BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS 2020-01-17 ATSISIŲSTI

2019 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATSISIŲSTI

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS 2019-10-23 ATSISIŲSTI

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2019 M. BIRŽELIO 30 D. II KETVIRČIO ATASKAITA ATSISIŲSTI

2019 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2019 M. KOVO 31 D. I KETVIRČIO ATASKAITA ATSISIŲSTI2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M.GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2018 M. ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

2018 m. IŠORĖS LĖŠŲ PRITRAUKIMO TENDENCIJOS IR FINANSINIŲ PRIORITETŲ REALIZACIJA ATSISIŲSTI

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M.RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI2017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI 

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. atsisiųsti (priedai)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ III KETV. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 M. RUGSĖJO 31 D. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ATSISIŲSTI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI (priedai)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017-06-30 ATASKAITA ATSISIŲSTI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOVO MĖN. 31 SUTUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2017-01-01 – 2017-06-30 atsisiųsti

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI