Menu Close

PRAŠYMŲ FORMOS

PRAŠYMŲ FORMOS:

PRAŠYMAS (Laisva forma) Atsisiųsti

PAAIŠKINIMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO Atsisiųsti

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 50 proc. Atsisiųsti

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 100 proc. (soc.remtini) Atsisiųsti

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 100 proc. (privalomas ugdymas) Atsisiųsti

DĖL PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIO Atsisiųsti

DĖL VAIKO PAĖMIMO IŠ UGDYMO ĮSTAIGOS Atsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠBRAUKIMO IŠ DARŽELIO Atsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ Atsisiųsti 

PRAŠYMAS DĖL MAITINIMŲ SKAIČIAUS  Atsisiųsti 

PRAŠYMAS DĖL ĮSTAIGOS  LANKYMO NE DAUGIAU  KAIP KETURIAS VAL. Atsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PERMOKOS GRĄŽINIMO UŽ DARŽELĮ Atsisiųsti

Skip to content