( 4-5 m)

Steam Gyvūnų ir jų jaunikliai( 2024-01-13)

Tikslas: Plėsti ugdytinių pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną, tobulinti kalbos gramatinį taisyklingumą.

Aprašymas: Pasitelkus išmaniąją lentą ir naudojant įvairias mokomąsias programėles, ugdytiniai mokėsi atpažinti ir įvardinti naminius ir laukinius gyvūnus. Samprotauti apie naminius ir laukinius gyvūnus, jų gyvenimo skirtumus. Atpažino paveikslėliuose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, įvardino jų pavadinimus ir įvairias jų savybes: didelis, mažas, baltas, dryžuotas. Ugdytiniai įtvirtino sąvokas naudojant išmaniąsias technologijas, nuotraukas ir korteles.

 

Logopedė Asta Lešinskienė

STEAM veikla „Dirbtinis sniegas“

2023-12-27

„Saulučių“ grupės vaikai negalėdami pasidžiaugti sniegu lauke ėmėsi iniciatyvos ir patys gamino sniegą.

Tikslas. Išsiaiškinti ar iš dviejų skirtingų komponentų: krakmolo ir plaukų kondicionieriaus galima pagaminti sniegą.

 Veikla vaikus įtraukė į tyrinėjimo ir stebėjimo procesą. Pirmiausia  išsiaiškino kokiomis savybėmis pasižymi medžiagos naudojamos dirbtinio sniego gamybai. Krakmolas- tai balti, sausi, gurgždantys milteliai šiek tiek limpantys prie rankų. Plaukų kondicionierius – tirštas skystas, skleidžiantis kam malonų, kam nemalonų kvapą.

O, kaip sumaišė šias dvi medžiagas įvyko neįtikėtinas dalykas – jos virto „sniegu“! Ir prasidėjo tyrinėjimo, kūrybos ir atradimo procesas.

Tačiau sniego gamybai reikėjo ir matematinių žinių: suskaičiuoti kiek šaukštų krakmolo telpa stiklinėje,  pripilti tris pilnas stiklines krakmolo; suskaičiuoti kiek šaukštų plaukų kondicionieriaus supylėme į stiklinę.

  Vaikai padarė išvadą, kad iš šių skirtingų medžiagų; krakmolo ir plaukų kondicionieriaus galima pagaminti dirbtinį sniegą.

Vaikai per patyriminę veiklą patirdami pažinimo džiaugsmą turtino savo pažinimo, tyrinėjimo, iniciatyvumo,  matematinius ir kūrybinius gebėjimus.

„Saulučių“ gr. mokytojos: Ilona, Jonesa 3-4 m.m

 

 

STEAM veikla ,,Nykštuko kepurė”( 2023-12-18)
2023-12-11
,,Paukštelių” grupėje vyko patyriminė veikla.Ugdytiniai tyrinėjo medicininę vatą. Plėšė ją gabalėliais, pūtė, stebėjo kaip ji ,,skrenda”. Po to plėšė ir metė į indą su vandeniu, įsitikindami, kad ji greitai sudrėksta ir nuskęsta, o rašymo popierėliai neskęsta ilgai, kol jų nepalieti.Ugdytniai lavino tyrinėjimo įgūdžius, aplinkos pažinimą. Sužinoję vatos savybes, nutarėme ja papuošti ,,Nykštuko kepurėlę”.Plėšė vatą gabalėliais ir klijavo ant nykštuko kepurės.Lavino smulkiąją motoriką, meninius gebėjimus. Grožėjosi savo darbeliais.

Mokytojos DanutėV., Rasa D .5-6 m

STEAM eksperimentais be tyrinėjimu grindžiamas projektas „Moliūgo gimimo diena“ 2023-10

         Kauno lopšelio -darželio „Pušaitė“ bendruomenė įsitraukė į bendrą projektą – organizavo savo grupių aplinkose  Steam veiklas, kurių metu  vaikai susipažino su moliūgo sandara. Išsikėlėme  problemą – išsiaiškinti kiek galėtų būti moliūgui metų? Tikslas- žaidybinės- patirtinės veiklos metu skatinti vaikų fantaziją, spręsti iškilusią problemą:eksperimento bei tyrimo metu nustatyti „Moliūgo “ amžių.

     Įsirengtose Steam „Raganėlių ir baubukų“ laboratorijose  buvo atliekami tyrimai bei eksperimentai. Panaudotos priemonės: moliūgai,  mėgintuvėliai, švirkštai, liniuotės, metras, soda, actas, želatina, aliejus, valgomieji dažai ir kt.Vaikai pastebėjo, kad moliūgai  buvo skirtingi  savo išvaizda: dydžiu, spalva, forma, kad išskaptavus moliūgą atsiveria  skirtingo dydžio ertmė, kurią galima pripildyti.

     Tai akcentavome kūrybiniame procese, kad ir mes visi esame labai skirtingi ir individualūs.Vaikai dalinosi  savo išradimais, tyrimo sprendimo būdais, atliko eksperimentus  su soda ir actu, želatina ir kt. skaičiavo moliūgo sėklas, matavo  moliūgo apimtis, aukštį. Išdėliojo moliūgus pagal dydį, atliko moliūgo savybių vertinimą: didesnis -mažesnis, didžiausias -mažiausias,  ovalus-apvalus, lygiu paviršiumi-šiurkščiu paviršiumi ir kt. Buvo įdomu įvertinti ir jo skonines savybes.

   Lavėjo vaikų loginis mąstymas, problemų sprendimo įgūdžiai, matematikos mokymosi gebėjimai. Kūrybiniame procese buvo labai svarbus bendradarbiavimas tarpusavyje.

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos : Sigita Cipkuvienė, Jūratė Jasevičė, Danutė Vainilavičienė, Ilona Vilkaitė, Deimantė Tarnauskiatė, Violeta Miliauskienė

STEAM veikla Eksperimentas. Saldainių „Vaiduoklių“ tirpinimas 2023-10-26

Eksperimentas vaikams įdomus, patrauklus moksliniu metodu paremtas aplinkos pažinimo būdas.Eksperimentas. Zefyrinių saldainių „Vaiduoklių“ tirpinimas.Vaikai eksperimentui naudojo zefyrinius saldainius „Vaiduoklius“, 4 indelius, 4 skirtingus reagentus: šaltą, karštą vandenį, aliejų ir actą.

Tikslas – išsiaiškinti koks pokytis vyksta saldainius „Vaiduoklius“ užpylus skirtingu skysčiu: šaltu, karštu vandeniu, aliejumi, actu,  laiko tėkmėje po 15 min., 1val. ir 5 val.Vaikai atlikdami eksperimentą 4 indelius su zefyriniai saldainiais „Vaiduokliai“ užpylė šaltu, karštu vandeniu, aliejumi ir actu stebėjo vykstančius pokyčius ir bandė fiksuoti stebėjimo lape.

Vaikai tiriamosios veiklos metu spręsdami problemas, stebėdami ir analizuodami vykstančius pokyčius išsiaiškino, kad vyko tirpimo procesas,  kaip skysčiai paveikė saldainius „Vaiduoklius“, kuris iš jų paveikė stipriausiai.

Vaikai per patyriminę patirtį patirdami atradimo ir pažinimo džiaugsmą ugdėsi aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimus.

Mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė „Saulučių“ gr. (3m.)

 

STEAM veikla „Daržovių bokštas“ 2023-10-24

     Vaikai statė daržovių bokštą, kuris turėjo būti kuo aukštesnis ir nesugriūti nors 3 min.

Reikšminiai žodžiai: Inžinierinis

Tipas: Patyriminė veikla

Kriterijai: Tyrinėjimu grindžiamas gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymas. Dėmesys STEAM temoms ir kompetencijoms. Problemų sprendimu ir projektais grindžiamas mokymas.

Patirti sunkumai: Daržoves dedant vieną ant kitos ar jungiant plastilinu, bokštas vis griuvo.

   Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Jasevičė, „Zuikučių“ gr. (5-6 m.)

 

STEAM veikla ,,Rudens kilimas”. 2023-10-06

,,Paukštelių” grupėje vyko matematikadienis, pasitelkiant kūrybą, aplinkos pažinimą, meninius gebėjimus, smulkiąją motoriką. Su ugdytiniais kūrėme ,,Rudens kilimą”.

Vaikai rinko gamtinę medžiagą, išsiaiškinome kokiems medžiams priklauso gamtinė medžiaga, išlavėjo aplinkos pažinimas, lavino karpymo įgūdžius, nes patys panoro išsikarpyti lapelių, kilimo papuošimui.Skaičiavo, dėliojo, kūrė įvairias kompozicijas. Grožėjosi savo sukurtu ,,Rudens kilimu”.

Mokytojos Danutė V., Rasa D. Vaikų amžius 4-5m.

STEAM veikla „Gamtos atradimų  taku vedini“ 2023-09-25

   Ugdytiniai kūrė rudenėlio takelį. Patiesė „takelį“ iš rudeninės spalvos medžiagos ir jo  dekoravimui pasirinko netradicines dailės priemones, gamtinę medžiagą. Reikiamas priemones ugdytiniai rinkosi savarankiškai, veiklos metu tarėsi su draugais dėl gamtinės medžiagos naudojimo, eksperimentavo ir tyrinėjo. Sukurtą takelį ugdytiniai naudojo žaidimų metu. Veiklos metu buvo ugdomi aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, santykių  su bendraamžiais sričių pasiekimai.

Reikšminiai žodžiai: Ruduo,  tyrinėjimai, žaidimas

Tipas: Patyriminė veikla

Kriterijai: Dėmesys Steam temoms ir kompetencijoms. Tyrinėjimu grindžiamas  gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymas. Problemų sprendimu ir projektais grindžiamas mokymas.

Patirti sunkumai: Ant takelio dėliojant lapus, juos nupūsdavo vėjas.

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Jasevičė, „Zuikučių“ gr.( 5-6 m.)

STEAM veikla “Mes panašūs ir skirtingi”2023-09-19

Vaikai stebėjo ir analizavo grupės draugų veidus. Kurdami autoportretą skaičiavo – vienas, du ir daug. Tyrinėjo kokio dydžio ir kokių formų yra veido dalys. Pastebėjo, kad grupės draugai nors visi skirtingi, bet ir panašūs. Visi turi dvi akytes, vieną nosytę, vieną burnytę, dvi ausytes ir daug plaukų.

Mokytojos: Daiva Lileikienė, Ilona Vilkaitė „Saulučių“ gr.( 3m.)

STEAM veikla “Bitutės labirintas“   2023 rugsėjis 20

 Vaikai veikdami  su robotu “Bee-Bot”  mokėsi skaičiavimo, iššifravimo, programavimo pagrindų. Kūrė bitutės ėjimo labirintą, vedantį link zuikučio, boružėlės, matavo bitutės vienu žingsniu nueitą atstumą, prilygino kaladėlės ilgiui, bitutės žingsnius numeravo skaitmenimis. Pastebėjo, kad neteisingai užprogramavus, bitutė peržengia labirinto ribas ir nuklysta, programuodami iš naujo, sprendė problemą, stengėsi išvengti klaidų.

Mokytoja Sigita Cipkuvienė, „Boružėlių“ gr.

STEAM veikla „Gamtos vitražai ir spalvoti muilo burbulai“

Patyriminė veikla, pagrįsta STEAM metodais.

Vaikai tyrinėjo ir eksperimentavo su spalvotu burbulų skysčiu, patirdami, kaip pučiant orą ilgu šiaudeliu, burbulų vis daugėja ir iš jų susidaro burbulų kalnai, kurie veržiasi iš indo, ant popieriaus sukurdami įvairiausius raštus. Ant burbulais margintų popieriaus lapų dėliodami augalus, vaikai kūrė vitražus. Veiklos metu vaikai sprendė  iškilusias problemas, panaudotos naujos papildomos priemonės, buvo ugdomos tyrinėjimo, kūrybiškumo kompetencijos.

Mokytoja Violeta Miliauskienė, „Nykštukų“ grupė (2-3 m. )

 

 

Reikšminiai žodžiai: Inžinerinis.

Tipas: Patyriminė veikla

Kriterijai: Dėmesys Steam temoms ir kompetencijoms, Tyrinėjimu grindžiamas  gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymas

Patirti sunkumai: vaikams tiesiant foliją į griovelius ji plyšo.

Paraengė: Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Lileikienė, Deimantė Tarnauskaitė„Zuikučių“ gr.( 5-6m.)

 
 
 

STEAM veikla. Edukacinis- patyriminis ilgalaikis projektas-,,Trys paršiukai”2023-05

Pasakos svarbios, reikalingos ir šiuolaikiniam vaikui, tačiau labai svarbi jų pateikimo forma. Siekiant priartinti pasaką prie vaiko buvo pasitelktas inovatyvus- kūrybiškas STEAM ugdymas ir įgyvendinamas ilgalaikis edukacinis- patyriminis projektas „Trys paršiukai“. Vaikai ne tik klausėsi sekamos pasakos, bet įsitraukdami į kūrybinę, tyrinėjimų, ieškojimų, eksperimentavimo ir atradimų veiklą patys tapo aktyviais proceso dalyviais.  Analizavo, gvildeno  herojų charakterius, būdo savybes; aiškinosi ką kiekvienam reiškia namai, kuo jie panašūs ir skirtingi. Iš skirtingų medžiagų ir keliais būdais gamino pasakos herojus paršelius. Naudodamiesi priemonėmis ir įrankiais  braižė, projektavo ir statė jų namus. Eksperimento būdu- „vilkui pučiant“  (panaudojus plaukų džiovintuvą), pastatytus skirtingų statybinių medžiagų (šiaudinius, iš pagaliukų, faneros) paršelių namus, vaikai nupūsto atstumo rodmenis fiksavo fiksavimo lapuose. Pastebėjo, kad jie nupučiami skirtingu nuotoliu. Stebėdami, tyrinėdami, lygindami, analizuodami, diskutuodami tarpusavyje, išsiaiškino priežasties ir pasekmės ryšį -suvokdami jog, tai įtakoja naudotos statybinės medžiagos ir panaudotas jų kiekis.

Vaikai nusprendė ir patys sukurti pasakų knygelę „Trys paršiukai“. Jiems buvo mestas iššūkis pabandyti pagaminti 3 D knygelę. Vaikams buvo nauja patirtis, išbandė įvairius klijavimo ir kirpimo būdus, lavino erdvinį mąstymą.

Vaikai naudodami pasigamintus pasakos  personažus, pastatytus namus, pasitelkdami savo vaizduotę ir fantaziją patys kūrė ir plėtojo siužetinius žaidimus grupės ir lauko aplinkoje.

 Pasitelkus STEAM metodą vaikai per patirtinį ugdymąsi bendraudami ir bendradarbiaudami, mokydamiesi spręsti ir nugalėti kylančias problemas, ieškodami ir rasdami sprendimo būdus, suvokdami gėrio ir blogio priešpriešą, priežasties ir pasekmės ryšį,  įgyvendindami savo kūrybinius sumanymus, patirdami atradimo džiaugsmą praturtino savo kompetencijas naujomis žiniomis, gebėjimais.

Mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė, logopedė Asta Lešinskienė, meninio ugdymo mokytoja Aušra Bastienė „Saulučių“ gr. (5-6 m.)

 

„Paukštelių“ grupės STEAM veikla „Bebro namas“ 2023-06-19

Tikslas – skatinant vaikų įsitraukimą į tiriamąją veiklą, ugdyti vaikų gebėjimus konstravimo  srityje.

Ugdytiniai dalinosi turima patirtimi, rinko, bei analizavo bebro gyvenimo sąlygas įvairiais būdais ir priemonėmis. Kieme pasitelkę vaizduotę ir kūrybiškumą statė bebrui namą.

Tobulėjo vaikų gamtos pažinimo sritis –  buvo skatinami mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas.  Veikdami gamtoje, jie mokėsi suprasti supančią aplinką kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis kūrybinėmis priemonėmis. Vaikai patenkino savo smalsumą, aktyviai tyrinėdami gamtoje rastus daiktus, pastebėdami naujus objektus, stengėsi suvokti, kaip kas veikia, iš kokių dalių susideda bebro namas.

Parengė mokytoja Rasa Dambrauskienė„Paukštelių “ gr. (5-6 m.)

 

 

 

STEAM veika  „Kaip keliauja vanduo?“ 2023-06-14

Vaikai iš prigimties yra smalsautojai ir tyrinėtojai. Jie viską nori sužinoti, išbandyti savo patirtimi, ne išimtis ir vandens savybių tyrinėjimas.

Veiklos metu, vaikai pildami vandenį į vamzdį, stebėjo, kur jis išteka, kūrė savotišką vandens apytakos ratą. Naudojo įvairaus tūrio indus lygindami, kiek į juos  telpa vandens, stebėjo iš kurio indo pilant vanduo bėga ilgiau, surinkinėjo vandenį naudodami įvairias talpas, sprendė problemą, kaip perkelti vandenį iš vieno indo į kitą naudojant kempinę. Dirbant kartu pavyko įveikti visas užduotis, daugiau sužinoti, išmokti.

Vandens savybių tyrinėjimas- smagi  veikla, sužadinanti smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą, džiugias emocijas, teikianti žinių apie vandens svarbą, jo fizines savybes. Tai problemų sprendimu grindžiamas mokymas.

Parengė mokytoja Sigita Cipkuvienė.Vaikų amžius 3-4m. „Boružėlių“ gr.

STEAM veikla “Baltosios burės” 2023-06-07

“Paukštelių” grupėje vyko tyrinėjimais grindžiamas gamtamokslis. Su vaikais kūrėme laivą su burėmis. Ugdytiniai iš dangtelių išdėliojo laivą. Iš baltos medvilninės medžiagos bures.

Gamtinės medžiagos pagalba , guašu piešė, eksperementavo, tyrinėjo, puošė bures. Stebėjosi savo darbo rezultatais. Sėdo “paplaukioti”  savo sukurtu laivu su burėmis. Buvo ugdoma tyrinėjimo – kūrybiškumo kompetencijos.

Mokytojos Danutė V., RasaD.  Vaikų amžius 4-5m. „Paukštelių“ gr.

STEAM veikla “ Muilo burbulų dirbtuvėlės

 
,,Burbuliadienis” – tai tas jausmas, kai pavyksta pažaboti vėją ir paleisti į orą gražiai sukibusių muilo burbulų kirminą…
Pasidžiaugus didžiuliais muilo burbulais “Saulučių” grupės vaikai nusprendė patys pasigaminti muilo burbulų skystį. Išsikėlėme iššūkį tai padaryti iš turimų produktų grupėje. Ugdytiniai eksperimentuodami įsitikino, kad sumaišius indų ploviklį ir vandenį gaunasi puikus muilo burbulų skystis. O kiek džiugių emocijų suteikė burbulų uodegos ir burbulų kalnai!
Parengė ir organizavo “Saulučių” gr. mokytoja Daiva Lileikienė, meninio ugdymo mokytoja Aušra Bastienė ( 5-6m.)

STEAM VEIKLA„Spalvų šėlsmas” (2023-06-08)

Įvairiais technologijas metodais grįsta kūrybinė, patirtinė, džiugių emocijų kupina veikla.

Naudojant antrines žaliavas (purkštukus), pasirinkdami spalvų paletę (skiesti dažai „Temperas“) purškimo pagalba margino marškinėlius, eksperimentavo, kas būtų jei ant viršaus purkštų kitą spalvą. Rezultatas puikus – pavyko išgauti įvairias spektrines gamas. Pasirinkę didelio formato popieriaus lapus, sukant dideliais rankų mostais dažų buteliukus, liejo-taškė dažus.

Patyriminės veiklos metu ugdytiniai lavino mąstymą, pažinimo galias, pojūčius, smulkiąją motoriką, akies-rankos koordinaciją, estetinius jausmus.

 

Organizavo meninio ugdymo mokytoja Aušra Kuncevičiūtė-Bastienė ir „Drugelių“ gr. mokytoja Laima Dumbrauskienė

STEAM veikla „Spalvų-kvapų paveikslas“ (2023-05-10)

Pavasarį gamta mums dovanoja spalvas, kvapus.  Gamta – tai puiki edukacinė erdvė vaikui  gamtamokslinei  ir kūrybinei veiklai, žadinant norą pažinti, tyrinėti ir kurti.

Vaikai sužavėti  gamtos spalvomis ir kvapais pasinėrė į  savaiminį patirtinį ugdymąsi. Vaikščiodami, bėgiodami  netoliese darželio esančio parko takeliais ne tik grožėjosi žydinčių augalų žiedais, bet aiškinosi jų pavadinimus, tyrinėjo pojūčiais. Kadangi vaikai norėjo įgyvendinti savo idėją – sukurti  spalvų ir kvapų paveikslą, turėjo gerų paskatų, tai galėjo skinti augalų žiedus, lapus. Prisirinkę gamtinės medžiagos pasinėrė į kūrybos procesą. Kūrė „Spalvų-kvapų“ paveikslus.  Kūrybinio proceso metu vaikai  apžiūrėdami, aptardami augalų spalvas, formas, dydį, kuriamuose paveiksluose juos dėstydami tam tikra seka lavino skaičiavimo, gilino formų pažinimo ir erdvinio orientavimosi įgūdžius ir gebėjimus.

Šios veiklos metu vaikai ugdydami aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, kūrybinius gebėjimus, gamtamokslines-aplinkosaugines nuostatas, emociškai ir intuityviai pajautė santykį su gamta.

Mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė „Saulučių“ gr. (5-6 m.)

 

STEAM VEIKLA „PAVASARIO ŽIEDAI“ (2023 m. gegužė)

Pavasarį darželio kieme pražįsta medžiai, krūmai, gėlės. Ugdytiniai stebi aplinką , domisi  sezoniniais pokyčiais, tyrinėja ir eksperimentuoja. Prisiskynę įvairių augalų žiedų, lyginome juos pagal dydį, rūšiavome pagal spalvas, uostėme, kurie skaniai kvepia, o kurių kvapas nepatinka. Ugdytiniai susipažino su gėlės dalimis ir visi nusprendė, kad žiedas gražesnis už kotą ir lapus. Įsitikinome, kad ant vieno stiebo gali būti daug žiedų, o kito- tik vienas. O labiausiai sužavėjo tai, kad kiaulpienės virsta pūkais, kurie, stipriai papūtus, nuskrenda. Prisirinkę žiedų, parsinešėme į grupę, kūrėme darbelius ir miklinome pirštukus.

Patyriminės veiklos metu ugdytiniai lavino mąstymą, pažinimo galias, pojūčius, smulkiąją motoriką, akies- rankos koordinaciją, estetinius jausmus, gebėjimą susikaupti ir išlaikyti dėmesį.

Mokytojos Vesta Mitrulevičienė ir Violeta Miliauskienė„Nykštukų“ grupė (2-3 metai)

 STEAM sala – metodinė priemonė „Kaimas“ (2023-05-16)

Labai svarbu sukurti sveiką aplinką ir sudaryti visas sąlygas, kad ugdytiniai galėtų, pažintų augalus, galėtų juos prižiūrėti ir rūpintis jais bei sužinotų augalų naudą žmogui.

Kilo idėja sukurti mini STEAM salelę, „Kaimas“, kurioje vaikai įgytų teorinių- praktinių žinių apie kaimo aplinką,  augalų auginimą, gilintų žinias apie kaime auginamus gyvulius, jų priežiūrą, motyvuoti, domėtis gyvuoju gamtos pasauliu ir ugdyti meilę gamtai, formuoti suvokimą (kelio nuo sėklos iki augalo ar vaisiaus) per asmeninę vaiko patirtį, ugdyti gebėjimą rūpintis augalais. (Problemų sprendimu ir projektais grindžiamas mokymas)

Vaikai dalyvavo sodybos kūrimo procese- statė, dažė namelius, apjuosė sodybą tvora, sudėliojo akmenėlių takelius, į drėgną žemę pasodino augalų sėklas, „įkurdino“ naminius gyvulius. (Dėmesys STEAM temoms ir kompetencijoms)

 Kasdien žaisdami vaidmeninius žaidimus šiame kampelyje, stebėjo pokyčius, kaip dygsta, auga augalai, įgijo žinių, kaip jais rūpintis, sužinojo,  kokių sąlygų reikia, kad augalai augtų. Tyrinėjo augalų savybes pasitelkdami penkiais pojūčiais. Susipažino su naminiais gyvuliais, buvo skatinami globoti, rūpintis jais, sužinojo, kuo jie naudingi žmogui. Ugdėsi ekologinę savimonę, atsakomybę už artimiausią aplinką, pagarbą darbui.

„Boružėlių“ gr. (3-4 m.), mokytojos Sigita Cipkuvienė, Vesta Mitrulevičienė.

STEAM kūrybinė veikla „Kirmėlaitės“ 2023 05 15

Kol dar tikrieji kirminai lauke nepabudę, grupėje „atgaiviname“ savus pasidarytus!

Pažiūrėję  filmuką, kaip patiems pasidaryti kirmėlaitę, vaikai nieko nelaukę ėmėsi darbo. Margino servetėles įvairiomis spalvomis, teko  pamiklinti pirštukus, kol ant pieštuko susuko servetėlę, ją suspaudė ir nuėmė. Ritinėlio forma – tikra kirmėlaitė. Tada pipetėmis lašino ant kirmėlaičių vandenį ir stebėjo kaip jos juda (tiesinasi) ir spalvinasi.

Patyriminės veiklos metu vaikai išsiaiškino, kad suglamžytas popierius vandenyje išsitiesina ir minkštėja, stebėjo kaip ryškėja ir liejasi kirmėlaičių spalvos, sudarydamos naujas spalvas, skaičiavo ir lygino kuri ilgesnė.

Stebėdami vykstančius procesus, vaikai savaip interpretavo tai ką matė patyrė atradimo džiaugsmą.

Mokytoja Jūratė Jasevičė „Zuikučių“ gr. 4-5 m.

Vaikai eksperimentavo ir pasirinko netradicinę kiaušinių marginimo techniką. Pasirinkta technika, kai kiaušiniai vyniojami į popierinį rankšluostį ir ant jo lašinamos įvairios spalvos. Kiekvienas margutis gavosi vis kitoks ir nenuspėjamas. Veiklos metu vaikai lavino akies rankos koordinaciją, sustiprino vaikų smalsumą, didino norą mokytis, tyrinėti, lavino motorinius įgūdžius.Ši veikla taip pat leido vaikams pasidžiaugti rezultatu,sustiprino pasitikėjimą savimi.
Mokytojos Vesta Mitrulevičienė ir Violeta Miliauskienė,,Nykštukų“ grupė (2-3 m.)
 
Pavasaris – tai gamtos budimo metas. Su vaikais kalbėjome apie įvairias gėlytes: mažas, dideles, jų spalvas, kvapą. Vaikai įvardino spalvas, uostė gėles, lauke ieškojo įvairių gėlių, jas skynė., taip lavino pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, uoslę, klausą. O iš surastų  žiedų, šakelių, lapų paįvairinant meninę veiklą kūrė ,,Gėlių vitražus”. Vaikai ugdė socialinius įgūdžius: bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje, samprotavimo bei problemų sprendimo įgūdžius.Ši veikla skatino  vaikus rastus daiktus klasifikuoti, lyginti, daryti išvadas.
 
„Boružėlių“ gr. (3-4) metai, ikimokyklinio ugdymo  mokytojos Vesta Mitrulevičienė, Sigita Cipkuvienė

STEAM veikla „Gamtos tyrinėtojai“(2023-04-24)

     Ugdytiniai eksperimentavo augindami svogūną, stebėjo kaip atsiranda šaknys, auga laiškai, sužinojo, ko jiems reikia, kaip rūpintis, kad jie augtų.
    Gamtos mokslai padeda daugiau sužinoti apie aplinką ir joje vykstančius procesus. Ugdytiniai lavino pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę.
    Tobulėjo vaikų gamtos pažinimo sritis – mažieji buvo skatinami mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami gamtoje sėdami vaistažoles savo darže  mokėsi suprasti supančią aplinką kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis kūrybinėmis priemonėmis. Vaikai patenkino savo smalsumą, aktyviai tyrinėdami žemė, medžio drožles, sėklas. Pastebėdami naujus objektus, stengėsi suvokti, kaip kas veikia, iš kokių dalių susideda.
    Vaikai kūrė teorijas, kad paaiškintų, ką jie mato, ir rinko duomenis, jog išbandytų šias teorijas. Jie kėlė hipotezes, paremtas savo pastebėjimais, o tada bandymo būdu tikrino šias hipotezes. Kaip ir tikri mokslininkai, vaikai stebėjo, ką daro kiti, mokėsi iš jų, bandė kartoti tai, ką matė, užduodami klausimus, stebėdami ir aptardami rezultatus.

Mokytoja Rasa Dambrauskienė, Paukštelių“ grupė( 4-5m.)

STEAM veikla -gamtos diena “Mūsų žemė”. (2023 05 02).

“Paukštelių” grupėje vyko gamtos dienelė. Su vaikais nusprendėme patyrinėti žemę , pasodinti gėlyčių- našlaičių. Ugdytiniai tyrinėjo- stebėjo žemę per padidinamąjį stiklą. Aptarė ką išvydo. Lietė rankomis, pureno, pajuto jos šilumą.Stebėjo, kaip pagaliukai sminga į žemelę. Delniukais išlygino žemės paviršių ir paruošė gėlyčių sodinimui. Išsirinkę jiems patinkančią gėlytę- našlaitę, patyrinėjo jos šaknis, stebėjosi kiek daug jos turi “siūlelių”.Išsiaiškinome ,kad be šaknelių , be žemės, gėlytė neišgyventų. Vaikai suprato, kad gėlytes reikia palieti, jos nori ” gerti”.
Pajuto savo rankelėmis žemę( ji gali būti įvairi), bet šita skirta gėlytėms: švelni, trapi.Džiaugėsi savo pasodintomis gėlytėmis, kad jas teks palieti, kad žemė neišdžiūtų.
Ugdytiniai lipdė iš plastilino sliekiukus-kirmeliukus ir slėpė dangteliuose su žeme. Suprasdami, kad jie gyvena po žeme. Savo sliekiukus-kirmėliukus papuošė beržų žirginėliais.
Ugdytniai patyriminės veiklos metu lavino aplinkos pažinimo kompetenciją, meilę žemei, gamtai.
Mėgins suprasti, kad žemę reikia tausoti, saugoti, mylėti.

Parengė mokytojos Danutė Vainilavičienė, Rasa Dambrauskienė “Paukštelių” gr.( 4-5m.)

STEAM veikla „Smėlio laboratorija“( 2023-05-02)

Mokytoja Laima Dumbrauskienė, „Drugelių“ gr. (5-6m.)

,,Išmanioji misija: pirmyn į gamtą“ 2023-05-10

„Paukštelių „ gr. ugdytiniai lankėsi Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje gamtos ir ekologijos krypties edukacinėje programoje ,,Išmanioji misija: pirmyn į gamtą“ tema- „Bandymai ir eksperimentai“. Užsiėmimo tikslas – skatinti vaikų tiriamąją, mokslinę veiklą, taikant aktyvius tiriamosios veiklos metodus.

 Užsiėmimo metu ugdytiniai susipažino su bandymų ir eksperimentų atlikimo būdais, patyrė pažinimo džiaugsmą. Vaikai patys atliko įvairius gamtamokslinius bandymus ir eksperimentus taikydami mokslinio darbo metodą, komentavo skirtingus gamtamokslinius bandymus ir eksperimentus, vykstančius cheminius procesus.

Ugdytiniai atliko bandymus ir eksperimentus: Spalvų maišymas, Piešimas ant pieno, Lavos lempa.

Pasidalino ikimokyklinio ugdymo mokytojos  Rasa Dambrauskienė ir Danutė Vainilavičienė , „Paukštelių “ gr. (4-5 m.)

STEAM veikla „Kuriame plakatą“ (2023 04 19 – 25)

   Ruošdamiesi renginiui „Keliu sveikatos bangą su draugu 2023“, skirtam paminėti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklos tinklo veiklos 30-metį, įgyvendinome užduotį –parengti sveikatinimo idėjas atskleidžiantį plakatą.

   Pirmiausia su vaikais aptarėme, kas turėtų būti pavaizduota plakate, koks  šūkis tiktų plakato idėjai. Vaikai   įsitraukė į kūrybinį procesą diskutuodami  apie judėjimo naudą sveikatai. Savo idėjas ir sumanymus įgyvendino piešdami ir aplikuodami.

   Kurdami plakatą vaikai susipažino su vizualinio meno žanru – plakatu, lavino  kūrybiškumą, estetinį suvokimą bei mokėjimą mokytis išreiškiant save ir savo idėjas.

Mokytojos: Jūratė Jasevičė, Deimantė Tarnauskaitė „Zuikučių“ gr. (4 – 5 m.)

 

STEAM veikla „Kuriu Sveikatinimo plakatą“ (2023-04-19 iki 04-25)

Organizuojamą mūsų įstaigos renginį „Keliu sveikatos bangą su draugu 2023“, skirtą paminėti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklos tinklo veiklos 30 metį, buvo nutarta sveikatinimo idėjas skleisti pasitelkus ir meno kūrinius – plakatus.

Tikslas: išsiaiškinti ir sužinoti kas yra plakatas. Pasitelkus gautą informaciją bei žinias sukurti plakatą.

Aptarėme su vaikais elementus, kurie turėtų atsispindėti plakate. Vaikai ėmėsi iniciatyvos ir pasinėrę į kūrybinį procesą  aktyviai reiškė savo mintis apie sveikatą. Visų susitarimu buvo pasirinktas vienas lakoniškas tekstas. Vaikų išradingumas džiugino, jie generavo savo idėjas ir kūrė plakato dizainą pasirikdami skirtingas technikas bei  priemones, tačiau vyravo piešimo metodas.

Vaikai kurdami plakatą susipažino ne tik su vizualinio meno žanru – plakatu, bet per meninę veiklą turėjo galimybę išreikšti save, savitą pasaulėjautą. Projektuojant ir kuriant plakato dizainą, mąstė ir lavino erdvinį suvokimą, kūrybiškumą, estetiką, originalumą, mokėsi mokytis ir priimti kolegialius sprendimus.

Mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė „Saulučių“ gr. (5-6 m.)

STEAM veikla  „Ugnikalnio išsiveržimas“  ( 2023- 04-24)

Vaikai labai domisi gamta ir joje vykstančiais reiškiniais. Vienas iš tokių reiškinių yra ugnikalniai, vaikai kalba apie juos iš savo asmeninės patirties, arba pasitelkdami vaizduotę. Kad įtvirtintume turimas žinias, pabandėme visi kartu, naudodami sodą, dažus, acto rūgštį, imituoti ugnikalnio išsiveržimą ir taip įgauti patirties ir naujų įspūdžių.

Vaikai, kiekvienas individualiai iš plastilino nusilipdė ugnikalnį, į kurį bėrė sodą, dažus, ant viršaus lašino acto rūgštį. Sumaišius sodą su actu, vyko cheminė reakcija, kurios metu susidarė putos. Jos stipria srove ištekėjo iš ugnikalnių, sudarydamos spalvotos ugnikalnių lavos įspūdį.

Veikla labai sudomino vaikus, kiekvienas džiaugėsi ir džiugiomis emocijomis išgyveno savo ugnikalnio išsiveržimą, taip įtvirtindami jau turimas žinias.

 „Boružėlių“ gr. (3-4) metai, ikimokyklinio ugdymo  mokytojos Sigita Cipkuvienė, Vesta Mitrulevičienė

STEAM veikla ,, Margučiai“ (2023-03-31)

Artėjant Velykoms, sugalvojome marginti iš popieriaus iškirptus kiaušinius. O ar galima pirštukais ir delnais įvairiomis spalvomis dažyti kiaušinius taip, kad rankos liktų švarios? Žinoma, ir mums tai pavyko! Ant popierinio kiaušinio užpylėme pasirinktų spalvų dažų ir kiaušinį patalpinome užspaudžiamame maišelyje. . Tvirtai užspaudėme kraštus,o tada pirštais ir delniukais glostydami savo darbelius, paskirstėme spalvas po visą plotą. Spalvos liejosi tarpusavyje, išgaudamos nuostabiausius raštus ir suteikdamos vaikams daug džiugių emocijų. Baigę darbus, kiaušinius išėmėme iš maišelių. Vaikai buvo susižavėję!

Patyriminės veiklos metu ugdytiniai tyrinėjo spalvų liejimo galimybes, išgaunanant naujas spalvas, lavino pirštų, riešo judesius, regėjimo ir lytėjimo pojūčius, akies ir rankos koordinaciją, estetinius jausmus, ugdėsi gebėjimą sukaupti ir išlaikyti dėmesį, mėgautis procesu ir jausti pasididžiavimą savimi ir savo jėgomis.

Mokytojos Violeta Miliauskienė ir Vesta Mitrulevičienė ,,Nykštukų“ grupė (2-3 m.)

 STEAM projektinė veikla “Kaip atsiranda augalai”( 2023-03-01 iki 03-30)

Pavasaris – gamtos pabudimo, garsų, spalvų bei pavasarinių darbų metas. “Saulučių“ grupės vaikai su nekantrumu laukdami pasirodant pirmųjų pavasario ženklų, pastebėjo, kad darželio kiemas jau džiugina pirmaisiais gėlyčių žiedais.

Vaikai nusprendė patys pabandyti užsiauginti augalus. Aptarėme kokios būtinos sąlygos augalų auginimui (vanduo, oras, žemė, šviesa). Susipažinome su pagrindiniais augalo organais (šaknimis, stiebulapais, žiedais, vaisiais, sėklomis). Tyrinėjome įvairias sėklas: ridikėlių, agurkų, pupų. Tuomet paruošėme mini „šiltnamius“. Žemę pakeitėme vata, kad matytume augimo procesus. Savo „šiltnamius“ įkurdinome ant lango, kur daug šviesos ir šilumos. Vieną „šiltnamį“ padėjome tamsioje patalpoje. Stebėjome, matavome, analizavome ir darėme išvadas, kas dygsta greičiausiai, o kas lėčiausiai. Lyginome šviesoje ir tamsoje augančias sėklytes. Darėme prielaidas kas galėjo turėti tam įtakos ir kodėl mūsų pupos neišleido nei šaknelės, nei lapelių.

Užsiimdami šia veikla lavino gebėjimą kurti prielaidas ir jas tikrinti, analizuoti, kritiškai mąstyti, ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, džiaugėsi rezultatu.

Mokytojos: Daiva Lileikienė, Ilona Vilkaitė „Saulučių“ gr.( 5-6m.)

STEAM projektinė veikla „Žalieji vitaminai“( 2023-03-01 iki 03-30)

Pavasarį atbunda, sužaliuoja visa gamta. „Zuikučiai“ nutarė patys užsiauginti vitaminų – pasodinti svogūnus.

Vaikai išsiaiškino, kad į žemę sodinti galima ne tik gėles, bet ir svogūnus. Jie užaugina žaliuosius laiškus, kurie yra sveikatai palankus produktas, maistingi, turi daug oksidantų, vitamino B bei folio rūgšties.

Sodindami bei stebėdami svogūnėlius vaikai lavino rankos –akies koordinaciją, smulkiąją motoriką, skaičiavimo ir matavimo, meninės raiškos bei bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Mokytojos: Jūratė Jasevičė ir Deimantė Tarnauskaitė (4-5 m.)

STEAM projektas : sportuojame, judame daugiau ir išradingiau-,,Žiemos Olimpinės žaidynės 2023″( 2023-01-09 iki 02-28)

Nors šią žiemą negalėjome pasidžiaugti sniego gausa kieme, bet tai tik padidino bendruomenės motyvaciją organizuoti veiklas susijusias su žiemos sporto šakomis per patyriminį ugdymą.
Vaikai buvo skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, papildant estetikos, jutiminio ir emocinio patyrimo aspektus.
Tikslas: panaudojant steam-inžinierijos metodus sukurti  aplinkas, netradicines priemones, pasirinktinai sporto šakai išbandyti, ne tik lauke, bet ir vidaus grupių aplinkose.
,,Boružėlių” grupės ugdytiniai sukonstravo ,,Olimpinę areną” Ašigalyje, išbandė ledo ritulio žaidimą su pačių pasigamintomis ledo ritulio lazdomis, o ,,Paukštelių”gr .vaikai nenusileido savo inžinieriniais sumanymais kurdami ,,Greitųjų rogučių” trasas.
Smagu buvo išbandyti Kerlingo žaidimą pačių ,,Saulučių” grupės ugdytinių ir jų tėvelių pagamintomis netradicinėmis priemonėmis, kas padėjo susipažinti su ,,Kerlingo žaidimu” ir kt.
Nepristigome drąsos bei užsidegimo išbandyti ir netradicines aplinkas: apsilankę Raudondvario dvaro čiuožykloje ,,Saulučių” grupės ugdytiniai nepritrūko sportinio užsidegimo išmokti čiuožti su pačiūžomis, o koks džiaugsmas visus užvaldė kai netykėtai pavyko surasti ir linksmųjų kalniukų ,,Kauno Vienybės ” aikštėje…
Džiaugiamės įgytomis naujomis patirtimis, aktyviai praleistu laiku, puikiomis emocijomis, kurias įamžinome vizualizacinėje priemonėje- ,,Kubo dėlionė”, panaudojant netradicinį steam metodą- popieriaus perkėlimą ant medžio.

Įgyta patirtis:buvo ugdomas savarankiškas mąstymas ir atsakingas veikimas socialinėje aplinkoje, suteikta galimybė panaudoti inžinerines , matematikos, meno žinias bei įgūdžius sprendžiant sudėtingas tvarumo problemas.

 

 

,,Boružėlių” grupės vaikai, nebijo ,,išsimurzinti”, yra linkę leistis į įvairiausius eksperimentinius nuotykius! Tad sugalvojo, o kodėl gi nepasigaminus savo darbščiosiomis  rankelėmis žaisliukų. Pasirodo, kad iš miltų galima ne tik blynus kepti, bet ir pasidaryti puikius antistresinius žaisliukus, kurie lavina smulkiąją motoriką, rankų ir pirštų raumenis, emocinį intelektą, padeda nurimti supykus ar jaučiantis nerimą.

Užsiimdami šia veikla, lavino akies rankos koordinaciją,   kūrybinius gebėjimus – vaizduotę, fantaziją, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Mokytojos: Vesta Mitrulevičienė, Sigita Cipkuvienė (3-4m.)

     STEAM veikla “Darbelis Kaziuko mugei” (2023 03 07)

“Paukštelių grupėje vyko dailės- tyrinėjimo dienelė. Su vaikais nusprendėme pasigaminti darbelių “Kaziuko mugei”.Tam panaudojom miltus, druską ir vandenį. Vaikai gamino tešlą, tyrinėjo jos savybes.
Suprato, kad ji lipni , kad galima iš jos lipdyti įvairius darbelius, panaudoti formeles.Visi su užsidegimu dirbo, jiems patiko gaunamas rezultatas. Po to visus darbelius padėjome , kad išdžiūtų.
Kitą dieną vaikai išgražino savo darbelius guašu, taip pat panaudojo klijus su spalvotu smėliu.Stebėjo-tyrinėjo , kad darbeliai tapo kieti, tinkantys nešti į “Turgų”.
Vaikai lavino kūrybiškumą, meninius gebėjimus , bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius , estetinį suvokimą
“Paukštelių”gr.mokytojos:Danutė V. , Rasa D.(4-5 m.)

STEAM veikla „Kūrėjai“  2023-02-27

„Zuikučių“ grupės vaikai mėgsta žaisti su mašinėlėmis, grupėje jų yra daug. O kaip būtų smagu žaisti su paties sukonstruota mašina!

Kilo idėja vaikams tapti mažaisiais inžinieriais – konstruktoriais. Labiausiai vaikus domino kūrybinis procesas, kai iš turimų konstruktoriaus dalių, ratų, varžtų gimsta įvairūs kūriniai. Vaikai tyrinėjo, kaip susijungia detalės, lygino jų plotį ir ilgį, skaičiavo panaudotas detales, lygino jau sukurtas platformas.

Konstravimo proceso metu mažieji inžinieriai ugdėsi kūrybiškumo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžius.

Tiek kūrybinis konstravimo procesas, tiek jo rezultatas buvo kupinas džiugių emocijų ir nuoširdaus vaikų džiaugsmo.

 

Mokytoja Jūratė Jasevičė, „Zuikučių“ gr.( 4-5m.)

STEAM veikla „MANO NAMAI – MANO TVIRTOVĖ“ (2023-02-13)

„Saulučių“ grupės vaikai tapę mažaisiais statybos inžinieriais ėmėsi spręsti inžinierinius klausimus. Vaikai aktyviai veikdami ėmėsi realizuoti savo architektūrinius sumanymus, konstruoti, projektuoti namus iš putplasčio. Ieškodami tinkamų namo statybos projektavimo  variantų,  išbandė du sprendimo būdus. Pirmu atveju – atskiras namo detales jungė dantų krapštukais, antru atveju – išbandė lipnią juostą. Taikė ir matematines žinias matuojant ir įrenginėjant namo sienas, stogą.  Vaikai sukonstravo gana tvirtus namus, puoštus tautiniais motyvais.

Projektavimo, konstravimo metu mažieji inžinieriai įsitraukę į patyriminį mokymąsi ugdėsi kūrybiškumo, problemų sprendimo, iniciatyvumo ir atkaklumo, skaičiavimo ir matavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Kūrybinis procesas ir darbo rezultatas buvo kupinas džiugių emocijų.

 

STEAM veikla  “MES PASTATĖM SNIEGO SENĮ”  (2023-02-20)

„Boružėlių“ grupės vaikams labai patinka žiema. Bet ką daryti, jeigu sniego nėra, o taip norėtųsi pastatyti sniego senį…?

Kilo idėja sukurti sniego senius naudojant kartonines dėžes. Į pagalbą atskubėjo tėveliai, kurie parūpino dėžes, liko tik jas dekoruoti ir pradėti dėlioti puikiuosius „sniego“ senius.

Vaikai džiaugėsi veikla, bandė pastatyti kuo didesnį „sniego“ senį, vieni kitiems padėjo, įveikė įvairius iššūkius, net ir aukščio baimę.

Užsiimdami šia veikla, lavino matematinius-inžinerinius gebėjimus, bendradarbiavo, džiaugėsi rezultatu.

 

Mokytojos Vesta Mitrulevičienė, Sigita Cipkuvienė(3-4m.)

STEAM veikla „Dirbtinis sniegas“ (2023-01-11)

                                                                                                                                              Tyrinėjimas geriausias būdas suprasti.

Vaikai kasdien trokšta tyrinėti, atrasti ir pažinti pasaulį, būtent todėl „Saulučių“ grupės ugdytiniai nuolat eksperimentuoja. Ši žiema pašykštėjo sniego, o senį besmegenį nulipdyti norisi, tenka pasinerti į gamtos mokslus ir patiems gaminti dirbtinį sniegą.

 „Saulučių“ gr.  tyrinėtojai STEAM laboratorijoje  nusprendė pasigaminti dirbtinio sniego ir išsiaiškinti ar jų pagamintas sniegas pasižymės tokiomis savybėmis, kaip tikras sniegas. Vaikai sniego gaminimui naudojo du receptus: soda + plaukų kondicionierius, bulvių krakmolas + aliejus.

Šio eksperimento metu įsijungė keturi pojūčiai – rega, uoslė, lytėjimas ir klausa. Pirmiausia susipažinome, ištyrinėjome ir aptarėme  naudojamų medžiagų savybes. Po to sekė kitas etapas – mokėmės perskaityti sniego recepto instrukcijas. Įveikus šiuos žingsnius vyko tiriamoji – praktinė eksperimento dalis, pilstomos, matuojamos, maišomos medžiagos. Rezultatas vaikus nudžiugino – sukurtas sniegas lipo, kaip tikras.  Tačiau kitomis tikram sniegui būdingomis (šaltumo, tirpimo) savybėmis jis nepasižymėjo.

Pasigaminę sniegą vaikai pasinėrė į kūrybinį procesą jo metu buvo sukurtos sniego gėlės, seniai besmegeniai, sniego namai, sniego pilys su bokštais ir neįtikėtinos istorijos apie sniego žmones ir sniego požemiuose miegančias sniego pabaisas. 

Mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė„Saulučių“ gr.( 5-6m.)

 

Eksperimentinė steam patyriminė veikla,,Bakteriukai” ( 2023-02-09)

Su vaikais aptarėme vieną svarbiausių būdų, kaip apsaugoti save nuo įvairių ligų – tai rankų plovimas su muilu. Pažiūrėję mokomąjį filmuką apie bakterijas ir sužinoję apie jas daugiau, kartu su vaikais atlikome eksperimentus.

Į lėkštutę įpylėme pieno, po to bėrėme pipirų ir įkišome pirštuką. Ant piršto prilipo pipirai – ,,bakterijos”. Po to pirštuką įkišome į muiluotą vandenį ir tik po to į pieną su pipirais. Pipirai kaip mat traukės į šalis! Vaikai suprato, kodėl reikia plauti rankytes. ,,Bakterijos”- nedraugauja su muilu!

Mažieji mokslininkai liko sužavėti, norėjo vis kartoti dar ir dar

Po to sumąstėme chemiją sujungti su inžinerija! Vaikai sugalvojo sukurti savo

,,bakteriukus-baubukus”! Ir kaip šauniai pavyko!

Mokytojos Violeta Miliauskienė ir Vesta Mitrulevičienė “Nykštukų” grupė (2-3 m.)

                                                                                                STEAM veikla „Ledo gniaužtuose“ (2023-01-31)

Mažieji Nykštukai žiemos steam labaratorijoje kūrė savo žiemos pasaką, gelbėjo įvairiausius žvėrelius įstrigusius ledo gniaužtuose.

Savo rankelėmis kaip kas išgalėjo taip tas pylė vandenį, stebėjo kaip sniegas tirpsta ir išlaisvina žvėrelius. O patys drąsiausieji dar ir chemikais pabuvo. Stebėjo kas vyksta kai susimaišo soda su actu. Ogi tikri stebuklai, sniego vulkanai!

Ši patyriminė veikla mūsų darželio labaratorijoje vaikučiams suteikė daug džiaugsmo, džiugių emocijų, pasitikėjimo savimi ir drąsos eksperimentuoti!

 

Mokytojos Violeta Miliauskienė ir Vesta Mitrulevičienė. “Nykštukų” gr. (2-3 m.)

 

STEAM veikla „Slidėmis nuo kalno“ (2023-01-30)

Žiemą smagu čiuožti slidėmis  nuo sniego kalnų. O ką daryti, kai sniego nėra, o taip norisi lenktyniauti nuo kalniuko?

Pasitelkdami kritinį mąstymą, kūrybiškumą, skaičiavimo ir matavimo gebėjimus, vaikai sprendė užduotį –  kaip pagaminti slides ir pritvirtinti žmogeliuką, kad čiuožiant nuo kalno jis nenukristų nuo slidžių. Slidžių konstravimas įtraukė vaikus į ilgalaikę veiklą, kurios metu ir kalną statė, ir trąsą žymėjo. O varžydamiesi, kuris toliau nučiuoš, savo „slidiniko“ atstumus žymėjo diagramoje.

Mokytoja Jūratė Jasevičė, „Zuikučių“grupė (4-5) metai

  STEAM veikla “Rogucių sportas “(2023-02-02)

                Rogučiu sportas- olimpinė sporto šaka. Ugdytiniai ieškojo informacijos internete, kaip pasigaminti rogutes ir trasą. Veikla įdomi suteikė  ,,mažiesiems inžinieriams” gerų emocijų, motyvacijos siekti užsibrėžto tikslo ,  o svarbiausiai -jie turėjo galimybę savarankiškai modeliuoti, improvizuoti, išnaudoti savo kūrybinį potencialą ir mėgautis galutiniu rezultatu- susipažinti su  žiemos sporto šaka -,,rogučių sportu” netradicinėje grupės aplinkoje.

Mokytojos Danutė Vainilavičienė ir Rasa Dambrauskienė. “Paukščiukų” gr.(4-5) metai

STEAM veikla „Kelionė laivu į Šiaurės ašigalį“ (2023-01-24)

Vaikai projektavo konstravo laivą, kad galėtų keliauti į Šiaurės ašigalį. Vaikai dirbo su užsidegimu ir susikaupę, jie turėjo įgyvendinti keliamą sąlygą – laivo korpusas turėjo turėti šonus ir burę. Vaikai išpildė jiems keliamą sąlygą, tenkinami savo saviraiškos poreikius daug elementų patys sugalvojo ir sukonstravo laivuose buvo įmontuoti televizoriai, stalai, prožektoriai, patrankos ir kitos detalės. Patiems kilo mintis, laivus nuspalvinti, ėmėsi dažymo veiklos. Kaip laivai buvo sukonstruoti, jie noriai su jais žaidė plėtojo žaidimą netgi keletą dienų.
Vaikai lavino loginį, erdvinį mąstymą, kūrybinius gebėjimus – vaizduotę, fantaziją, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

„Saulučių“ gr. mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė ( 5-6m.)

                                                                                       STEAM veikla “Žiemos miestas” (2023 01 25)

“Paukštelių” grupėje vyko inžinierijos dienelė.Vaikai tapo mažaisiais inžinieriais-konstruktoriais : gamino namelius,  miesto gatveles, žiemos medžius. Pastatė visą miestelį.Lavėjo vaikų kūrybiškumas,  bendravimas, smulkioji motorika. Vaikai džiaugėsi “žiemos miestu”.Nusprendėme, kad mūsų pastatytas miestelis gali būti “žiemos olimpinis miestas”
 
Mokytoja Danutė Vainilavičienė, inžinierija “Paukštelių” grupė (4-5) metai

STEAM veikla „Magiškos druskos raidės“ (2023-01-20)

Kas skaito rašo duonos neprašo, ši patarlė tikrai tinka „Saulučių“ grupės vaikams. Jie tikri mažieji raštininkai ir rašto tyrinėtojai. Vaikai išbandė naują rašymo būdą su druska. Žodelius jie tepė klijais, bėrė druska ir stebėjo, kaip raidelės tampa reljefinėmis.  Tikroji magija vyko, kaip vaikai žodžius dažė. Jie su nuostaba susidomėję stebėjo, kaip dažų lašelis bėga, plečiasi ir plinta druskos raidelių paviršiumi. Vaikai atrado naują neįprastą rašymo būdą per patyriminę patirtį atrado ir sužinojo druskai būdingą savybę – druska sugeria vandenį. Lavino smulkiąją motoriką, skaitymo ir rašymo, tyrinėjimo įgūdžius, akies ir rankos koordinaciją, vaizduotę, kūrybiškumą.

 „Saulučių“ gr. mokytojos: Ilona, Daiva

 

STEAM veikla „Ledukų šalyje“( 2023-01-18)

           STEAM veiklos su vandeniu kelia daug susidomėjimo vaikų tarpe, teikia daug džiugių emocijų ir  padeda įgyti daugiau žinių  Steam mokymuose.

    Eksperimentuodami  su vandeniu ugdytiniai sužinojo apie vandens savybes ir būsenas, žiūrėdami vaizdo medžiagą praplėtė savo žinių bagažą  apie jo svarbą žmogui ir aplinkai, gilinosi, išsiaiškino, kad jis būna: skystas, bet gali virsti ir ledu arba garais, kas jam nutinka aukštoje ar  žemoje temperatūroje.

   Eksperimentas:  Vaikai bandė vandenį pilti į šaldymo maišelius ir užšaldyti,palyginti maišelių vandens turį- kiek vandens telpa viename maišelyje ir kiek iš to kiekio  vandens  galima pasigaminti ledukų.

   Į stiklinę su vandeniu įmetė ledo gabaliuką, pririšo siūlą prie pieštuko ir siūlo galą uždėjo ant leduko, užbėrė druskos ir stebuklai – siūlas prišalo prie kubelio. Buvo smagu „žvejoti“ ledo kubelius.

   Statydami „ledo pilį“ugdytinai sužadino kūrybinę vaizduotę ir pasirėmę praktiniais Steam veiklos įgūdžiais: savarankiškai, bendradarbiaujant, lavindami smulkiąją motoriką, atliko matavimus „ledo pilies“ pagrindui sukurti, dėliojo detalių ( ledukų) atkarpas –formavo sienas, išmėginę konstrukcijos tvirtumą,  statinį architektūriškai apipavidalino.  

  Pasigaminę spalvotų ledukų  ir pasistatę  pilį stebėjo, per kiek laiko kambario temperatūroje ledas vėl virsta vandeniu, kaip liejasi ir maišosi dažai, bėrė druskos ant spalvotosios pilies ir aiškinosi  kas tirpsta greičiau?

Mokytoja Laima Dumbrauskienė, „Drugelių“ gr. (5-6m.)

 

STEAM veikla  „Mano gražioji snaigė“(2023-01-17)

            „Boružėlių“ grupės vaikai, naudodami antrines žaliavas, kūrė snaiges.  Iškėlėme uždavinį- snaigę sukurti taip, kad ji nešama išlaikytų formą ir nesubyrėtų. Snaigės kūryba,  projektavimas sutelkė  vaikų dėmesį,  augo pasitikėjimo savimi jausmas.Visos snaigės gavosi skirtingos ir labai gražios, kaip ir gamtoje. Kurdami snaigę, taip pat lavino smulkiąją motoriką, erdvinį mąstymą, gerino skaičiavimo gebėjimus.

        Baigę kurti,  vaikai savo snaiges pernešė į kitą vietą, pasitikrindami ar jos išlaiko formą, visiems pasisekė puikiai.

 

Parengė mokytojos Vesta Mitrulevičienė ir Sigita Cipkuvienė „Boružėlių“ gr. (3-4 m)

 

STEAM veikla  Kalėdinėje laboratorijoje – „Ledo dovanos“(2022-12-02)

              STEAM veiklos metu vaikai susipažino su vandens savybėmis. Rinkosi  dekoracijas pagal turimą skaičių. Į balionus dėjo pasirinktas dekoracijas. Norima spalva nudažę vandenį, pylė į balionus. Palaukėme kol užšals. Puikus rezultatas. Ledo dovanos puošia darželio kiemą.

 

Mokytoja Rasa Dambrauskienė„Paukštelių“gr.( 4-5m.)

STEAM veikla  Kalėdinėje laboratorijoje  „Sniego žaisliukas“(2022- 12-12)

           „Paukštelių“  grupės vaikai nusprendė pagaminti sniego žaisliuką ir juo papuošti, pagamintą iš kartono, eglutę.   Ugdytiniai  susidomėję tyrinėjo  su padidinamuoju stiklu sniegą esantį dangteliuose.   Lavėjo jų tyrinėjimo įgūdžiai, suprato, kad sniegas gali greitai ištirpti Vaikai  guašu piešė  ant sniego, esančio dangteliuose, mažus taškelius ir stebėjo , kaip jie greitai sklinda sniegu ir susilieja . Lavėjo vaikų kūrybiškumas, meniniai gebėjimai. Ugdytiniai suprato, kad sniegas dangtelyje ištirps ir pavirs į vandenį.Visi džiaugėsi  savo žaisliukais ir puošė eglutę. 

 

Mokytoja Danutė Vainilavičienė „Paukštelių “ grupė (4-5 m.)

STEAM veikla „Kalėdinėje laboratorijoje „Lavos lempa“(2022-12-14)

         Tyrinėdami, eksperimentuodami vaikai tenkina savo smalsumą, norą pažinti aplinką, sužinoti kas ir kodėl vyksta, kaupia patirtį. „Zuikučių“ grupės ugdytiniai virto mokslininkais ir atliko eksperimentą „Kalėdinėje laboratorijoje‘.

        Vaikai eksperimentavo su skysčiais (vanduo, aliejus): lygino pagal svorį (sunkesnis, lengvesnis), maišė  (susimaišo, atsiskiria), pipetėmis lašino dažus, bėrė šnypščiančią tabletę. Eksperimentuodami ir stebėdami vykstančius procesus, vaikai darė išvadas ir savaip interpretavo tai ką matė. Pasisėmę naujų žinių, džiugių emocijų, vaikai patyrė atradimo džiaugsmą.

Mokytoja Jūratė Jasevičė ruduo (matematika), „Zuikučių “ grupė (4-5 m.)

                                                                                                         STEAM veikla ,, Kalėdinėje” laboratorijoje „ Kalėdinio žaisliuko gamyba !“ (2022-12-05)

          Kalėdos- tai stebuklų metas todėl ,,Saulučių” grupės STEAM „Kalėdinėje laborotorijoje“ taip pat vyko tikri stebuklai: vaikai pasinėrė į nuostabią, kupiną netikėtumų ir džiugių atradimų eksperimentų veiklą- gamino „Stebuklingus“ eglutės žaisliukus.
      Virtę tikrais mokslininkais, asiginklavę geranoriškumu, kantrybe, dėmesingumu, pasitekę jau turimus savo gebėjimus kibo į darbą. Išsikėlė sau iššūkį eglutės žaisliukus pagaminti iš sodos, blizgučių ir acto. Pasitelkę regos ir uoslės pojūčius tyrinėjo šių medžiagų savybes, negailėjo vieni kitiems patarimų, bendradarbiavo, džiaugėsi gautu rezultatu….

Mokytoja Ilona Vilkaitė, “Saulučių” grupė (5-6 m.)

                                                                       STEAM veikla ,, Kalėdinėje” laboratorijoje

„ Žiema ir sniegas – tikra laimė !“ (2022-12-10)

         Tyrinėjimai, stebėjimai, eksperimentai vaikams suteikia galimybę kaupti patirtį ir įgyti žinių apie juos supantį pasaulį.„Boružėlių“ grupės vaikai virto tikrais mokslininkais, atliko tyrimus darželio STEAM ,, Kalėdinėje” laboratorijoje.
      Žiema ir sniegas – tikra laimė ! Sniegą vaikams patinka liesti, apžiūrėti, uostyti, net paragauti, o jei palyginus jį su druska?
     Laboratorijoje rytmetys prabėgo labai greitai ir turiningai: vaikai tyrinėjo sniego ir druskos savybes: matavo temperatūrą, lygino pagal spalvą, svorį ,stebėjo pro mikroskopą susidariusius kristalus, naudodami pipetes, dažė įvairiaspalviais dažais, stebėjo, kaip abi medžiagos keičiasi veikiamos šilumos, tyrinėdami, stebėdami, savaip interpretavo, darė išvadas, o svarbiausia, pasisėmė džiugių emocijų, patyrė atradimo džiaugsmą.
 
   

Mokytojos: Sigita Cipkuvienė, Vesta Mitrulevičienė ruduo (matematika)„Boružėlių gr.“ grupė(3-4m)

 
 
          “Saulučių” grupės vaikai sukūrė automobilio modelį ir išbandė jį žaidžiant. Susipažino ir mokėsi naudotis matavimo įrankiu – matavimo rulete. Stebėjo kaip rieda automobilis tiesiu keliu ir nuokalne, nuriedėjusį atstumą žymėjo vėliavėle. Lygino kurio automobilis nuriedėjo trumpiausią atstumą, kurio ilgiausią atstumą.
        Lygindami nuriedėjusių automobilių atstumą įsiminė sąvokas „trumpas – ilgas, „trumpesnis – ilgesnis“.
 
       Taip pat vaikai atliko tyrimą. Ieškojo grupėje turimų mašinų, jas lygino. Kėlė klausimus: “Ar greitį galima pamatuoti? Kaip išmatuoti atstumą, kurį nuvažiavo mašina?”. Vaikai, lygindami matavimo prietaisus suvokė, kaip reikia jais naudotis. Pasitelkiant diagramos metodą išsiaiškino kurios mašinos važiuoja greičiau, kas tai lemia.
 
      Vaikai sugalvojo iš didelės kartoninės dėžės pasigaminti automobilį. Įvardino automobilio detales, ieškojo sprendimų jas gamindami. Pastebėjo, kad detalės yra tam tikrų formų ir dydžių. Gamindami automobilį vaikai bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje, dirbo kaip komanda.
 
Mokytojos: Daiva Lileikienė, Ilona Vilkaitė, “Saulučių” grupė (5-6 m.)

  Steam veikla:„ Matematinių vaizdinių formavimas“(2022-11-25)

        „Boružėlių“ grupės vaikai sužinojo, kaip veikia popieriaus smulkinimo aparatas, ir kas lieka iš popieriaus lapo, kai jis susmulkinamas. Po stebėtos praktinės  veiklos, vaikai padarė išvadą, jog iš vieno lapo gaunasi daug smulkių juostelių.

      Popieriaus juosteles panaudojome matematinių vaizdinių formavimui. Vaikai dėliojo įvairias  plokštumines figūras – voratinklius, snaiges, namelius ir kt.

     Džiaugėsi formų, figūrų įvairove, kurią galima sudėlioti iš juostelių, bandė skaičiuoti, iš kiek juostelių sudarytos jų figūros, savo padarytą figūrą lygino su trikampio, kvadrato, stačiakampio formomis, įtvirtino spalvų pavadinimus.

Mokytojos: Sigita Cipkuvienė, Vesta Mitrulevičienė ruduo (matematika)„Boružėlių gr.“ grupė(3-4m)

 

Steam veikla: „Suskaičiuok ir rask vietą“(2022-11-28)

„Zuikučių“ grupės vaikai mėgsta viską skaičiuoti. Kodėl gi nesuskaičiavus minkštųjų rutuliukų!

                Vaikai, pinceto pagalba, į indelius dėjo tiek rutuliukų, koks skaičius ant jų parašytas. Dar ne visi vaikai pažįsta skaitmenis nuo „6“ iki „10“, tai į pagalbą skubėjo draugai. Suskaičiavę rutuliukus, vaikai šalia indelio dėjo kortelę su tokiu pat taškelių skaičiumi. Teko paprakaituoti skaičiuojant taškelius, nes vienas kitas vis „pabėgdavo“. Vyko netgi lenktynės, kuris vaikas greičiau teisingai sudėlios rutuliukus.

          Skaičiuodami minkštuosius rutuliukus ir taškelius, vaikai lavino skaičiavimo, grupavimo  įgūdžius, išsiaiškino, kad prie rutuliukų pridedant po vieną jų skaičius grupėje didėja, lavėjo akies ir rankos koordinacija bei smulkioji motorika.

Mokytoja Jūratė Jasevičė ruduo (matematika), „Zuikučių “ grupė (4-5 m.)

 

Steam veikla: „Spalvos stiklinėje“(2022-11-25)

                                                                                       Šioje STEAM veikloje „Paukštelių“ grupės ugdytiniai atliko bandymą – eksperimentą „Spalvos stiklinėje“.

            Tikslas: Skatinti vaikus stebėti, tyrinėti aplinką, eksperimentuoti su spalvomis, patirti proceso ir kūrybos džiaugsmą, lavinti   skaičiavimo įgūdžius.

           Eksperimentas vaikams suteikė daug gerų emocijų. Vaikai sužinojo įdomų spalvų maišymosi būdą, kad maišydamosi spalvos virsta naujomis spalvomis ar atspalviais, o popierinis rankšluostis sugeria vandenį, sušlampa ir nusidažo.

        Ugdytiniai įvardino naujai atsiradusias spalvas, atspalvius, skaičiavo stiklines, naudotus dažus, analizavo rezultatą, fantazavo, ką mato savo susiliejusiuose spalvose, kur galėtų spalvotą popierių panaudoti. Vaikai iškarpė medžių lapus. Veiklų metu lapus skaičiavo, grupavo pagal formą, dydį, pratęsė įvairias skaičių sekas, išreikš skaičiais.

 

Mokytoja Rasa Dambrauskienė, eksperimentai„Pauštelių“grupė ( 4-5m.) metai.

 

Steam veikla:  „Namelis trims paršiukams“ (2022-11-18)

                     „Paukštelių“ grupėje vyko inžinerijos dienelė: Vaikai per langą stebėjo krintančias šį rudenį pirmas snaiges. Išsiaiškinome, kad pradeda artintis žiema.   Prisiminėme pasaką apie trys paršiukus, todėl vaikai nusprendė pastatyti – sukonstruoti  jiems namelių. Vaikams buvo pateikta  įvairios  formos medinių lentelių, kaladėlių, dangtelių, pasipuošėme „aikštelę“  ryškia medžiaga. Vaikai mąstė , kūrė kaip geriau pastatyti namelį. Lavėjo jų konstravimo, statymo, kūrimo įgūdžiai.  Pasakojo vieni kitiems apie savo statinį, apžiūrinėjo. Lavėjo bendravimo  bendradarbiavimo įgūdžiai.  Džiaugėsi savo darbeliais. 

 

Mokytoja  Danutė Vainilavičienė, inžinierija, „Pauštelių“grupė ( 4-5m.) metai.

 

                                                                                          

    Steam veikla:  „Moliūgo sėklų matematika“(2022-11-09)

               Po vykusio „Moliūgo gimtadienio“, vaikai teiravosi, kas moliūgo viduje. Šįkart mokytoja vaikams atnešė džiovintų moliūgo sėklų ir vaikai jas tyrinėjo. Vėliau sugalvojo, kad reikia paskaičiuoti, kiek sėklų iš vieno didelio moliūgo mokytoja sudžiovino, bet jų tiek daug, kad dar neįmanoma suskaičiuoti, todėl buvo surastas puikus būdas bent jau paskaičiuoti tiek sėklų, kiek vaikai galėtų: į pagalbą buvo pasitelktos kaladėlės ir skaičių kortelės.

     „Drugelių“ grupės vaikai paeiliui dėjo tiek moliūgo sėklų, kiek nurodyta kortelėje arba kaladėlėje, vėliau jas dėliojo eilute ir lygino, ar skiriasi moliūgo sėklų kiekis eilutėje ir stulpelyje.

       Šioje veikloje vaikai noriai dalyvavo ir mokėsi ne tik skaičiuoti, bet ir lyginti kiekį.

Mokytoja Renata Benetė, ruduo (matematika), „Drugelių grupė“ (4-5 m.)

 

 
     „Paukštelių‘‘ grupėje vyko matematikos Steam  dienelė. Vaikai pasirinko lenteles su skaičiais, išsiaiškinome jų eigą. Lavėjo vaikų matematiniai gebėjimai, mąstymas. Tada vaikai buvo pakviesti padirbėti savo pirštukais neįprastu būdu, būtent rodomuoju pirštuku štampavo savo metų skaičių. Labai džiaugėsi šiuo procesu.  Buvo susikaupę,lavėjo sensoriniai matematiniai gebėjimai. Bandė suskaičiuoti pirštukų antspaudus. Įvardino koks sekantis bus jų metų skaičius.
Mokytoja Danutė Vainilavičienė , „Paukštelių“ ugdytinių  amžius (4-5m.)
 
         “Boružėlių“ grupės vaikai besiruošdami artėjančiam moliūgo gimtadieniui, sugalvojo, kad reikia pasigaminti voratinklių. Apsitarę nusprendėme, kad šitam sumanymui reikės medžio šakelių, siūlių ir voriukų. Kaip vaikai tarė, taip ir padarė… Išėję pasivaikščioti, prisirinko medžio šakelių, mat ši gamtinė medžiaga- puiki priemonė matematinių vaizdinių formavimui ikimokykliniame amžiuje. Būdami gamtoje, įtvirtino matematines žinias, susipažino su supančiu pasauliu.
       Tikslas – ugdyti realaus pasaulio pažinimo smalsumą, taikant problemini mokymą(si). Gebėti palyginti  daiktus pagal kiekį (vienas, daug, mažai), suprasti daikto vietą eilėje, gebėti matuoti, susipažino su skaitmenimis ir matavimo priemonėmis (metru, matavimo rulete, liniuote ir sąlyginiu matu – siūlu) ir išbandė jomis matuoti.
Išsiaiškinę, kad voro tinklui pagaminti reikia 3 šakelių, jas bandė matuoti ir pažymėti lape, po to lygino, kuri trumpesnė, kuri ilgesnė. Su didžiuliu susidomėjimu ir susikaupimu vaikai rimtai darbavosi. Po to galėjo lengviau atsipūsti, mat laukė kūrybinė užduotis – pinti voro tinklą, taip puikiai lavinome akies ir rankos koordinaciją, smulkiąją motoriką ir kūrybiškumą.
Nutarėmė, kad puikiai pavyko mūsų kūrybinis darbelis, kuris dar ir papuošė mūsų grupės aplinką.
Mokytojos Sigita Cipkuvienė ir Vesta Mitrulevičienė ruduo (matematika), „Boružėlių “ grupė (3-4 m.)

Steam veikla “Rudens spalvos”(2022-10-19)

           „Saulučių“ grupės vaikai, susižavėję rudenėjančia gamta, iškėlė klausimą- „Ką daryti, kad kuo ilgiau galėtume pasidžiaugti spalvingu rudens grožiu“? Lauke prisirinko įvairių lapų, žolių, gėlių ir juos sudėjo į užveriamą maišelį.     Apžiūrinėdami maišelius skaičiavo kiek įvairių gamtinių medžiagų pavyko rasti, lygino ko pavyko rasti daugiau, o ko mažiau, kas rado mažiausią daiktą, o kas didžiausią. Į maišelį įdėjo bespalvės plaukų želės ir užvėrus atsargiai rankomis minkydami sumaišė želė su surinktomis gamtinėmis medžiagomis. Augalai susimaišė su želė ir virto nuostabiais meno kūriniais. Rudeniniais lapais grožėjosi kurdami vitražus. Ant lipnios plėvelės lipino įvairių dydžių ir spalvų lapus.

     Stebėdami rudens vėjo sukuriamą spalvingų lapų šokį, nusprendė pasigaminti vėjo gaudykles. Vaikai matavo, kirpo, klijavo, skaičiavo kiek juostelių reikia vėjo „uodegai“. Vėjo gaudykles išbandė lauke stebėdami iš kurios pusės vėjas pučia, diskutuodami koks jo stiprumas.

Mokytojos: Daiva Lileikienė, Ilona Vilkaitė, “Saulučių” grupė (5-6 m.)

Steam veikla „Linksmieji kaštoniukai ir lapeliai“  (2022-10-05)

„Paukštelių“ grupėje vyko „matematikadienis“

        „Pauštelių“gr. ugdytiniai tyrinėjo ir skaičiavo kaštonus. Lavėjo jų matematiniai įgūdžiai. Vaikai  kūrė įvairias kompozicijas. Suprato, kad pridedant kaštoną, vis  jų daugėja.  Apžiūrėjo rudeninius lapus, tyrinėjo kuris  lapas didžiausias,  o kuris mažiausias iš esančių. Suprato, kad kaštono lapas yra sudarytas iš kelių lapelių, o beržo lapeliai patys mažiausi. Aptarė jų spalvas, suprato, kad rudenėlis juos nudažė, “užaugino“  kaštonus. Vaikai tepė ant pasirinktų lapų guašą ir glaudė juos prie popieriaus, stebėjosi  atvaizdu . Suprato, kad beržo lapeliai maži, todėl jų ant popieriaus lapo telpa daugiausia. Džiaugėsi savo darbeliais.

 Mokytoja Danutė Vainilavičienė, ruduo (matematika), „Paukštelių “ grupė (4-5 m.) 

STEAM veikla„Kas darže sunkiausias?“ (2022-10-05)

            Matematika yra vaikų įrankis susipažinti su pasauliu. Tai skaičių pažinimas, įvairios operacijos su jais, matavimas, geometrija, erdvės pažinimas. Vaikai kasdien tyrinėja naudodami matematines formų, dydžių, sekos, apimties, atstumo sąvokas.

       „Zuikučių“ grupės vaikams įdomu, kuri daržovė yra sunkesnė, o kuri – lengvesnė. Siekdami patenkinti savo smalsumą ir norą pažinti pasaulį asmenine patirtimi, vaikai tyrinėjo artimoje aplinkoje. Vaikai daržoves svėrė: ant vienos svarstyklių pusės dėjo pasirinktą daržovę, ant kitos – kitą. Stebėjo ir svarstė, kuri sveria daugiau, siekė išlyginti svarstykles, skaičiavo kiekvinos lėkštelės daržoves, rikiavo jas į eilę, lygino.

        Tyrinėdami vaikai mokėsi lyginti (daugiau-mažiau), skaičiavo, rikiavo, vartojo dydžio sąvokas (didesnis-mažesnis, ilgesnis-trumpesnis).

       Tyrinėtas daržoves su malonumu ragavo.

Mokytoja Jūratė Jasevičė ruduo (matematika), „Zuikučių “ grupė (4-5 m.)

 

 STEAM veikla „Kavinė:  nuo idėjos iki įgyvendinimo“( 2022-09- 05 iki -09- 30)

            Įgyvendinant „Kavinės“ idėją vaikai susidūrė su daugeliu iššūkių, reikėjo spręsti daug praktinių problemų ir priimti teisingus inžinerinius sprendimus. Vaikams teko iš kartoninių dėžių, ričių projektuoti baldus iš  virvučių ir geometrinių figūrų sukurti apšvietimo instaliaciją. Neliko nuošalyje ir menai pasitelkę štampavimo techniką dekoravo staltieses, dekupažo technika puošė kėdes. Nulipdė kavinei reikiamus indus: puodelius, lėkštutes, vazeles. 
        Inžineriniai sprendimai neatsiejami nuo matematinių skaičiavimų, taigi ir mes į savo veiklą integravome matematikos mokslą. Vaikai susipažino su geometrinėmis figūromis: apskritimas, trikampis, kvadratas, stačiakampis; skaičiavo stalus, stalų kojas, stalus sunumeravo skaičių simbolių kortelėmis; lygino stalus pagal aukštį, aiškinosi ir suvokė sąvokas: „žemas“, „aukštesnis“, „aukštas“;  naudodamiesi sąlyginiu matu -juostele mokėsi  matuoti stalo ilgį, atmatuoti reikiamo ilgio staltiesę. Visi bandė sprindžiu išmatuoti stalo ilgį, rezultatai buvo fiksuojami, aiškinosi ir padarė išvadą kodėl buvo gauti skirtingi rezultatai.
     Nuo idėjos iki įgyvendinimo vaikai nužingsniavome ilgą žingsnį, tačiau dar ir dabar džiaugiasi darbo rezultatais ir pritaiko kitose savo žaidybinėse veiklose.
 

Mokytojos : Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė  „Saulučių “ grupė (5-6 m.)

 STEAM kūrybinės dirbtuvės “Linksmoji rudenėlio dovanų matematika” (2022-09-30)

    “Boružėlių“ grupės vaikai labai domisi rudenėjančia gamta. Pastebi besikeičiančius medžius, renka nuo medžių nukritusias giles, kaštonus, kankorėžius. Gamtinė medžiaga- puiki priemonė matematinių vaizdinių formavimui ikimokykliniame amžiuje.

   Vaikai matematinių gebėjimų įgijo veikdami artimiausioje juos supančioje aplinkoje: lauko aikštelėje,  grupėje- svarbiausia vaikų smalsumas ir noras pažinti pasaulį asmenine patirtimi.

   Žaisdami kaštonais, gilėmis mokėsi skaičiuoti, lyginti (daugiau-mažiau), grupuoti, matuoti, rikiuoti nuo didžiausio iki mažiausio, matavo sąlyginiais matais (sprindžiais, pėdomis, vaiko ūgiu ir kt. ) . Susipažino su skaitmenimis, pratinosi vartoti sąvokas (didelis – mažas, ilgas – trumpas, aukštas – žemas).

   Tą pačią medžiagą panaudojo kūrybiškai: kaštonai, gilės tapo „vaišėmis“,  kurios buvo dalinamos į dubenėlius; iš gamtinės medžiagos buvo kuriami medžiai, kiti paveikslai, matuojamas jų aukštis, plotis, stebima, kiek panaudota priemonių, vienam ar kitam paveikslui sukurti.

Mokytojos Sigita Cipkuvienė ir Vesta Mitrulevičienė ruduo (matematika), „Boružėlių “ grupė (3-4 m.)

 

STEAM kūrybinės dirbtuvės- „Kas didesnis“ (2022-09-21)

         Vieną gražų rudens rytą vaikučiai mokėsi lyginti objektų dydžius, naudodami sąlyginį matą – sąvaržėlę. Visi apsibrėžė savo rankutę ir, dėliodami sąvaržėles skersai ir išilgai, ją matavo. Vėliau išsirinko patinkantį, kas labai didelį, kas mažutį, medžio lapą ir taip pat jį matavo. Visi bandė nuspręsti, kas: rankutė ar medžio lapas didesnis.

       Veikla vaikams patiko, nes naudojome kieme surinktus medžių lapus, kur kas linksmiau buvo dėlioti ir skaičiuoti spalvotas sąvaržėles ir buvo smagu lyginti rankučių dydžius tarpusavyje. O kai kurios merginos, po veiklos, nusprendė savo rankutėms nupiešti ir „nulakuoti“ nagus!

     Šia veikla vaikai tobulino savo įgūdžius skaičiavimo ir matavimo srityse.

Mokytoja Renata Benetė ruduo (matematika), „Drugelių“ grupė (4-5 m.)

 STEAM kūrybinės dirbtuvės „Skęsta-neskęsta“( 2022-09-16)

        Šioje STEAM veikloje „Paukštelių“ grupės ugdytiniai atliko bandymą – eksperimentą „Skęsta – neskęsta“. Idėja veiklai : skatinti stebėti, tyrinėti ir atrasti.  

      Vaikai sužinojo kas vyksta įvairiems daiktams patekus į vandenį.  Norėjome išsiaiškinti, kas skęsta, o kas išsilaiko vandens paviršiuje. Prieš tai aptarėme daiktų savybes, analizavome, iš ko jie pagaminti. Į vonelę įpylėme vandens ir kiekvienas dėjo daiktus: akmenį, monetas, popierių, sąvaržėlę, pieštuką, giles, lapus, šiaudą, kaštoną. Stebėjome ir nustatėme, kas plaukia, o kas skęsta. Vaikai pastebėjo, kad popierius laikosi ant vandens, tik kurį  laiką, o  po to skęsta.

     Vaikai smagiai leido laiką, mokėsi  stebėti, džiaugėsi naujais atradimais, praplėtė savo žinias apie juos supantį pasaulį, sustiprino savo bendravimo ryšį su bendraamžiais.

 Mokytoja Rasa Dambrauskienė,„ Paukštelių“ grupė( 4-5m.)

 

STEM kūrybinės dirbtuvės „Mano lėktuvėlis visų greičiausias“( 2022-09-26)

          Nutarę išmokti lankstyti lėktuvėlį – kibome į darbą. Visi susikaupę stengėsi linijas lenkti tiksliai, kad lėtuvėlis būtų tobulesnis, nes nuo to priklauso ar nuskris toliau. Vaikams puikiai sekėsi – jie neskubėjo lankstyti, tarėsi su suaugusiais. Su kai kuriais vaikais net atsigulę ant grindų lankstėme, nes vaikams buvo patogiau matyti.

     Įdomiausia buvo lauke, kai išbandėme savo lėktuvėlių skrydžius. Matavome ir skaičiavome skrydžio atstumus žingsniais, rankos sprindžiais, kojų pėdutėmis ir net zuikio šokinėjimu. Nutarėme, kad visų vaikų lėktuvėliai šauniai ir toli skrenda. Buvo vaikų, kurie sakė, kad ir tėvelius išmokins lankstyti lėktuvėlį ir su jais varžysis skrydžio toliu.

Mokytoja Laima Dumbrauskienė, „Drugelių“ gr.(5-6m.)
 
 
                    Gamta – tai nuostabi knyga, kurioje galime sužinoti visas jos paslaptis. Vaikams labai rūpėjo išsiaiškinti, kaip gyvena ežiukas. Vartydami knygeles, enciklopedijas, žiūrėdami  edukacinius filmukus, vaikai išsiaiškino, kur ir kaip gyvena ežiukai, kuo jie minta, ką veikia žiemą. Pasitelkę gamtos ir matematines žinias, vaikai kūrė ežiukų šeimyną. Panaudodami netradicines priemones, ant paruoštų formų, plastilino ir makaronų pagalba, vaikai kūrė erdvinius ežiukus. Vaikai skaičiavo ežiukus, jų „spygliukus“, lygino pagal dydį ir sumanė, kad ežiukams reikia mamos. Visi dirbo komandoje, bendradarbiaudami, dažė „spygliukus“, juos „prisegė“. Vaikai skaičiavo didžiojo ežio „spygliukus“ ir lygino  su mažaisiais.  Ši veikla vaikams suteikė ne tik  galimybę tyrinėti aplinką, bendrauti ir ugdytis bendradarbiavimo gebėjimus, bet ir laisvai kurti, atsipalaiduoti.
 

Mokytoja Deimantė Tarnauskaitė, „Zuikučių “ gr.(4-5m.)

STEAM matematikos veikla „Linksmieji skaičiukai“(2022-05-04)

         Žaidimų tikslas – pažinti skaičius ir skaičių seką. Spalvindami popieriaus lapus vaikai ieškojo pasislėpusi skaičių. Skaitmuo-įvardino radę.  Skaičiavimo gebėjimus vaikai ugdėsi konstruodami pagal pavyzdį, užpildydami „kirmėlaitės“ narelius įvairiomis priemonėmis(sagomis, minkštais pomponais) ir jas skaičiuodami. Taip vaikai atrado ryšį tarp daiktų grupės ir skaičiaus, matavo „kirmėlaičių“ dydį (ilgas – trumpas). Loginį mąstymą vaikai lavino ir su skaičių seka susipažino užpildydami trūkstamais skaičiais „kirmėlaitę“. Matematiniai žaidimai skatina vaikus mąstyti ir mokytis komunikuoti matematine kalba.

Inžinierinė STEAM veikla „Pastatyk aukščiausią bokštą“(2022-04-19)

       Ši veikla skirta vaikų kritiniam mąstymui lavinti. Vaikams buvo pateikta užduotis iš jogurto indelių pastatyti aukščiausią bokštą. Pirmiausia vaikai susirinko jogurto indelius ir pradėjo dėlioti juos vieną šalia kito, rikiavo puodelius į eilutes, formavo bokštus  – dėjo puodelius vieną ant kito. Bet pastebėjo, kad indeliai slysta ir statinys griūna. Vaikai rado kartono juosteles, kurias panaudojo kaip jungiamąsias konstrukcijos dalis. Statydami vaikai skaičiavo kiek eilėje padėjo indelių ir atrado, kad padėjus šalia dar vieną indelį, bokšto siena tampa ilgesnė. Visi stengėsi, kad jų bokštas būtų aukščiausias,skaičiavo bokštų aukštus ir atkakliai siekė tikslo statiniui sugriuvus. Viską suskaičiavę ir išmatavę vaikai sutarė, kad aukščiausiam bokštui reikėjo mažiausiai jogurto indelių.

Veikla „Išmanioji matematika“(2022-02-07)

      Tikslas – susipažinti su programavimu, skaičiavimu ir matavimu. Vaikai noriai mokėsi matematikos, pasitelkdami išmaniąsias technologijas. Naudodami robotą „BEE-BOT“, vaikai kūrė ir derino paprastas, turinčias aiškų tikslą komandas, naudojo sekas. Programavo robotą, kad šis nueitų iki jiems norimo paveikslėlio, nurodydami kryptį ir skaičiuodami laukelius.Vaikai džiaugėsi robotui pasiekus norimą tikslą.

Inžinierinė STEAM veikla „Kuriame vėliavą“(2022-03-09)

                Vaikai išbandė savo inžinierinius gebėjimus kurdami Lietuvos trispalvę. Pateikiant inžinierinį iššūkį vaikų buvo paklausta: Kaip manote, iš ko dar galima padaryti vėliavą? Žaisdami su kaladėlėmis, konstruktoriais, vaikai kūrė vėliavą savo sumanytu būdu. Konstruodami savo vėliavą, vaikai atsižvelgė į jos formą ir spalvą, skaičiavo, kiek kaladėlių ar konstruktoriaus dalių panaudojo spalvos juostai sudėlioti, lygino, kuri vėliava ilgesnė, kuri aukštesnė. Rezultatas džiugino vaikus – pavyko sukurti daug įvairių Lietuvos trispalvių.

STEAM veikla-eksperimentas „Lediniai balionai ir druska“(2022-01-05)

        Eksperimento tikslas – stebėti, kaip keičiasi ledas užbėrus ant jo druskos. Vaikai panaudojo piltuvėlį, kad galėtų pripilti vandens į balionus, kai balionai buvo užpildyti vandeniu,  įdėjo į šaldytuvą užšaldyti. Jau sušalusius balionus atsargiai žirklėmis prakirpo ir išėmė ledo rutuliukus. Tada barstė ant ledo rutuliukų druską ir stebėjo,kaip jie keičiasi. Vaikai pastebėjo ir suprato, kad užberta druska ledą tirpdo. Palaukę kol ledo rutuliukai aptirps, lašino pipetėmis guašą ir stebėjo nuostabų spalvų kelią.

STEAM  veika  „Lietaus debesis stiklinėje“(2022-04-22)

       Eksperimento tikslas – stebėti, kaip iš debesų lyja.  Į  stiklinę įpylėme vandens, ant viršaus užpurškėme skutimosi putų gavosi gražus debesėlis. Ant debesėlio lašinome  rašalą – tai susikaupęs debesyse vanduo.  Vaikai suprato,  kad kai  debesyse prisikaupia per daug vandens pradeda lyti.Atlikę šį eksperimentą, vaikai perkėlė savo debesėlį ant popieriaus lapo, uždengdami kitu lapu prispaudė, atidengę grožėjosi nuostabiu debesies vaizdu.

STEAM veikla –„ Nuo sėklytės iki daigelio“  2022-02-8 iki 2022-04-27);     

       Augalų aug­in­i­mas moko atsakomybės bei  skatina vaikus tyrinėti, patenk­inti smal­sumą ir mokytis. Stebėti, kaip iš mažų sėklų išauga  daigas  – labai svarbi patirtis vaikui. Augindami ir dirbdami mes tvirtiname bendradarbiavimo įgūdžius, mokomės spręsti problemas, mąstome, lyginame, skaičiuojame ir atrandame labai įdomių žinių, faktų. Taip įtvirtiname žinias ir sužinome, kaip viskas yra iš tikrųjų, koks tas daržovės ar vaisiaus kelias iki mūsų stalo.

STEAM veikla „Kuriu pavasario gėlę“( 2022.04.13)  

         Vaikai buvo supažindinti su pirmosiomis pavasarinėmis gėlytėmis, stebėjo lauke, ieškojo knygelėse, plakatuose, žiūrėjo mokamuosius filmukus,  sužinojo, kokias dalis  jos turi, kokių sąlygų reikia gėlėms augti, kaip jas prižiūrėti.Naudodami  savo įgytas žinias, kūrė erdvines gėles iš plastilino, antrinių žaliavų,  iš įvairių konstruktorių, kurdami  lygino pagal kiekį, dydį, spalvą, skaičiavo lapelius ir žiedlapius.Sukurtomis kompozicijomis papuošė vidaus ir lauko erdves. 

STEAM veikla „Margi akmenukai“( 2022.04.13)

      „Drugelių“ gr. vaikai ilgai sprendė problemą – kodėl akmenukai nebūna išmarginti kaip velykiniai kiaušinukai? Velykom artėjant Ir sugalvojome juos išmarginti. Visų pirma pakalbėjome apie akmenuko savybes – kietas, nedūžta, skęsta ir, jeigu kas nors pataiko su mestu akmenuku – tai labai skauda, nes akmenukas yra kietas ir sunkus. Vaikai domėjosi ar guašu galima spalvinti. Taip, galima, tačiau esant lietučiui nusiplaus visos spalvos. Martynas patarė dažyti akriliniais dažais, nes mama tokiais dažė gėlių vazonėlius ir jie nenusiplovė. Didžiavosi visi savo sukurtais kiaušiniais. 

         STEAM veikla-„Popkornų besmegeniai“( 2022.02.12)

               Kadangi šiais metais nespėjome nulipdyti senio besmegenio, tai sugalvojome, kad visai šaunu būtų nulipdyti  „besmegenius-popkornus“. Taip ir prasidėjo kūrybinis, kruopštus ir sunkokas darbas. Tapome „popkornų smulkintuvais“. Darbščios rankytės tepė klijus, murkdė į smulkius popkornus. Reikėjo daug kantrybės, nes popkornai erzino vaikus ir nenorėjo prisiklijuoti prie rutuliukų, bet vaikai buvo už juos gudresni, o jų pirštukai vikresni. Skaičiavome baltuosius rutuliukus, matavome jų dydžius, kad galėtume teisingai nuo didžiausio iki mažiausio suverti ant pagaliukų. Ir štai mums pasisekė, buvome laimingi žiūrėdami į savo popkornų besmegenius.

 STEAM- „Gėlių vitražas“

       Antrinių žaliavų panaudojimo idėja:kūrėme ant lipnios plėvelės, lipindami įvairius sudžiovintus augaliukus, nuo pusryčių likusias mandarino žieveles. Pradžioje viską apžiūrinėjome, bandėme įvardyti jų spalvas, lietėme, uostėme. Pavyko nuostabus vitražas.

STEAM savaitė ,,Sodinu daigelį, auginu medelį‘‘

           Vaikai juos supantį pasaulį pažįsta praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami. Gyvoji gamta, augalija yra neatsiejamas vaiko pažinimo objektas. Todėl šiltėjant orams atsiranda poreikis iš arčiau susipažinti su sėklų dygimu, augalų auginimu. Taip vaikai ugdosi pagarbą gamtai, gyvybei, įgyja reikalingų žinių. Tikslas- ugdyti pagarbą gamtai ir gyvybei, skatinti ugdytinių domėjimąsi augalais, stebint ir pažįstant augalų augimo ir vystymosi sąlygas.  ,,Nykštukų‘‘ gr. vaikučiai sodino svogūnus, stebėjo, kaip užauga laiškai, juos ragavo. ,,Štai koks puikus svogūnų ,,medelis‘‘ mums gavosi!‘‘- džiaugėsi vaikai. Veiklų metu ugdytiniai įgijo  žinių apie augalus:  jų auginimo sąlygas (drėgmę, žemę, šviesą ir t.t.), augalų priežiūrą,  sodinimą, daiginimą. 

STEAM  Sensorinių maišų gamyba

    Sensorinis pojūčių lavinimas, kuris vaikams padeda suvokti aplinkinį pasaulį. Lavina kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiąją motoriką, taktilinius įgūdžius, rankų-akių koordinaciją, tolerancija sensoriniams dirgikliams, taip pat savarankiškumą, gebėjimą sukoncentruoti dėmesį.

 

STEAM Kūrybinė paroda ,,Rid rid margutis”

      ,,Saulučių” gr. vaikus  sužavėjo pažintis su daugialype monotipijos technika. Monotipija – grafikos rūšis, leidžianti sukurti ir tapybą ir piešinį primenantį atspaudą, kuris dažnai būna vienetinis ir nenuspėjamas.Vaikai tapė ant folijos ir savo piešinio rezultato antspaudą paliko ant iškirpto kiaušinio. Gautas vaizdas visus pakerėjo, suteikė daug džiaugsmo ir nepamirštamų įspūdžių, kiekvienas margutis gavosi autentiškas ir nepakartojamas. 

STEAM veikla ,,Trispalvė‘‘

       Vasario 16-oji ypatinga šventė visai Lietuvai, todėl norėjome, kad tai atsispindėtų ir mūsų kūrybiniuose darbeliuose. Mažiausieji ,,Nykštukai‘‘ išbandė naują meno formą piešdami su balionais ir guašu ant popieriaus lapų. Išgautos įvairios spalvos ir formos, antspaudai popieriuje skirtingų formų ir raštų. Veiklos tikslas- ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei ir savo kalbai. Lavinti vaikų smulkiąją motoriką, pažinimą, tyrinėjimą, kūrybiškumą, gerų emocijų patyrimą.

STEAM veikla ,,Sniego pilys‘‘

       Mūsų patys mažiausi be galo žingeidūs vaikai, jie visada su didžiausiu susidomėjimu leidžiasi į įvairias veiklas. Labiausiai patinka eksperimentai ir tyrinėjimai.  Tikslas- tyrinėti, atrasti, išbandyti sniego galimybes ir patirti žiemos džiaugsmus grupėje.Vaikai išsiaiškino, kad piešti galima ir ant sniego, ir net gi taip įdomiau. Taip pat stebėjo kaip sniegas tirpsta, kaip maišosi spalvos. Stebėdami įvardino spalvų pavadinimus.

STEAM veikla ,,Lietaus lašeliai‘‘

        ,,Saulučių” gr. vaikai galėjo pamatyti, kaip galima panaudoti skutimosi putas kitaip. Vaikai sužinojo ir išbandė lietaus susidarymo procesą lašindami spalvotą vandenį ant putų „debesies”. Ši veikla vaikams suteikė ne tik daug galimybių tyrinėti, bendrauti ir ugdytis bendradarbiavimo gebėjimus, bet ir laisvai kurti, atsipalaiduoti.

 
 
            Pavasaris gamtos atbudimas – nuostabus metas pažinti gamtą , tyrinėti ir atrasti jos paslaptis. Mums su vaikai rūpėjo išsiaiškinti augalų sėklose slypinčią galią. Kokių sąlygų reikia, kad sėklos sudygtų. Vaikai atlikdami eksperimentus išsiaiškino, kad sausos sėklos kietos jos skamba, barška, tarška iš jų galima pasigaminti muzikinius žaisliukus- barškučius. Sėklos pamerktos vandenyje išbrinksta tampa didesnėmis, minkštos ir neskamba. Pupelių, žirnių sėklas daigino dviem būdai tarp vandens burbuliukų ir paprastai indelyje užpilus vandeniu. Stebėjo kur greičiau sėklos sudygs. Po stebėjimų Išsiaiškinome, apibendrinome ir suformavome išvadas, kad reikšmės daiginimo terpė neturėjo, tačiau drėgmė ir šiluma būtinos sąlygos. Vaikai domėjosi ir tyrinėjo augalo sandarą ir ką veikia tam tikra augalo dalis. Savo žinias vaikai nusprendė patikrinti patys sėdami, sodindami augalus. Vaikai įsisavino žinias per gyvenimišką patirtį – patyriminį ugdymąsi.
 
 
          Siekdami išsiaiškinti mįslę vaikai pasinėrė į tiriamąją veiklą, mušė kiaušinius ieškojo ledo, sidabro ir aukso. Bet jų nuostabai nieko panašaus nerado, tačiau susipažino su kiaušinio sandara. Sužinojo ledas –tai lukštas, sidabras – baltymas, auksas –trynys.
        Labai smalsu buvo patikrinti hipotezę – kiaušinio baltymas gali pakeisti klijus. Hipotezė pasitvirtino, naudojant kiaušinio baltymą vaikai naudodami dekupažo techniką numargino spalvingus margučius. Vaikai remdamiesi aktyvia patirtimi buvo pasinėrę į atradimų ir pažinimo procesą.
 
 
         Pavasaris – sėjos metas. Vaikai susipažinę su pasaka “Pupa” patys sumanė pasėti pupą. Jie nekantrūs, nenori laukti kol pupa užaugs todėl ieškojo alternatyvų. Kadangi jie kūrybingi, iniciatyvūs, atkaklūs, išradingi, pasitelkę inovatyvius metodus bei inžinerines, matematines ir gamtos žinias išeitį surado. Ir iš konusų bandė užauginti pupą iki lubų. Visi dirbo bendradarbiaudami komandoje po du, jungdami atskirus elementus į vieną visumą, ” vykdydami operaciją stiebas”. Vaikai skaičiavo sujungtus elementus. Kaip pupos stiebas ištįso, kad ji galėtų augti ir maitintis, vaikai spalvino ir klijavo lapus. Pupa nusidriekė per grupę, tuomet ieškojo būdų, kaip galėtų išmatuoti jos ilgį (aukštį). Buvo pasiūlyta matuoti lazda, siūlu, plastilinu, virvute. Sąlyginiu matu pasirinkome – pėdutę ir vaikų ūgį. Vaikai sumanė patyrinėti ir pupos stiebą, kas matė tamsą, kas vabaliukus, o kas ir pabaisas. Pupos stiebas vaikams tarnavo ir kaip fizinio aktyvumo priemonė – išbandė įvairius judėjimo variantus. Kaip pupa buvo išnaudota vaikų kūrybinei saviraiškai atsiskleisti, nutarėme ją pakelti iki lubų. Mums kaip ir seneliams pupa triokšt ir nulūžo. Aiškinomės, kodėl taip įvyko? Pagrindinę priežastį vaikai nurodė – netvirtai sujungėme.
     

 
 
         Vadovaujantis i inžinerinio projektavimo principu vaikai pasinėrė į darbą. Įkvėpti naujo iššūkio ieškojo būdų ir galimybių, kaip iš įvairių dėžių sukonstruoti, suprojektuoti statinius, nutiesti gatves. Bendradarbiaudami pastatė nuostabų miestą. Mieste išaugo – gyvenamasis, verslo ir pramoninis rajonas. Vaikai žaisdami plėtojo savo kognityvinius gebėjimus: susipažino su architekto, statybininko profesijomis; sužinojo, kad miestas skirstomas į atskirus rajonus; plėtojo savo matematinius erdvės suvokimo, kiekio, formos, dydžio, geometrinių figūrų vaizdinius. Aktyviai veikdami, žaisdami patyrė pažinimo džiaugsmą, stiprino motyvaciją ir pasitikėjimo jausmą.
 
     Vaikams iššūkis buvo iš džiovintų vaisių pagaminti saldainius. Reikėjo ne tik „skaityti“ receptą, skaičiuoti reikiamus ingredientus, bet ir išspręsti problemą, kaip juos paversti vienalyte mase. Mums pasitarnavo virtuvinis prietaisas – maišytuvas, tai dar labiau sužadino vaikų smalsumą. Iš paruoštos masės netrukus buvo suformuoti rutuliukai –saldainiai „Kamuoliukai“. Pasibaigus gamybos procesui vaikai pasinėrė į kūrybinius ieškojimus jų saldainiukai įgijo kitą išraišką, jie tapo žmogeliukais, skaičiais, gėlėmis, formomis. Netgi ragauti neskubėjo! Paskanavę savo gamintų saldainių džiaugėsi savo darbo rezultatais, o kad nepamirštų recepto jį užsirašė.

STEAM išvyka „Sveiki dantukai – linksmi vaikučiai“( 2022- 04 – 06)

        Steam ugdymui ,,Paukštelių” gr. ugdytiniai pasirinko išvyką i A. Zikevičiaus saugaus vaiko mokyklėlę ir  sudalyvavo edukaciniame užsiėmime “Švaruolio atmintinė”.

      Edukacijos metu vaikai gilino žinias apie higieną ir dantukų priežiūrą: sužinojo kas yra bakterijos, kaip jos atrodo ir kur galima jų rasti. Vaikai su dideliu susidomėjimu tyrinėjo bakterijas per mikroskopą, atliko linksmas praktines užduotis, bandymus.

 

STEAM veikla ,,Kas pasislėpė lėkštėje?“ (2022-03-02)

        Eksperimentui reikalingos priemonės: lėkštutė, paveikslėlis, indelis su vandeniu, pipetė, popierinė servetėlė.

      „Paukštelių“ grupės ugdytiniams mokytoja iškėlė užduotį – atspėti, koks gyvūnas slepiasi lėkštėje?

      Lašinant su pipete vandenį ant popierinės servetėlės, pamažu ryškėjo piešinys, kas sužadino vaikų smalsumą ir paskatino   lenktyniauti tarpusavyje, kuris pirmas atpažins paveikslėlyje pavaizduotą gyvūną.

STEAM veikla-„Nulipdysiu sniego žmogų!“( 2022-01-24)

                  Aktyvi Steam veikla, pasitelkiant inžinierinius gebėjimus, skatinant prigimtinį vaikų norą judėti bei savarankiškai priimant  sprendimus, padėjo vaikams  gilinti žinias apie popieriaus panaudojimo būdus.

               Kuriant judrios veiklos situaciją- „Nulipdysiu sniego žmogų!“:  vaikai kočiojo sniego tešlą, formavo  sniego kauburėlius, stumdė pusnis,  lipdė „sniego žmogų“.

STEAM veikla –   „Ledonešis“( 2022-02-01)

               Veikla skirta  skatinanti vaikų tarpusavio bendradarbiavimą sprendžiant problemą- keliaujant užšąlusios upės ledu, bandant numušti aukštai kabančius „ledo  varveklius“.

             Situacija įpareigoja įvertinti riziką balansuojant ant užšąlusio ledo lyties, įvertinti saugius  atstumus pasitelkiant matematikos mokslus, kaip įrankį susipažinti artimiau su pasauliu, erdvės pažinimu.

            Siužetinė linija skatina vaikus priimti patiems sprendimus- spręsti problemą ant „ledo lyties“ ir suprojektuoti tiltą, įtraukiant inžinierinius mokslus, siekiant  saugiai  pasiekti  kitą upės krantą bei  padėti draugams pakliuvus į keblią situaciją ant „ledonešio“.

 

STEAM veikla„Matematikos dienelė“

                 “Paukštelių “grupėje vyko matematikos dienelė . Vaikai dirbo su neįprastomis priemonėmis. Vieni vaikai į pasirinktus dangtelius dėliojo centukus, kiti “sodino žiemos medelius”.Mėgino suskaičiuoti kiek sudėjo,kiek telpa į dangtelius centų, kiek “pasodino medelių”.

 

STEAM veikla „Jaunasis architektas“

           Vaikai įgyvendino savo inžinerinius sumanymus konstruodami šiaudelių konstruktoriumi. Žaidžiant buvo skatinama vaizduotė, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, lavinama smulkioji motorika, mokomasi dalintis, bendrauti ir bendradarbiauti.

       Vaikai buvo kantrūs, ryžtingai siekė savo užsibrėžto tikslo ir jiems pavyko.  Sukurtus  statinius vaikai naudojo įvairioje žaidybinėje veikloje, papildydami vis naujomis priemonėmis.

       Džiugu, kai visiems pavyksta įgyvendinti ir plėtoti savo idėjas.

STEAM veikla-„Keliaujantis vanduo“

                      Į tris permatomus kibirėlius pasiruošė vaikai geltoną, žalią ir raudoną vandenį. Susuko iš servetėlių dvi juostas ir pamerkė į kibirėlius – spalvotas vanduo pradėjo keliauti.

                    Didžiulei vaikų nuostabai susitikusios spalvos susimaišė ir virto kitom spalvom. Vaikai nutarė, kad popierinės servetėlės yra geriausi vandenuko- keliautojo draugai.

„Anatominiai traukiniai“-STEAM veikla skirta savo kūno pažinimui( 2022-01-13)

          Veiklos metu turėjome galimybę susipažinti su žmogaus  anatomija, aptarti kūno dalių paskirtis, plėsti žmogaus kūno sampratos sąvokas, lyginti, skaičiuoti kūno dalis, leisti į labai įdomią patirtinę veiklą, tiesiant ,,anatominius kraujagyslių, nenutrūkstančius  nervinių laidų keliukus“, susipažinti su galvos smegenimis, stuburo slanksteliais, neuronais ir kt.

       Pilnoje netikėtumų žaismėje, lavinant smulkiąją motoriką, patiriant daug teigiamų emocijų bei  užsiimant kilniais darbais, vaikai dirbo komandose, bendradarbiavo, siekė svarbiausio tikslo- išgelbėti žmogui gyvybę.

      Pastaruoju metu daug diskutuojame apie vaikų taisyklingą laikyseną, užsiėmimų metu akcentuojame tinkamas kūno dalių išdėstymas pratimų atlikimų metu: nugaros, pilvo, galvos, kojų ar kt. , bet vaikams trūksta išsamesnės informacijos.  Todėl ši  edukacinė veikla- kaip įvadas į pažintį su savo kūno anatomiją, geresnį savęs pažinimą.

              Ugdytiniai stebėjo, tyrinėjo, eksperimentavo ir plėtė žinias apie vandens savybes. Vandens atsinešėme iš lauko jį užšaldėme. Vaikai tyrinėjo ledo savybes: šaltas, bespalvis, kietas, tirpsta kai šilta, o kai palieti pirštuku dar greičiau pradeda tirpti. Ugdytiniai sužinojo, kad kai lauke būna šalta, vanduo sušąla į ledą ir jo valgyti negalima, nes jis labai nešvarus. Kai ledo kubeliai ištirpo, pamatėme kokia nešvari liko servetėlė. Vaikai pradėjo svarstyti: ,,O kokius ledus tada galima valgyti? -Tuos kur tėveliai perka parduotuvėje,- visiems paaiškino Urtė“
 
                  Vaikai aktyviai veikdami galėjo sukurti savo„kosminę erdvę“, kur drąsiai įveikė savo suprojektuotus dangaus keliukus. Keliaudami po „kosmoso erdves“ jie turėjo galimybę pasitelkti savo fantaziją ir kūrybines galias. Bendradarbiaudami kartu vaikai sukūrė ateivį-„kosmoso žmogiuką“.
 
        Steam ugdymui ,,Drugelių” gr. ugdytiniai pasirinko gamtos mokslų taikymą išvykoje į Kauno m. Tado Ivanausko muziejų  pažintinėje edukacijoje” Drambliukas turi dideles ausis, o kas neturi uodegos?”( 2022-01-04)
           Tyrinėjimai, eksperimentai, bandymai, džiugios emocijos, tai- puiki galimybė paįvairinti veiklas su vaikais.  Kaip tikri mokslininkai vaikai smalsaudami, bendraudami, stebėdami, liesdami, užuodžiant galėjo atlikti užduotis-turėjo galimybę ne tik mokytis, bet ir pažinti labai įvairų savo formomis, spalvomis, garsais, kvapais gamtos pasaulį.
 

STEAM veikla pasitelkiant pasaką ,,Trys paršiukai“

Grupėje su vaikais klausėme pasakėlę  ,,Trys paršiukai“ nusprendėme pabandyti sukonstruoti paršelių namelius. Vaikai pasirodė esantys tikrai išradingi  architektai. Sukonstruoti namelius pavyko  iš šiaudų, pagaliukų, o tvirčiausias namas, kurio nepavyko nupūsti buvo iš kaladžių. Vaikai patyrė džiugių emocijų tyrinėdami, diskutuodami ir konstruodami.


STEAM veikla-„Kiaušinio lukšto judėjimas“

                    Drugelių gr. reikėjo kiaušinio lukštų, stiklinės su vandeniu ir sausos lėkštės.Sušlapinome kiaušinio lukštą ir padėjome ant lėkštės. Judinome lėkštę ir stebėjome, kaip juda kiaušinio lukštas.
                 Atlikome eksperimentą ir išsiaiškinome, kaip sušlapinus kiaušinio lukštą jis juda lėkštėje. Pabandėme tai pakartoti su sausu kiaušinio lukštu. Ar pavyko? Ne. Kiaušinio lukštas tik slidinėjo lėkštėje, bet nesirideno. Vaikų idėja buvo pabandyti šį eksperimentą atlikti su 3 kiaušinio lukštais vienoje lėkštėje. Ridenosi, tik dažnai lukštai vienas į kitą atsitrenkdavo ir trukdė vienas kitam laisvai ridentis
               Ugdėsi vaikų kritinis mąstymas, stambioji motorika, probleminis mąstymas, pažintiniai gebėjimai.
 
 

      Ugdomųjų veiklų metu taikant STEAM metodikos elementus, skatinamas savaiminis, aktyvus, patirtimi grindžiamas mokymasis, skatinantis vaikų kūrybiškumą, problemų sprendimą, inžinerinę mąstysena bei kritinį mąstymą.
     Veikla- „Augink eglę skarotą“ lavino mąstymą, smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, drąsą, bei skatino patiems priimti sprendimus judrios veiklos metu. „Eglutės“-bokšto iš  skirtingo dydžio ir aukščio trikampių statyba  (inžinerija), „eglės puošyba“ (menai), „kieno bokštelis  ilgesnis, kieno trumpesnis?“ (matematika)

STEAM veiklos gamtoje-„Netradicinių lauko priemonių praktinis taikymas vaikų ugdyme“(2021 09-10)

        Netradicinės lauko priemonės ir praktinis jų taikymas rodo, kokia įtraukianti ir smagi gali būti vaikų veikla, kiek daug neišnaudotų dalykų atrandame tada, kai išsilaisviname iš standartų daromos įtakos. Aktyvus judėjimas lauko aplinkoje atveria naujas galimybes lavinti  STEAM- gamtos mokslų, inžinerijos žinias.


STEAM veikla-„Jo didenybė moliūgas“

Saulučių“ grupės ugdytiniams nagrinėjant temą „Jo didenybė moliūgas“, pasitelkus STEAM ugdymo metodą įprastos kasdieninės vaikų veiklos tapo atradimų ir savaiminio mokymosi dienomis. Vieną dieną buvo pasinėrę į matematikos atradimus. Sąlyginiu matu – virvute matavo moliūgų apimtį. Vaikai matuodami, lygindami patys išsiaiškino, kad moliūgai skirtingo storio, netgi virvutės buvo per trumpos jų apimčiai apjuosti.

Antrąją dieną moliūgas tapo tyrinėjimo objektu. Tyrinėjo jo sandarą, aiškinosi kas yra moliūgo viduje. Sužinojo, jog moliūgo viduje yra minkšta medžiaga, sultys ir daug sėklų. Ėmėsi veiklos ir su sėklomis jas plovė, džiovino, stebėjo vykstančius pokyčius. Trečioji diena buvo skirta menams. Moliūgėliai vaikams pasitelkus vaizduotę, fantaziją ir įvairias medžiagas, tarsi, atgijo tapo žaviomis lėlytėmis. Ketvirtoji diena buvo skirta mokslinėms išdaigoms. Vaikai atliko eksperimentą „Sodos moliūgėliai“. Jie iš sodos nulipdė ir išdžiovino moliūgėlius. Vėliau ant jų lašino actą, stebėjo vykstančią reakciją, samprotavo kodėl taip atsitiko? Komentavo: „mano verda“, „burbuliuoja“, „šnypščia“, „mano ištirpo“ , „ išviriau sriubą“, netgi ištiesią ranką virš indo tikrino „sriubos“ temperatūrą. „mano ištirpo“ ir pan. samprotavo, tikrino ir įsitikino, komentavo.

 

 

 

 


Vaikai buvo tikrais jaunaisiais mokslininkais, kūrėjais, išradėjais ir atradėjais. Samprotaudami, mąstydami, diskutuodami, džiaugdamiesi, dalindamiesi savo patirtimi, padėdami vieni kitiems per praktinį patyrimą įgijo naujų žinių.


2021m. lapkričio mėnesį, “Paukštelių” gr. ugdytiniai, STEAM veikloje “Dailedienis”, pasijuto mažaisiais drabužių dizaineriais. Panaudodami veiklai ausų krapštukus ir dažus, vaikai štampavo raštus ant trafaretų, taip sukurdami nuostabius ir išskirtinius drabužius.


Pirmą 2021 m. lapkričio trečiadienį ,,Nykštukuose” vyko ,,Linksmosios laboratorijos”. Vaikai pilstė vandenį, pipetėmis lašino skystą muilą, maišė. Paskui šiaudeliais pūtė muilo burbulus. Buvo labai smagu!

Skip to content