Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil.Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plota kv.m

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

1.

Lopšelio-darželio salė

Lopšelis-darželis ,,Pušaitė”

75,68 m²

Sportiniai šokiai

120 EUR

I ir V

 17-18 val.