Šiuo metu Kauno lopšelis – darželis “Pušaitė” ieško:


Logopedo 1,0 etato

Reikalavimai :

Logopedas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą turi būti įgijęs specialiojo pedagogo kvalifikaciją.


P.s. 34 kurso arba persikvalifikavimo studijų studentas.


Funkcijos 
:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų


Darbo užmokestis: 1223,00 1300,00 Eur.


Dokumentai, kurie turi būti pateikti 
:

 CV;


 Prašymas;


 Išsilavinimo dokumentai;


 Asmens dokumentai;


 Pageidautini sveikatos dokumentai ( Sveikatos pažymėjimas/ knygelė);


 Pažyma apie neteistumą iš informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų

ministerijos


Dokumentų priėmimo vieta:


Adresas: Varnių g. 49, Kaunas


El. paštas: ldpusaite@gmail.com


Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 
:

Direktorės tel. nr. +37037363086; +37065544186