Menu Close

PRAŠYMŲ FORMOS

PRAŠYMŲ FORMOS:

PAAIŠKINIMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO Atsisiųsti

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 50 proc.Atsisiųsti

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELIO LANKYMĄ SUMAŽINIMO 100 proc.Atsisiųsti 

DĖL VAIKO MAITINIMO UGDYMO ĮSTAIGOJE Atsisiųsti

DĖL PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIO Atsisiųsti

DĖL VAIKO PAĖMIMO IŠ UGDYMO ĮSTAIGOS Atsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠBRAUKIMO IŠ DARŽELIO Atsisiųsti

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ Atsisiųsti 

Skip to content