Menu Close

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos gairių priedas( papildyta priedu -LR ŠMSM 22024 02 05 įsakymo Nr.V-131 redakcija , įsigaliojo nuo 2024 02 06)

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠAS Atsisiųsti

Ikimokyklinio ugdymo programos gairių priedas Pasiekimų aprašas (1)

Skip to content