Mes vaikiukai, 
kaip paukščiukai,
Į darželį vis plasnojam,
žaidžiam, šokam ir dainuojam…

Auklėtojos: Danutė Vainilavičienė, Vilija Juodelienė.

Auklėtojos padėjėja: Diana Lengerdienė.

,,Paukštelių“ grupę lanko vaikučiai nuo trijų iki keturių metų.  Ugdymo procese vadovaujamės lopšelio – darželio „Pušaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa, taikome Reggio Emilia ugdymo sistemos elementus.  Siekiame kurti saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką grupėje, kuri skatintų vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, žingeidumą. Ugdomajame procese atsižvelgiame į individualias ugdytinių savybes, gebėjimus, pomėgius,  gyvenimo patirtį, šeimos tradicijas. Stengiamės glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėveliais. Grupėje ir kitose edukacinėse aplinkose sudarytos galimybės vaikams tyrinėti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.