Menu Close

Informacija tėvams

Vaikų priėmimo tvarka

 Registruoti vaiką į darželį galite bet kuriuo metu, nurodydami nuo kurių mokslo metų pradžios (rugsėjo1-osios) pageidaujate pradėti lankyti.
 Pateikti galite ne daugiau kaip du prašymus į skirtingas ikimokyklines įstaigas. Prieš pateikdami prašymą susipažinkite su Kauno miesto priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka.

Prašymus dėl vaikų priėmimo į darželį, tėveliai gali pateikti keliais būdais:

1. Elektroniniu būdu adresu: https://i-darzeli.kaunas.lt/
2. Atvykdami į darželį. Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ar dokumentų specialistas.  
Telefonas pasiteiravimui:(8-37)363142
EL.p.ldpusaite@yahoo.com

DĖL PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

 

 

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiesiems nuo nusikalstamų veiklų

DĖL PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Remiantis Respublikos švietimo , mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Atsisiųsti

Informuojame:

Nuo 2023m. rugsėo 1d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams , kuriems 5 metai sueina iki tų metų balandžio 30d. arba rugsėjo 1d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.

Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendorinias metais sueis 6 metai.

Nuo 2023m. rugsėjo 1d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

  • 2018m. sausio-balandžio 30d.;
  • 2018m. sausio-rugsėjo 1d.
  • 2017 m.sausio-gruodžio mėnesiais.
Skip to content