Menu Close

,,Paukštelių“ grupė

Mes vaikiukai, 
kaip paukščiukai,
Į darželį vis plasnojam,
žaidžiam, šokam ir dainuojam…

Mokytojos: Danutė Vainilavičienė, Rasa Dambrauskienė

Mokytojos padėjėja: Ilona Nemickienė

            ,,Paukštelių“ grupę lanko vaikučiai nuo dviejų iki trejų metų.  Ugdymo procese vadovaujamės lopšelio – darželio „Pušaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa, taikome Reggio Emilia ugdymo sistemos elementus.  Siekiame kurti saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką grupėje, kuri skatintų vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, žingeidumą. Ugdomajame procese atsižvelgiame į individualias ugdytinių savybes, gebėjimus, pomėgius,  gyvenimo patirtį, šeimos tradicijas. Stengiamės glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėveliais. Grupėje ir kitose edukacinėse aplinkose sudarytos galimybės vaikams tyrinėti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
 

 

 
,,Mokytojos laiškas tėvams apie TĄ vaiką (na, TĄ, kuris mušasi, trukdo ir daro blogą įtaką JŪSŲ vaikui)“ atsisiųsti PDF formatu
Projekto „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ rekomendacijos atsisiųsti PDF formatu
Skip to content