LOPŠELIS – DARŽELIS BENDRADARBIAUJA SU:

·Kauno pedagogų kvalifikacijos centru;

·Kauno Petro ir Jono Vileišių mokykla – daugiafunkciniu centru;

·Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

·Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu;

·Vaikų fizinio ugdymo studija ,,Supervaikai”;

·Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;

·Kauno valstybiniu lėlių teatru;

·Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija;

·Respublikine ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai”.