Menu Close

Veiklos sritys

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas  Atsisiųsti

Lopšelio-darželio „Pušaitė“ vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa 2021 Atsisiųsti

Lopšelio-darželio „Pušaitė“ vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa 2020 Atsisiųsti


Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. lopšelyje-darželyje taikoma socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimochi“ Atsisiųsti

 

 


Įstaigoje vykdoma ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“

Kauno lopšelio-darželio “Pušaitė” alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos aprašas Atsisiųsti

 

 

 

 

 

 

Skip to content