Menu Close

Trys paršiukai

STEAM veikla. Edukacinis- patyriminis ilgalaikis projektas-,,Trys paršiukai”

Pasakos svarbios, reikalingos ir šiuolaikiniam vaikui, tačiau labai svarbi jų pateikimo forma. Siekiant priartinti pasaką prie vaiko buvo pasitelktas inovatyvus- kūrybiškas STEAM ugdymas ir įgyvendinamas ilgalaikis edukacinis- patyriminis projektas „Trys paršiukai“. Vaikai ne tik klausėsi sekamos pasakos, bet įsitraukdami į kūrybinę, tyrinėjimų, ieškojimų, eksperimentavimo ir atradimų veiklą patys tapo aktyviais proceso dalyviais.  Analizavo, gvildeno  herojų charakterius, būdo savybes; aiškinosi ką kiekvienam reiškia namai, kuo jie panašūs ir skirtingi. Iš skirtingų medžiagų ir keliais būdais gamino pasakos herojus paršelius. Naudodamiesi priemonėmis ir įrankiais  braižė, projektavo ir statė jų namus. Eksperimento būdu- „vilkui pučiant“  (panaudojus plaukų džiovintuvą), pastatytus skirtingų statybinių medžiagų (šiaudinius, iš pagaliukų, faneros) paršelių namus, vaikai nupūsto atstumo rodmenis fiksavo fiksavimo lapuose. Pastebėjo, kad jie nupučiami skirtingu nuotoliu. Stebėdami, tyrinėdami, lygindami, analizuodami, diskutuodami tarpusavyje, išsiaiškino priežasties ir pasekmės ryšį -suvokdami jog, tai įtakoja naudotos statybinės medžiagos ir panaudotas jų kiekis.

Vaikai nusprendė ir patys sukurti pasakų knygelę „Trys paršiukai“. Jiems buvo mestas iššūkis pabandyti pagaminti 3 D knygelę. Vaikams buvo nauja patirtis, išbandė įvairius klijavimo ir kirpimo būdus, lavino erdvinį mąstymą.

Vaikai naudodami pasigamintus pasakos  personažus, pastatytus namus, pasitelkdami savo vaizduotę ir fantaziją patys kūrė ir plėtojo siužetinius žaidimus grupės ir lauko aplinkoje.

 Pasitelkus STEAM metodą vaikai per patirtinį ugdymąsi bendraudami ir bendradarbiaudami, mokydamiesi spręsti ir nugalėti kylančias problemas, ieškodami ir rasdami sprendimo būdus, suvokdami gėrio ir blogio priešpriešą, priežasties ir pasekmės ryšį,  įgyvendindami savo kūrybinius sumanymus, patirdami atradimo džiaugsmą praturtino savo kompetencijas naujomis žiniomis, gebėjimais.

Mokytojos: Ilona Vilkaitė, Daiva Lileikienė, logopedė Asta Lešinskienė, meninio ugdymo mokytoja Aušra Bastienė „Saulučių“ gr. (5-6 m.)

 

Skip to content