Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

2023-2024 mokslo metais lopšelyje-darželyje veikia:

2 ankstyvojo amžiaus grupės:

“Nykštukai”, kuriose ugdomi vaikai iki 3 m. amžiaus;

“Drugelių”, kuriose ugdomi vaikai iki 3 m. amžiaus.

4 ikimokyklinio ugdymo grupės:

“Boružiukų”, kurioje ugdomi 4-5 metų vaikai

“Zuikučių”, kurioje ugdomi 5-6 metų vaikai

“Saulučių”, kurioje ugdomi 3-4 metų vaikai

“Paukštelių”, kurioje ugdomi 5-6 metų vaikai

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio ugdymo programa. (parsisiųsti Adobe .PDF formatu).

Lietuvos respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro Įsakymas  dėl Ikomokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo Atsisiųsti MS Word formatu

Remiantis Lietuvos respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro Įsakymu DĖL  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO (2023 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1142)Vilnius, nauja redakcija nuo 2024-02-06  šiuo metu atnaujinama Ikimokyklinio ugdymo programa ( įsakymo 2023 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1142 įsigalioja 2025m.rugsėjo 01d.)Atsisiųsti

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?2327473559

Skip to content