Menu Close

Informacija tėvamas

Kviečiame dalyvauti susirinkime „Džiaugiamės galėdami susipažinti“

 • Organizacinis tėvų susirinkimas  vaikų tėvelių, kurie rudenį pradės lankyti  lopšelio grupę.
 • Pirmasis tėvų susirinkimas vaikų tėvelių, kurie nuo rudens pradės lankyti darželio grupę. 
  Data: 2023-05-30
 • Laikas: 16:30
 • Vieta- Kauno lopšelio-darželio “Pušaitė “ salėje

 Vaikų priėmimo tvarka

Registruoti vaiką į darželį galite bet kuriuo metu, nurodydami nuo kurių mokslo metų pradžios (rugsėjo1-osios) pageidaujate pradėti lankyti.

Pateikti galite ne daugiau kaip du prašymus į skirtingas ikimokyklines įstaigas.

Prieš pateikdami prašymą susipažinkite su Kauno miesto priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka.

 

 

DĖL PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

 

 

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiesiems nuo nusikalstamų veiklų

DĖL PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

 

Gerb. TĖVELIAI,

Šiandien Lietuva Europoje pirmauja pagal specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičių, tad labai svarbu sparčiai kurti inkliuzinę mokyklą ir rasti kelių, kaip prieiti prie kiekvieno vaiko, atpažinti ir plėtoti jo gebėjimus bei šviesti visuomenę.

Šia aktualia tema kviečiame AKTYVIAI  DALYVAUTI SEMINARE – „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS – PROBLEMŲ ATPAŽINIMAS, SPRENDIMŲ MODELIAVIMAS“,

 Pranešimą skaitys psichologė Oksana Mačėnaitė

 • Laikas: 2023-05-02d.
 • Vieta: Kauno lopšelio- darželio „Pušaitė“ ( salė)
 • Trukmė: 1,5 val.

Susitikimą inicijuoja  Kauno lopšelis-darželis “Pušaitė“ direktorė Ingrida Biriukienė

 

Remiantis Respublikos švietimo , mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Atsisiųsti

Informuojame:

Nuo 2023m. rugsėo 1d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams , kuriems 5 metai sueina iki tų metų balandžio 30d. arba rugsėjo 1d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.

Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendorinias metais sueis 6 metai.

Nuo 2023m. rugsėjo 1d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

 • 2018m. sausio-balandžio 30d.;
 • 2018m. sausio-rugsėjo 1d.
 • 2017 m.sausio-gruodžio mėnesiais.
Skip to content