LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2018 M. ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

2018 m. IŠORĖS LĖŠŲ PRITRAUKIMO TENDENCIJOS IR FINANSINIŲ PRIORITETŲ REALIZACIJA ATSISIŲSTI

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M.RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI2017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI 

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. atsisiųsti (priedai)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ III KETV. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 M. RUGSĖJO 31 D. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ATSISIŲSTI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI (priedai)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017-06-30 ATASKAITA ATSISIŲSTI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOVO MĖN. 31 SUTUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2017-01-01 – 2017-06-30 atsisiųsti

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2016-01-01 – 2016-12-31 atsisiųsti

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2016-12-31 ATASKAITA

001

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016-12-31 ATASKAITA

002004 003

005 006 007

008 009 010 011 012

013 014 015 016

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2016-12-31 ATASKAITA 

17 001 18 002

19 001 20 001

21 001 22 001

23 001 24 001

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2016-12-31 ATASKAITA 26 001

Finansinių ataskaitų 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį


Metinių ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. II KETV.

parsisiųsti .PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M.

parsisiųsti .PDF formatu

 


Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

Aiskinamasis rastas 001

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (Biudžetas))

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (Spec.lėšos))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veikos programa (biudžetas))

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (Spec.lėšos))

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

 

Prekių ir paslaugų lėšų panaudojimas (be mitybos) 2016-01-01 – 2016-05

 

Finansinių ataskaitų 2016-03-31 sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansins būklės ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-03-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-03-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-03-31 ataskaita (Spec,lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-03-31 ataskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-03-31 ataskaita (Biudžetas)

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (Spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita (Biudžetas)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015-12-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita (Miesto darnaus vystymosi programa)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita (Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui)

Mokėtinų ir gautionų sumų 2015-12-31 ataskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita (Spec.lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita (Biudžetas)

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaita (Miesto darnuas vystymosi programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 201512-31 ataskaita (Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaita (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-01-11 ataskaita (biudžetas)

 

2015 metai

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Spausti čia

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 9 psl.  

 

(Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 9 psl.  

 

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(spec.lėšos))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 9 psl.  

 

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Spausti čia

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 9 psl.  

 

(Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 9 psl.  

 

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(spec.lėšos))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-310ataskaita 9 psl.  

 

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Spausti čia

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 9 psl.  

 

(Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 9 psl.  

 

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(spec.lėšos))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 9 psl.  

 

(Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 1 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 2 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 3 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 4 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 5 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 6 psl. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-30 ataskaita 7 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 8 psl.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita 9 psl.

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita 1 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita 2 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita 3 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita 4 psl.

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita 1 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m.birželio 30 d. ataskaita 2 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita 3 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita 4 psl.

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 1 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 3 psl.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 4 psl.

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.

1. Aiškinamasis raštas spausti čia

Aiškinamasis raštas spausti čia 2 psl.

Aiškinamasis raštas spausti čia 3 psl.

2. Finansinės būklės ataiskaita  spausti čia

Finansinės būklės ataskaita spausti čia 2 psl.

3. Veiklos rezultatų ataskaita spausti čia

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.

1. Aiškinamasis raštas spausti čia

2. Finansinės būklės ataiskaita spausti čia

3. Veiklos rezultatų ataskaita spausti čia

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV. parsisiųsti RAR formatu