Menu Close

STEAM veikla

“Linksmoji rudenėlio dovanų matematika” (2022-09-30)

    “Boružėlių“ grupės vaikai labai domisi rudenėjančia gamta. Pastebi besikeičiančius medžius, renka nuo medžių nukritusias giles, kaštonus, kankorėžius. Gamtinė medžiaga- puiki priemonė matematinių vaizdinių formavimui ikimokykliniame amžiuje.

   Vaikai matematinių gebėjimų įgijo veikdami artimiausioje juos supančioje aplinkoje: lauko aikštelėje,  grupėje- svarbiausia vaikų smalsumas ir noras pažinti pasaulį asmenine patirtimi.

   Žaisdami kaštonais, gilėmis mokėsi skaičiuoti, lyginti (daugiau-mažiau), grupuoti, matuoti, rikiuoti nuo didžiausio iki mažiausio, matavo sąlyginiais matais (sprindžiais, pėdomis, vaiko ūgiu ir kt. ) . Susipažino su skaitmenimis, pratinosi vartoti sąvokas (didelis – mažas, ilgas – trumpas, aukštas – žemas).

   Tą pačią medžiagą panaudojo kūrybiškai: kaštonai, gilės tapo „vaišėmis“,  kurios buvo dalinamos į dubenėlius; iš gamtinės medžiagos buvo kuriami medžiai, kiti paveikslai, matuojamas jų aukštis, plotis, stebima, kiek panaudota priemonių, vienam ar kitam paveikslui sukurti.

Mokytoja Sigita Cipkuvienė ruduo (matematika), „Boružėlių “ grupė (3-4 m.)

 

STEAM kūrybinės dirbtuvės- „Kas didesnis“ (2022-09-21)

         Vieną gražų rudens rytą vaikučiai mokėsi lyginti objektų dydžius, naudodami sąlyginį matą – sąvaržėlę. Visi apsibrėžė savo rankutę ir, dėliodami sąvaržėles skersai ir išilgai, ją matavo. Vėliau išsirinko patinkantį, kas labai didelį, kas mažutį, medžio lapą ir taip pat jį matavo. Visi bandė nuspręsti, kas: rankutė ar medžio lapas didesnis.

       Veikla vaikams patiko, nes naudojome kieme surinktus medžių lapus, kur kas linksmiau buvo dėlioti ir skaičiuoti spalvotas sąvaržėles ir buvo smagu lyginti rankučių dydžius tarpusavyje. O kai kurios merginos, po veiklos, nusprendė savo rankutėms nupiešti ir „nulakuoti“ nagus!

     Šia veikla vaikai tobulino savo įgūdžius skaičiavimo ir matavimo srityse.

Mokytoja Renata Benetė ruduo (matematika), „Drugelių“ grupė (4-5 m.)

 STEAM kūrybinės dirbtuvės „Skęsta-neskęsta“( 2022-09-16)

        Šioje STEAM veikloje „Paukštelių“ grupės ugdytiniai atliko bandymą – eksperimentą „Skęsta – neskęsta“. Idėja veiklai : skatinti stebėti, tyrinėti ir atrasti.  

      Vaikai sužinojo kas vyksta įvairiems daiktams patekus į vandenį.  Norėjome išsiaiškinti, kas skęsta, o kas išsilaiko vandens paviršiuje. Prieš tai aptarėme daiktų savybes, analizavome, iš ko jie pagaminti. Į vonelę įpylėme vandens ir kiekvienas dėjo daiktus: akmenį, monetas, popierių, sąvaržėlę, pieštuką, giles, lapus, šiaudą, kaštoną. Stebėjome ir nustatėme, kas plaukia, o kas skęsta. Vaikai pastebėjo, kad popierius laikosi ant vandens, tik kurį  laiką, o  po to skęsta.

     Vaikai smagiai leido laiką, mokėsi  stebėti, džiaugėsi naujais atradimais, praplėtė savo žinias apie juos supantį pasaulį, sustiprino savo bendravimo ryšį su bendraamžiais.

 Mokytoja Rasa Dambrauskienė,„ Paukštelių“ grupė( 4-5m.)

 

STEM kūrybinės dirbtuvės „Mano lėktuvėlis visų greičiausias“( 2022-09-26)

          Nutarę išmokti lankstyti lėktuvėlį – kibome į darbą. Visi susikaupę stengėsi linijas lenkti tiksliai, kad lėtuvėlis būtų tobulesnis, nes nuo to priklauso ar nuskris toliau. Vaikams puikiai sekėsi – jie neskubėjo lankstyti, tarėsi su suaugusiais. Su kai kuriais vaikais net atsigulę ant grindų lankstėme, nes vaikams buvo patogiau matyti.

     Įdomiausia buvo lauke, kai išbandėme savo lėktuvėlių skrydžius. Matavome ir skaičiavome skrydžio atstumus žingsniais, rankos sprindžiais, kojų pėdutėmis ir net zuikio šokinėjimu. Nutarėme, kad visų vaikų lėktuvėliai šauniai ir toli skrenda. Buvo vaikų, kurie sakė, kad ir tėvelius išmokins lankstyti lėktuvėlį ir su jais varžysis skrydžio toliu.

Mokytoja Laima Dumbrauskienė, „Drugelių“ gr.(5-6m.)
 
 
STEAM kūrybinė veikla „Mažas ir spygliuotas“(2022-09-21)
                    Gamta – tai nuostabi knyga, kurioje galime sužinoti visas jos paslaptis. Vaikams labai rūpėjo išsiaiškinti, kaip gyvena ežiukas. Vartydami knygeles, enciklopedijas, žiūrėdami  edukacinius filmukus, vaikai išsiaiškino, kur ir kaip gyvena ežiukai, kuo jie minta, ką veikia žiemą. Pasitelkę gamtos ir matematines žinias, vaikai kūrė ežiukų šeimyną. Panaudodami netradicines priemones, ant paruoštų formų, plastilino ir makaronų pagalba, vaikai kūrė erdvinius ežiukus. Vaikai skaičiavo ežiukus, jų „spygliukus“, lygino pagal dydį ir sumanė, kad ežiukams reikia mamos. Visi dirbo komandoje, bendradarbiaudami, dažė „spygliukus“, juos „prisegė“. Vaikai skaičiavo didžiojo ežio „spygliukus“ ir lygino  su mažaisiais.  Ši veikla vaikams suteikė ne tik  galimybę tyrinėti aplinką, bendrauti ir ugdytis bendradarbiavimo gebėjimus, bet ir laisvai kurti, atsipalaiduoti.
 

Mokytoja Deimantė Tarnauskaitė, „Zuikučių “ gr.(4-5m.)

STEAM matematikos veikla „Linksmieji skaičiukai“(2022-05-04)

         Žaidimų tikslas – pažinti skaičius ir skaičių seką. Spalvindami popieriaus lapus vaikai ieškojo pasislėpusi skaičių. Skaitmuo-įvardino radę.  Skaičiavimo gebėjimus vaikai ugdėsi konstruodami pagal pavyzdį, užpildydami „kirmėlaitės“ narelius įvairiomis priemonėmis(sagomis, minkštais pomponais) ir jas skaičiuodami. Taip vaikai atrado ryšį tarp daiktų grupės ir skaičiaus, matavo „kirmėlaičių“ dydį (ilgas – trumpas). Loginį mąstymą vaikai lavino ir su skaičių seka susipažino užpildydami trūkstamais skaičiais „kirmėlaitę“. Matematiniai žaidimai skatina vaikus mąstyti ir mokytis komunikuoti matematine kalba.

Inžinierinė STEAM veikla „Pastatyk aukščiausią bokštą“(2022-04-19)

       Ši veikla skirta vaikų kritiniam mąstymui lavinti. Vaikams buvo pateikta užduotis iš jogurto indelių pastatyti aukščiausią bokštą. Pirmiausia vaikai susirinko jogurto indelius ir pradėjo dėlioti juos vieną šalia kito, rikiavo puodelius į eilutes, formavo bokštus  – dėjo puodelius vieną ant kito. Bet pastebėjo, kad indeliai slysta ir statinys griūna. Vaikai rado kartono juosteles, kurias panaudojo kaip jungiamąsias konstrukcijos dalis. Statydami vaikai skaičiavo kiek eilėje padėjo indelių ir atrado, kad padėjus šalia dar vieną indelį, bokšto siena tampa ilgesnė. Visi stengėsi, kad jų bokštas būtų aukščiausias,skaičiavo bokštų aukštus ir atkakliai siekė tikslo statiniui sugriuvus. Viską suskaičiavę ir išmatavę vaikai sutarė, kad aukščiausiam bokštui reikėjo mažiausiai jogurto indelių.

Veikla „Išmanioji matematika“(2022-02-07)

      Tikslas – susipažinti su programavimu, skaičiavimu ir matavimu. Vaikai noriai mokėsi matematikos, pasitelkdami išmaniąsias technologijas. Naudodami robotą „BEE-BOT“, vaikai kūrė ir derino paprastas, turinčias aiškų tikslą komandas, naudojo sekas. Programavo robotą, kad šis nueitų iki jiems norimo paveikslėlio, nurodydami kryptį ir skaičiuodami laukelius.Vaikai džiaugėsi robotui pasiekus norimą tikslą.

Inžinierinė STEAM veikla „Kuriame vėliavą“(2022-03-09)

                Vaikai išbandė savo inžinierinius gebėjimus kurdami Lietuvos trispalvę. Pateikiant inžinierinį iššūkį vaikų buvo paklausta: Kaip manote, iš ko dar galima padaryti vėliavą? Žaisdami su kaladėlėmis, konstruktoriais, vaikai kūrė vėliavą savo sumanytu būdu. Konstruodami savo vėliavą, vaikai atsižvelgė į jos formą ir spalvą, skaičiavo, kiek kaladėlių ar konstruktoriaus dalių panaudojo spalvos juostai sudėlioti, lygino, kuri vėliava ilgesnė, kuri aukštesnė. Rezultatas džiugino vaikus – pavyko sukurti daug įvairių Lietuvos trispalvių.

STEAM veikla-eksperimentas „Lediniai balionai ir druska“(2022-01-05)

        Eksperimento tikslas – stebėti, kaip keičiasi ledas užbėrus ant jo druskos. Vaikai panaudojo piltuvėlį, kad galėtų pripilti vandens į balionus, kai balionai buvo užpildyti vandeniu,  įdėjo į šaldytuvą užšaldyti. Jau sušalusius balionus atsargiai žirklėmis prakirpo ir išėmė ledo rutuliukus. Tada barstė ant ledo rutuliukų druską ir stebėjo,kaip jie keičiasi. Vaikai pastebėjo ir suprato, kad užberta druska ledą tirpdo. Palaukę kol ledo rutuliukai aptirps, lašino pipetėmis guašą ir stebėjo nuostabų spalvų kelią.

STEAM  veika  „Lietaus debesis stiklinėje“(2022-04-22)

       Eksperimento tikslas – stebėti, kaip iš debesų lyja.  Į  stiklinę įpylėme vandens, ant viršaus užpurškėme skutimosi putų gavosi gražus debesėlis. Ant debesėlio lašinome  rašalą – tai susikaupęs debesyse vanduo.  Vaikai suprato,  kad kai  debesyse prisikaupia per daug vandens pradeda lyti.Atlikę šį eksperimentą, vaikai perkėlė savo debesėlį ant popieriaus lapo, uždengdami kitu lapu prispaudė, atidengę grožėjosi nuostabiu debesies vaizdu.

STEAM veikla –„ Nuo sėklytės iki daigelio“   (2022-04-27)       

       Augalų aug­in­i­mas moko atsakomybės bei  skatina vaikus tyrinėti, patenk­inti smal­sumą ir mokytis. Stebėti, kaip iš mažų sėklų išauga  daigas  – labai svarbi patirtis vaikui. Augindami ir dirbdami mes tvirtiname bendradarbiavimo įgūdžius, mokomės spręsti problemas, mąstome, lyginame, skaičiuojame ir atrandame labai įdomių žinių, faktų. Taip įtvirtiname žinias ir sužinome, kaip viskas yra iš tikrųjų, koks tas daržovės ar vaisiaus kelias iki mūsų stalo.

STEAM veikla „Kuriu pavasario gėlę“( 2022.04.13)  

         Vaikai buvo supažindinti su pirmosiomis pavasarinėmis gėlytėmis, stebėjo lauke, ieškojo knygelėse, plakatuose, žiūrėjo mokamuosius filmukus,  sužinojo, kokias dalis  jos turi, kokių sąlygų reikia gėlėms augti, kaip jas prižiūrėti.Naudodami  savo įgytas žinias, kūrė erdvines gėles iš plastilino, antrinių žaliavų,  iš įvairių konstruktorių, kurdami  lygino pagal kiekį, dydį, spalvą, skaičiavo lapelius ir žiedlapius.Sukurtomis kompozicijomis papuošė vidaus ir lauko erdves. 

STEAM veikla „Margi akmenukai“( 2022.04.13)

      „Drugelių“ gr. vaikai ilgai sprendė problemą – kodėl akmenukai nebūna išmarginti kaip velykiniai kiaušinukai? Velykom artėjant Ir sugalvojome juos išmarginti. Visų pirma pakalbėjome apie akmenuko savybes – kietas, nedūžta, skęsta ir, jeigu kas nors pataiko su mestu akmenuku – tai labai skauda, nes akmenukas yra kietas ir sunkus. Vaikai domėjosi ar guašu galima spalvinti. Taip, galima, tačiau esant lietučiui nusiplaus visos spalvos. Martynas patarė dažyti akriliniais dažais, nes mama tokiais dažė gėlių vazonėlius ir jie nenusiplovė. Didžiavosi visi savo sukurtais kiaušiniais. 

         STEAM veikla-„Popkornų besmegeniai“( 2022.02.12)

               Kadangi šiais metais nespėjome nulipdyti senio besmegenio, tai sugalvojome, kad visai šaunu būtų nulipdyti  „besmegenius-popkornus“. Taip ir prasidėjo kūrybinis, kruopštus ir sunkokas darbas. Tapome „popkornų smulkintuvais“. Darbščios rankytės tepė klijus, murkdė į smulkius popkornus. Reikėjo daug kantrybės, nes popkornai erzino vaikus ir nenorėjo prisiklijuoti prie rutuliukų, bet vaikai buvo už juos gudresni, o jų pirštukai vikresni. Skaičiavome baltuosius rutuliukus, matavome jų dydžius, kad galėtume teisingai nuo didžiausio iki mažiausio suverti ant pagaliukų. Ir štai mums pasisekė, buvome laimingi žiūrėdami į savo popkornų besmegenius.

 STEAM- „Gėlių vitražas“

       Antrinių žaliavų panaudojimo idėja:kūrėme ant lipnios plėvelės, lipindami įvairius sudžiovintus augaliukus, nuo pusryčių likusias mandarino žieveles. Pradžioje viską apžiūrinėjome, bandėme įvardyti jų spalvas, lietėme, uostėme. Pavyko nuostabus vitražas.

STEAM savaitė ,,Sodinu daigelį, auginu medelį‘‘

           Vaikai juos supantį pasaulį pažįsta praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami. Gyvoji gamta, augalija yra neatsiejamas vaiko pažinimo objektas. Todėl šiltėjant orams atsiranda poreikis iš arčiau susipažinti su sėklų dygimu, augalų auginimu. Taip vaikai ugdosi pagarbą gamtai, gyvybei, įgyja reikalingų žinių. Tikslas- ugdyti pagarbą gamtai ir gyvybei, skatinti ugdytinių domėjimąsi augalais, stebint ir pažįstant augalų augimo ir vystymosi sąlygas.  ,,Nykštukų‘‘ gr. vaikučiai sodino svogūnus, stebėjo, kaip užauga laiškai, juos ragavo. ,,Štai koks puikus svogūnų ,,medelis‘‘ mums gavosi!‘‘- džiaugėsi vaikai. Veiklų metu ugdytiniai įgijo  žinių apie augalus:  jų auginimo sąlygas (drėgmę, žemę, šviesą ir t.t.), augalų priežiūrą,  sodinimą, daiginimą. 

STEAM  Sensorinių maišų gamyba

    Sensorinis pojūčių lavinimas, kuris vaikams padeda suvokti aplinkinį pasaulį. Lavina kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiąją motoriką, taktilinius įgūdžius, rankų-akių koordinaciją, tolerancija sensoriniams dirgikliams, taip pat savarankiškumą, gebėjimą sukoncentruoti dėmesį.

 

STEAM Kūrybinė paroda ,,Rid rid margutis”

      ,,Saulučių” gr. vaikus  sužavėjo pažintis su daugialype monotipijos technika. Monotipija – grafikos rūšis, leidžianti sukurti ir tapybą ir piešinį primenantį atspaudą, kuris dažnai būna vienetinis ir nenuspėjamas.Vaikai tapė ant folijos ir savo piešinio rezultato antspaudą paliko ant iškirpto kiaušinio. Gautas vaizdas visus pakerėjo, suteikė daug džiaugsmo ir nepamirštamų įspūdžių, kiekvienas margutis gavosi autentiškas ir nepakartojamas. 

STEAM veikla ,,Trispalvė‘‘

       Vasario 16-oji ypatinga šventė visai Lietuvai, todėl norėjome, kad tai atsispindėtų ir mūsų kūrybiniuose darbeliuose. Mažiausieji ,,Nykštukai‘‘ išbandė naują meno formą piešdami su balionais ir guašu ant popieriaus lapų. Išgautos įvairios spalvos ir formos, antspaudai popieriuje skirtingų formų ir raštų. Veiklos tikslas- ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei ir savo kalbai. Lavinti vaikų smulkiąją motoriką, pažinimą, tyrinėjimą, kūrybiškumą, gerų emocijų patyrimą.

STEAM veikla ,,Sniego pilys‘‘

       Mūsų patys mažiausi be galo žingeidūs vaikai, jie visada su didžiausiu susidomėjimu leidžiasi į įvairias veiklas. Labiausiai patinka eksperimentai ir tyrinėjimai.  Tikslas- tyrinėti, atrasti, išbandyti sniego galimybes ir patirti žiemos džiaugsmus grupėje.Vaikai išsiaiškino, kad piešti galima ir ant sniego, ir net gi taip įdomiau. Taip pat stebėjo kaip sniegas tirpsta, kaip maišosi spalvos. Stebėdami įvardino spalvų pavadinimus.

STEAM veikla ,,Lietaus lašeliai‘‘

        ,,Saulučių” gr. vaikai galėjo pamatyti, kaip galima panaudoti skutimosi putas kitaip. Vaikai sužinojo ir išbandė lietaus susidarymo procesą lašindami spalvotą vandenį ant putų „debesies”. Ši veikla vaikams suteikė ne tik daug galimybių tyrinėti, bendrauti ir ugdytis bendradarbiavimo gebėjimus, bet ir laisvai kurti, atsipalaiduoti.

 
STEAM veikla „ Sėklos galia“ (2022.03. 14-25)
 
            Pavasaris gamtos atbudimas – nuostabus metas pažinti gamtą , tyrinėti ir atrasti jos paslaptis. Mums su vaikai rūpėjo išsiaiškinti augalų sėklose slypinčią galią. Kokių sąlygų reikia, kad sėklos sudygtų. Vaikai atlikdami eksperimentus išsiaiškino, kad sausos sėklos kietos jos skamba, barška, tarška iš jų galima pasigaminti muzikinius žaisliukus- barškučius. Sėklos pamerktos vandenyje išbrinksta tampa didesnėmis, minkštos ir neskamba. Pupelių, žirnių sėklas daigino dviem būdai tarp vandens burbuliukų ir paprastai indelyje užpilus vandeniu. Stebėjo kur greičiau sėklos sudygs. Po stebėjimų Išsiaiškinome, apibendrinome ir suformavome išvadas, kad reikšmės daiginimo terpė neturėjo, tačiau drėgmė ir šiluma būtinos sąlygos. Vaikai domėjosi ir tyrinėjo augalo sandarą ir ką veikia tam tikra augalo dalis. Savo žinias vaikai nusprendė patikrinti patys sėdami, sodindami augalus. Vaikai įsisavino žinias per gyvenimišką patirtį – patyriminį ugdymąsi.
 
STEAM veikla „Pramuši ledą rasi sidabrą, pramuši sidabrą rasi auksą“ (2022-04-15)
 
          Siekdami išsiaiškinti mįslę vaikai pasinėrė į tiriamąją veiklą, mušė kiaušinius ieškojo ledo, sidabro ir aukso. Bet jų nuostabai nieko panašaus nerado, tačiau susipažino su kiaušinio sandara. Sužinojo ledas –tai lukštas, sidabras – baltymas, auksas –trynys.
        Labai smalsu buvo patikrinti hipotezę – kiaušinio baltymas gali pakeisti klijus. Hipotezė pasitvirtino, naudojant kiaušinio baltymą vaikai naudodami dekupažo techniką numargino spalvingus margučius. Vaikai remdamiesi aktyvia patirtimi buvo pasinėrę į atradimų ir pažinimo procesą.
 
STEAM veikla pasakoje „Pupa“ 2022- 04-07
 
         Pavasaris – sėjos metas. Vaikai susipažinę su pasaka “Pupa” patys sumanė pasėti pupą. Jie nekantrūs, nenori laukti kol pupa užaugs todėl ieškojo alternatyvų. Kadangi jie kūrybingi, iniciatyvūs, atkaklūs, išradingi, pasitelkę inovatyvius metodus bei inžinerines, matematines ir gamtos žinias išeitį surado. Ir iš konusų bandė užauginti pupą iki lubų. Visi dirbo bendradarbiaudami komandoje po du, jungdami atskirus elementus į vieną visumą, ” vykdydami operaciją stiebas”. Vaikai skaičiavo sujungtus elementus. Kaip pupos stiebas ištįso, kad ji galėtų augti ir maitintis, vaikai spalvino ir klijavo lapus. Pupa nusidriekė per grupę, tuomet ieškojo būdų, kaip galėtų išmatuoti jos ilgį (aukštį). Buvo pasiūlyta matuoti lazda, siūlu, plastilinu, virvute. Sąlyginiu matu pasirinkome – pėdutę ir vaikų ūgį. Vaikai sumanė patyrinėti ir pupos stiebą, kas matė tamsą, kas vabaliukus, o kas ir pabaisas. Pupos stiebas vaikams tarnavo ir kaip fizinio aktyvumo priemonė – išbandė įvairius judėjimo variantus. Kaip pupa buvo išnaudota vaikų kūrybinei saviraiškai atsiskleisti, nutarėme ją pakelti iki lubų. Mums kaip ir seneliams pupa triokšt ir nulūžo. Aiškinomės, kodėl taip įvyko? Pagrindinę priežastį vaikai nurodė – netvirtai sujungėme.
     

 
STEAM veikla „Mūsų miestas – Kaunas“ (2022.02. 14-25)
 
         Vadovaujantis i inžinerinio projektavimo principu vaikai pasinėrė į darbą. Įkvėpti naujo iššūkio ieškojo būdų ir galimybių, kaip iš įvairių dėžių sukonstruoti, suprojektuoti statinius, nutiesti gatves. Bendradarbiaudami pastatė nuostabų miestą. Mieste išaugo – gyvenamasis, verslo ir pramoninis rajonas. Vaikai žaisdami plėtojo savo kognityvinius gebėjimus: susipažino su architekto, statybininko profesijomis; sužinojo, kad miestas skirstomas į atskirus rajonus; plėtojo savo matematinius erdvės suvokimo, kiekio, formos, dydžio, geometrinių figūrų vaizdinius. Aktyviai veikdami, žaisdami patyrė pažinimo džiaugsmą, stiprino motyvaciją ir pasitikėjimo jausmą.
STEAM veikla „Virtuvės magija – sveikuoliški saldainiai“ (2022-02-12)
 
     Vaikams iššūkis buvo iš džiovintų vaisių pagaminti saldainius. Reikėjo ne tik „skaityti“ receptą, skaičiuoti reikiamus ingredientus, bet ir išspręsti problemą, kaip juos paversti vienalyte mase. Mums pasitarnavo virtuvinis prietaisas – maišytuvas, tai dar labiau sužadino vaikų smalsumą. Iš paruoštos masės netrukus buvo suformuoti rutuliukai –saldainiai „Kamuoliukai“. Pasibaigus gamybos procesui vaikai pasinėrė į kūrybinius ieškojimus jų saldainiukai įgijo kitą išraišką, jie tapo žmogeliukais, skaičiais, gėlėmis, formomis. Netgi ragauti neskubėjo! Paskanavę savo gamintų saldainių džiaugėsi savo darbo rezultatais, o kad nepamirštų recepto jį užsirašė.

STEAM išvyka „Sveiki dantukai – linksmi vaikučiai“( 2022- 04 – 06)

        Steam ugdymui ,,Paukštelių” gr. ugdytiniai pasirinko išvyką i A. Zikevičiaus saugaus vaiko mokyklėlę ir  sudalyvavo edukaciniame užsiėmime “Švaruolio atmintinė”.

      Edukacijos metu vaikai gilino žinias apie higieną ir dantukų priežiūrą: sužinojo kas yra bakterijos, kaip jos atrodo ir kur galima jų rasti. Vaikai su dideliu susidomėjimu tyrinėjo bakterijas per mikroskopą, atliko linksmas praktines užduotis, bandymus.

 

STEAM veikla ,,Kas pasislėpė lėkštėje?“ (2022-03-02)

        Eksperimentui reikalingos priemonės: lėkštutė, paveikslėlis, indelis su vandeniu, pipetė, popierinė servetėlė.

      „Paukštelių“ grupės ugdytiniams mokytoja iškėlė užduotį – atspėti, koks gyvūnas slepiasi lėkštėje?

      Lašinant su pipete vandenį ant popierinės servetėlės, pamažu ryškėjo piešinys, kas sužadino vaikų smalsumą ir paskatino   lenktyniauti tarpusavyje, kuris pirmas atpažins paveikslėlyje pavaizduotą gyvūną.

STEAM veikla-„Nulipdysiu sniego žmogų!“( 2022-01-24)

                  Aktyvi Steam veikla, pasitelkiant inžinierinius gebėjimus, skatinant prigimtinį vaikų norą judėti bei savarankiškai priimant  sprendimus, padėjo vaikams  gilinti žinias apie popieriaus panaudojimo būdus.

               Kuriant judrios veiklos situaciją- „Nulipdysiu sniego žmogų!“:  vaikai kočiojo sniego tešlą, formavo  sniego kauburėlius, stumdė pusnis,  lipdė „sniego žmogų“.

STEAM veikla –   „Ledonešis“( 2022-02-01)

               Veikla skirta  skatinanti vaikų tarpusavio bendradarbiavimą sprendžiant problemą- keliaujant užšąlusios upės ledu, bandant numušti aukštai kabančius „ledo  varveklius“.

             Situacija įpareigoja įvertinti riziką balansuojant ant užšąlusio ledo lyties, įvertinti saugius  atstumus pasitelkiant matematikos mokslus, kaip įrankį susipažinti artimiau su pasauliu, erdvės pažinimu.

            Siužetinė linija skatina vaikus priimti patiems sprendimus- spręsti problemą ant „ledo lyties“ ir suprojektuoti tiltą, įtraukiant inžinierinius mokslus, siekiant  saugiai  pasiekti  kitą upės krantą bei  padėti draugams pakliuvus į keblią situaciją ant „ledonešio“.

 

STEAM veikla„Matematikos dienelė“

                 “Paukštelių “grupėje vyko matematikos dienelė . Vaikai dirbo su neįprastomis priemonėmis. Vieni vaikai į pasirinktus dangtelius dėliojo centukus, kiti “sodino žiemos medelius”.Mėgino suskaičiuoti kiek sudėjo,kiek telpa į dangtelius centų, kiek “pasodino medelių”.

 

STEAM veikla „Jaunasis architektas“

           Vaikai įgyvendino savo inžinerinius sumanymus konstruodami šiaudelių konstruktoriumi. Žaidžiant buvo skatinama vaizduotė, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, lavinama smulkioji motorika, mokomasi dalintis, bendrauti ir bendradarbiauti.

       Vaikai buvo kantrūs, ryžtingai siekė savo užsibrėžto tikslo ir jiems pavyko.  Sukurtus  statinius vaikai naudojo įvairioje žaidybinėje veikloje, papildydami vis naujomis priemonėmis.

       Džiugu, kai visiems pavyksta įgyvendinti ir plėtoti savo idėjas.

STEAM veikla-„Keliaujantis vanduo“

                      Į tris permatomus kibirėlius pasiruošė vaikai geltoną, žalią ir raudoną vandenį. Susuko iš servetėlių dvi juostas ir pamerkė į kibirėlius – spalvotas vanduo pradėjo keliauti.

                    Didžiulei vaikų nuostabai susitikusios spalvos susimaišė ir virto kitom spalvom. Vaikai nutarė, kad popierinės servetėlės yra geriausi vandenuko- keliautojo draugai.

„Anatominiai traukiniai“-STEAM veikla skirta savo kūno pažinimui( 2022-01-13)

          Veiklos metu turėjome galimybę susipažinti su žmogaus  anatomija, aptarti kūno dalių paskirtis, plėsti žmogaus kūno sampratos sąvokas, lyginti, skaičiuoti kūno dalis, leisti į labai įdomią patirtinę veiklą, tiesiant ,,anatominius kraujagyslių, nenutrūkstančius  nervinių laidų keliukus“, susipažinti su galvos smegenimis, stuburo slanksteliais, neuronais ir kt.

       Pilnoje netikėtumų žaismėje, lavinant smulkiąją motoriką, patiriant daug teigiamų emocijų bei  užsiimant kilniais darbais, vaikai dirbo komandose, bendradarbiavo, siekė svarbiausio tikslo- išgelbėti žmogui gyvybę.

      Pastaruoju metu daug diskutuojame apie vaikų taisyklingą laikyseną, užsiėmimų metu akcentuojame tinkamas kūno dalių išdėstymas pratimų atlikimų metu: nugaros, pilvo, galvos, kojų ar kt. , bet vaikams trūksta išsamesnės informacijos.  Todėl ši  edukacinė veikla- kaip įvadas į pažintį su savo kūno anatomiją, geresnį savęs pažinimą.

STEAM veikloje- „Ledo kubeliai“
              Ugdytiniai stebėjo, tyrinėjo, eksperimentavo ir plėtė žinias apie vandens savybes. Vandens atsinešėme iš lauko jį užšaldėme. Vaikai tyrinėjo ledo savybes: šaltas, bespalvis, kietas, tirpsta kai šilta, o kai palieti pirštuku dar greičiau pradeda tirpti. Ugdytiniai sužinojo, kad kai lauke būna šalta, vanduo sušąla į ledą ir jo valgyti negalima, nes jis labai nešvarus. Kai ledo kubeliai ištirpo, pamatėme kokia nešvari liko servetėlė. Vaikai pradėjo svarstyti: ,,O kokius ledus tada galima valgyti? -Tuos kur tėveliai perka parduotuvėje,- visiems paaiškino Urtė“
 

 STEAM veikla  pramoga- „O kas ten virš debesų toli, toli aukštai?“( 2022-01-10)

                  Vaikai aktyviai veikdami galėjo sukurti savo„kosminę erdvę“, kur drąsiai įveikė savo suprojektuotus dangaus keliukus. Keliaudami po „kosmoso erdves“ jie turėjo galimybę pasitelkti savo fantaziją ir kūrybines galias. Bendradarbiaudami kartu vaikai sukūrė ateivį-„kosmoso žmogiuką“.
STEAM išvykoje-” Drambliukas turi dideles ausis, o kas neturi uodegos?”( 2022-01-04)
 
        Steam ugdymui ,,Drugelių” gr. ugdytiniai pasirinko gamtos mokslų taikymą išvykoje į Kauno m. Tado Ivanausko muziejų  pažintinėje edukacijoje” Drambliukas turi dideles ausis, o kas neturi uodegos?”( 2022-01-04)
           Tyrinėjimai, eksperimentai, bandymai, džiugios emocijos, tai- puiki galimybė paįvairinti veiklas su vaikais.  Kaip tikri mokslininkai vaikai smalsaudami, bendraudami, stebėdami, liesdami, užuodžiant galėjo atlikti užduotis-turėjo galimybę ne tik mokytis, bet ir pažinti labai įvairų savo formomis, spalvomis, garsais, kvapais gamtos pasaulį.
 

STEAM veikla pasitelkiant pasaką ,,Trys paršiukai“

Grupėje su vaikais klausėme pasakėlę  ,,Trys paršiukai“ nusprendėme pabandyti sukonstruoti paršelių namelius. Vaikai pasirodė esantys tikrai išradingi  architektai. Sukonstruoti namelius pavyko  iš šiaudų, pagaliukų, o tvirčiausias namas, kurio nepavyko nupūsti buvo iš kaladžių. Vaikai patyrė džiugių emocijų tyrinėdami, diskutuodami ir konstruodami.


STEAM veikla-„Kiaušinio lukšto judėjimas“

                    Drugelių gr. reikėjo kiaušinio lukštų, stiklinės su vandeniu ir sausos lėkštės.Sušlapinome kiaušinio lukštą ir padėjome ant lėkštės. Judinome lėkštę ir stebėjome, kaip juda kiaušinio lukštas.
                 Atlikome eksperimentą ir išsiaiškinome, kaip sušlapinus kiaušinio lukštą jis juda lėkštėje. Pabandėme tai pakartoti su sausu kiaušinio lukštu. Ar pavyko? Ne. Kiaušinio lukštas tik slidinėjo lėkštėje, bet nesirideno. Vaikų idėja buvo pabandyti šį eksperimentą atlikti su 3 kiaušinio lukštais vienoje lėkštėje. Ridenosi, tik dažnai lukštai vienas į kitą atsitrenkdavo ir trukdė vienas kitam laisvai ridentis
               Ugdėsi vaikų kritinis mąstymas, stambioji motorika, probleminis mąstymas, pažintiniai gebėjimai.
 
 

STEAM veikla-„Augink eglę skarotą“( 2021-11-30)
      Ugdomųjų veiklų metu taikant STEAM metodikos elementus, skatinamas savaiminis, aktyvus, patirtimi grindžiamas mokymasis, skatinantis vaikų kūrybiškumą, problemų sprendimą, inžinerinę mąstysena bei kritinį mąstymą.
     Veikla- „Augink eglę skarotą“ lavino mąstymą, smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, drąsą, bei skatino patiems priimti sprendimus judrios veiklos metu. „Eglutės“-bokšto iš  skirtingo dydžio ir aukščio trikampių statyba  (inžinerija), „eglės puošyba“ (menai), „kieno bokštelis  ilgesnis, kieno trumpesnis?“ (matematika)

STEAM veiklos gamtoje-„Netradicinių lauko priemonių praktinis taikymas vaikų ugdyme“(2021 09-10)

        Netradicinės lauko priemonės ir praktinis jų taikymas rodo, kokia įtraukianti ir smagi gali būti vaikų veikla, kiek daug neišnaudotų dalykų atrandame tada, kai išsilaisviname iš standartų daromos įtakos. Aktyvus judėjimas lauko aplinkoje atveria naujas galimybes lavinti  STEAM- gamtos mokslų, inžinerijos žinias.


STEAM veikla-„Jo didenybė moliūgas“

Saulučių“ grupės ugdytiniams nagrinėjant temą „Jo didenybė moliūgas“, pasitelkus STEAM ugdymo metodą įprastos kasdieninės vaikų veiklos tapo atradimų ir savaiminio mokymosi dienomis. Vieną dieną buvo pasinėrę į matematikos atradimus. Sąlyginiu matu – virvute matavo moliūgų apimtį. Vaikai matuodami, lygindami patys išsiaiškino, kad moliūgai skirtingo storio, netgi virvutės buvo per trumpos jų apimčiai apjuosti.

Antrąją dieną moliūgas tapo tyrinėjimo objektu. Tyrinėjo jo sandarą, aiškinosi kas yra moliūgo viduje. Sužinojo, jog moliūgo viduje yra minkšta medžiaga, sultys ir daug sėklų. Ėmėsi veiklos ir su sėklomis jas plovė, džiovino, stebėjo vykstančius pokyčius. Trečioji diena buvo skirta menams. Moliūgėliai vaikams pasitelkus vaizduotę, fantaziją ir įvairias medžiagas, tarsi, atgijo tapo žaviomis lėlytėmis. Ketvirtoji diena buvo skirta mokslinėms išdaigoms. Vaikai atliko eksperimentą „Sodos moliūgėliai“. Jie iš sodos nulipdė ir išdžiovino moliūgėlius. Vėliau ant jų lašino actą, stebėjo vykstančią reakciją, samprotavo kodėl taip atsitiko? Komentavo: „mano verda“, „burbuliuoja“, „šnypščia“, „mano ištirpo“ , „ išviriau sriubą“, netgi ištiesią ranką virš indo tikrino „sriubos“ temperatūrą. „mano ištirpo“ ir pan. samprotavo, tikrino ir įsitikino, komentavo.

 

 

 

 


Vaikai buvo tikrais jaunaisiais mokslininkais, kūrėjais, išradėjais ir atradėjais. Samprotaudami, mąstydami, diskutuodami, džiaugdamiesi, dalindamiesi savo patirtimi, padėdami vieni kitiems per praktinį patyrimą įgijo naujų žinių.


2021m. lapkričio mėnesį, “Paukštelių” gr. ugdytiniai, STEAM veikloje “Dailedienis”, pasijuto mažaisiais drabužių dizaineriais. Panaudodami veiklai ausų krapštukus ir dažus, vaikai štampavo raštus ant trafaretų, taip sukurdami nuostabius ir išskirtinius drabužius.


Pirmą 2021 m. lapkričio trečiadienį ,,Nykštukuose” vyko ,,Linksmosios laboratorijos”. Vaikai pilstė vandenį, pipetėmis lašino skystą muilą, maišė. Paskui šiaudeliais pūtė muilo burbulus. Buvo labai smagu!

Skip to content