Menu Close

Ugdymo(si) kokybės samprata

  • Kauno lopšelio -darželio “Pušaitė“ mokyklos  veiklos kokybės vertinimas 2023 Atsisiųsti
  • Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos Kauno lopšelio -darželio “Pušaitė“ (  tėvų anketinės apklausos) vertinimo rezultatai( 2023)Atsisiųsti
  • Ugdymosi (si )kokybės samprata Atsisiųsti
  • Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos Kauno lopšelio -darželio “Pušaitė“ (  tėvų anketinės apklausos) vertinimo rezultatai( 2022)  Atsisiųsti
  • KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO“PUŠAITĖ“ MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS ( mokytojų anketinės apklausos) rezultatų apžvalga(2022) Atsisiųsti
  • KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ PUŠAITĖ“ PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS( tėvų anketinės apklausos) rezultatų apžvalga(2022) Atsisisųsti

 

Skip to content