PRAŠYMŲ FORMOS:

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 50 proc. Atsisiųsti

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 100 proc. Atsisiųsti

DĖL DUKROS (SŪNAUS) IŠBRAUKIMO IŠ DARŽELIO Atsisiųsti

DĖL VAIKO MAITINIMO UGDYMO ĮSTAIGOJE Atsisiųsti

DĖL PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIO Atsisiųsti

DĖL VAIKO PAĖMIMO IŠ UGDYMO ĮSTAIGOS Atsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL MAITINIMO PRITAIKYMO Atsisiųsti

PRAŠYMAS Atsisiųsti