Menu Close

Gerosios patirties sklaida

Įstaigos Pedagogų praktinė patirtis- gerosios patirties sklaida( metodinės mugės)( 2023-11)

Rudens  STEAM  -matematika

 Tema-„Rudenėlio matematika“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jūratė Jasevičė. Steam veikla  Rudenėlio matematika

 Tema-„Rudenėlio matematika“,parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Cipkuvienė Steam veikla  Rudenėlio matematika

 Tema-„Rudens dovanos “, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Miliauskienė Steam veikla Auksaspalvio rudens dovanos

 Tema-„Smagioji matematika“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Dambrauskienė Steam veikla Smagioji matematika

 Tema-„Moliūgo metų paieška“, parengė  Deimantė Tarnauskiatė Steam veikla Moliūgo metų paieška

 

Įstaigos Pedagogų praktinė patirtis- gerosios patirties sklaida( metodinės mugės)( 2023-05)

 Pavasario STEAM  -gamtamokslis

 Tema-„Didelis ir mažas“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ilona Vilkaitė ir Joanes Drumstienė. Steam veikla  Pavasario gamtamokslis

 Tema-„Pasario gamtamokslis“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vesta Mitrulevičienė Steam veikla  Pavasario gamtamokslis

Tema-„Kaip atsiranda augalai“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Lileikienė  Steam pavasaris   Kaip atsiranda augalai

Tema-„Kaimas“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Cipkuvienė Steam veikla Kaimas

Tema-„ Stebuklai ir atradimai“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja    Ilonas Vilkaitė Steam veikla Stebuklai ir atradimai

Tema-„Smėlio laboratorija“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Dumbrauskienė Steam veikla

Tema-„Nuo sėklytės iki daigelio“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Deimantė Tarnauskaitė Steam veikla Nuo sėklytės iki daigelio
 
Tema-„Gėlele pagauk spalvelę“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jūratė Jasevičė  Pavasario steam gamtamokslinė veikla
 
Tema–  „Pavasario gamtamokslis“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Dambrauskienė Steam gamtamokslis         
                                                                                                                      
Tema -„Pavasario žiedai“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Miliauskienė   Steam veikla Pavasario žiedai
 
Tema–   „Mūsų žemė“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Vainilaviciene_prezentacija_geguze_23

 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų forumas ( 2023-03-30) „Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys“

Tema-„Vaikų ugdymo(si) patirtinė veikla bei žaidimas ( aš pats) “, parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Branauskienė , ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sigita Cipkuvienė Pristatymas

 

Sveikatą stiprinančių ir Aktyvių mokyklų gerosios patirties sklaida (2023-03-10)

  Tema-„Sveikatą stiprinanti mokykla- unikali galimybė mokyklų bendruomenėms mokytis gyventi sveikiau“-parengė socialinė pedagogė Vesta Mitrulevičienė

                            https://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/SMM%20geroji%20patirtis%202023%20I%20ketv./Kauno_ld_Pusaite.pdf

  Tema-„Sveikatos ambasadorius į kurį norisi lygiuotis“-parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Rasa Dambrauskienė

                      https://smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/SMM%20geroji%20patirtis%202023%20I%20ketv./2023%20SSM-II-ket-Ambasadoriai-pdf/Kauno-ld-Pusaite-tinka.pdf

  Tema-„Mano mokyklos fizinio aktyvumo piramidė“- parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Cipkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Baranauskienė

Švietimo naujienos

Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ inicijuoto ir sėkmingai 2022 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais vykdyto respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto-parodos „Sukurkime svajonių žaislą“ straipnis publikuotas elektroniniame „Švietimų naujienų“ žurnale. Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-paroda-sukurkime-svajoniu-zaisla/Parengė:Aušra Bastienė,  meninio ugdymo mokytoja; Raminta Baranauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui.

Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų projekto „Mano namai-mano tvirtovė“ geroji patirtis , straipsnis-apžvalga (2023-03-30)

Tema-„Geroji patirtis ugdant vaikų pilietiškumą“, parengė ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Jasevičė https://www.svietimonaujienos.lt/geroji-patirtis-ugdant-vaiku-pilietiskuma/

 

Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių STEAM vaikų konferencija( 2023-02-28)

„Kuriu gimtinei“

       „Saulučių“ grupės ugdytinė Patricija su mokytoja Ilona Vilkaite  vasario 28 d.  dalyvavo Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ organizuotoje Respublikinėje STEAM Vaikų konferencijoje „Kuriu gimtinei“. Patricija pristatė STEAM projektą „Kavinė“. Konferencijoje dalyvavo 21 įstaiga, dauguma jų iš Kauno miesto, tačiau buvo svečių ir iš Vilkaviškio. Džiaugiamės turėta galimybe  dalintis ir skleisti savo gerąją darbo patirtį. Patricijai – tai nauja patirtis, naujas stimulas sėkmės link, džiaugiantis ugdymosi procesu, atrandant savo gebėjimus. STEAM projektas „KAVINĖ

 

Įstaigos Pedagogų praktinė patirtis- gerosios patirties sklaida( metodinės mugės)( 2023-02)

Žiemos STEAM-inžinierija

Tema „Mano namai -mano tvirtovė“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Jasevičė     Steam veikla 

Tema „Ledukų šalyje“,  parengė Laima Dumbrauskienė  Steam veikla

Tema „Pastatykime trispalvę pilį“, parengė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Miliauskienė Steam veikla 

Tema „_Vaikų ugdymo (-si) patirtinė veikla, bei žaidimas“, parengė  mokytojos: Raminta Baranauskienė, Ilona Vilkaitė, Sigita Cipkuvienė Steam veikla 

Tema „Ledo arena“, parengė   mokytoja Vesta Mitruliavičienė Steam veikla 

Tema „Mąstau, statau ir Iglu namelį pastatau “, parengė   mokytoja Ilona Steam veikla 

Tema „Susikurkime žiemą patys “, parengė   mokytoja Sigita Cipkuvienė Steam veikla 

Tema „Snaigių šokis “, parengė   mokytoja Daiva Lileikienė Steam veikla 

Tema  „Rogučių sportas “, parengė   mokytoja Rasa Dambrauskienė Steam veikla 

Tema  „Žiemos miestas“, parengė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Vainilavičienė Steam veikla 

Tema „Mažas ir spygliuotas“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Deimantė TarnauskaitėSteam veikla

 

 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ

METODINĖS DIENOS ,,MOKYTOJO DIENORAŠTIS“

virtualiame susitikime(2022-12-15) gerąja patirtimi pasidalino : 

 1. Sigita Cipkuvienė, Vesta Mitrulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“. STEAM veikla  Vorų tinklų matematiniai rebusai“.
 2. – Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė. Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“. STEAM veikla Mažasis tyrėjas“.

Įstaigos Pedagogų praktinė patirtis- gerosios patirties sklaida( metodinės mugės)

STEAM veiklos: Žiemos STEAM-gamtamokslis; Pavasario STEAM-inžinierija; Vasaros STEAM-eksperimentai; Rudens STEAM-matematika

 

 • Tema-Mažieji tyrėjai“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Lileikienė Mažieji tyrėjai
 • Tema-„Auksaspalvio rudens dovanos“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Miliauskienė Steam veikla Mano namas
 • Tema-„Vieną obuolį turiu, pavaišint daugiau galiu“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Jasevičė  Steam veikla Mano lėktuvėlis
 • Tema- „Giliukas kirmėliukas“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Vainilavičienė
 • Tema-„Rudens Matematika“, parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vesta Mitrulevičienė Steam veikla

 

Sveikatą stiprinančių ir Aktyvių mokyklų gerosios patirties sklaida

 • 2022 m. spalio 27 d. 13:00 val. Kauno švietimo inovacijų centre, Vytauto pr. 44, vyks  Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio organizuotame Metodiniame renginyje  “VAIKŲ UGDYMOSI PATIRTYS” pristatysite pranešimą „ Patirtinė-žaidybinė savaiminga( pats aš) pačių vaikų inicijuota veikla lauko aplinkoje“. Pranešimą parengė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sigita Cipkuvienė ir meninio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Raminta Baranauskienė 
 • Pranešimo-„ Patirtinė-žaidybinė savaiminga( pats aš) pačių vaikų inicijuota veikla lauko aplinkoje“ anotacija Atsisiųsti

 

 

 •  Teorinių – praktinių konferencijų „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ metu gerąja darbo patirtimi
 •  Tema „Vaiko ir gamtos sąlytis-nesibaigiantis patirčių šaltinis“ pasidalino Raminta Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja; Sigita Cipkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Ilona Vilkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Praktinėje  konferencijos veikloje-„Vienos uodegos istorija“ gerąja patirtimi pasidalino Raminta Baranauskienė, meninio ugdymo mokytoja; Sigita Cipkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Tema-

Skip to content