LOPŠELIS – DARŽELIS BENDRADARBIAUJA SU:

  • Kauno pedagogų kvalifikacijos centru;
  • Kauno Petro ir Jono Vileišių mokykla – daugiafunkciniu centru;
  • Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
  • Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu;
  • Vaikų fizinio ugdymo studija ,,Supervaikai”;
  • Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;
  • Kauno valstybiniu lėlių teatru;
  • Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija;
  • Respublikine ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai”.