Menu Close

Spalvos stiklinėje

   Šioje STEAM veikloje „Paukštelių“ grupės ugdytiniai atliko bandymą – eksperimentą „Spalvos stiklinėje“.

            Tikslas: Skatinti vaikus stebėti, tyrinėti aplinką, eksperimentuoti su spalvomis, patirti proceso ir kūrybos džiaugsmą, lavinti   skaičiavimo įgūdžius.

           Eksperimentas vaikams suteikė daug gerų emocijų. Vaikai sužinojo įdomų spalvų maišymosi būdą, kad maišydamosi spalvos virsta naujomis spalvomis ar atspalviais, o popierinis rankšluostis sugeria vandenį, sušlampa ir nusidažo.

        Ugdytiniai įvardino naujai atsiradusias spalvas, atspalvius, skaičiavo stiklines, naudotus dažus, analizavo rezultatą, fantazavo, ką mato savo susiliejusiuose spalvose, kur galėtų spalvotą popierių panaudoti. Vaikai iškarpė medžių lapus. Veiklų metu lapus skaičiavo, grupavo pagal formą, dydį, pratęsė įvairias skaičių sekas, išreikš skaičiais.

Skip to content