Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil.Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plota kv.m

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

1.

Lopšelio-darželio salė

Lopšelis-darželis ,,Pušaitė”

75,68 m²

Sportiniai šokiai 

90 EUR

      2 k./sav.

 

 2.

Lopšelio-darželio salė

Lopšelis-darželis ,,Pušaitė”

75,68 m²

Karatė treniruotės

90 EUR

2 k./sav.