Tėvų pageidavimu sudaromos sąlygos vaikų papildomam ugdymui:

  • 3-6 metų amžiaus vaikams vyksta šiuolaikiniai šokiai 2 kartus savaitėje. 1 užsiėmimo kaina – 1,80 Eur.
  • 4-6 metų amžiaus vaikams veikia keramikos būrelis. 1 užsiėmimo kaina – 1,5 Eur.
 
Socialiai remtinų šeimų vaikai nuo mokesčio atleidžiami.