2020-2021 mokslo metais lopšelyje-darželyje veikia:

2 ankstyvojo amžiaus grupės:

“Nykštukai” ir ,,Paukšteliai“, kuriose ugdomi vaikai iki 3 m. amžiaus;

4 ikimokyklinio ugdymo grupės:

“Boružiukų”, kurioje ugdomi 3-4 metų vaikai

“Zuikučių”, kurioje ugdomi  4-5 metų vaikai

“Saulučių” ir “Drugelių”,  kuriosee ugdomi 5-6 metų vaikai

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio ugdymo programa. (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?2327473559