Menu Close

Linksmoji Rudenėlio Dovanų Matematika

 STEAM kūrybinės dirbtuvės “Linksmoji rudenėlio dovanų matematika” (2022-09-30)

    “Boružėlių“ grupės vaikai labai domisi rudenėjančia gamta. Pastebi besikeičiančius medžius, renka nuo medžių nukritusias giles, kaštonus, kankorėžius. Gamtinė medžiaga- puiki priemonė matematinių vaizdinių formavimui ikimokykliniame amžiuje.

   Vaikai matematinių gebėjimų įgijo veikdami artimiausioje juos supančioje aplinkoje: lauko aikštelėje, grupėje- svarbiausia vaikų smalsumas ir noras pažinti pasaulį asmenine patirtimi.

   Žaisdami kaštonais, gilėmis mokėsi skaičiuoti, lyginti (daugiau-mažiau), grupuoti, matuoti, rikiuoti nuo didžiausio iki mažiausio, matavo sąlyginiais matais (sprindžiais, pėdomis, vaiko ūgiu ir kt. ) . Susipažino su skaitmenimis, pratinosi vartoti sąvokas (didelis – mažas, ilgas – trumpas, aukštas – žemas).

   Tą pačią medžiagą panaudojo kūrybiškai: kaštonai, gilės tapo „vaišėmis“,  kurios buvo dalinamos į dubenėlius; iš gamtinės medžiagos buvo kuriami medžiai, kiti paveikslai, matuojamas jų aukštis, plotis, stebima, kiek panaudota priemonių, vienam ar kitam paveikslui sukurti.

Mokytojos Sigita Cipkuvienė ir Vesta Mitrulevičienė ruduo (matematika), „Boružėlių “

Skip to content