Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

Raminta Baranauskienė

Aukštasis universitetinis

Kūno kultūros pedagogė

Kūno kultūra

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Sigita Cipkuvienė

Aukštasis universitetinis

Pradinių klasių mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Rasa Česnavičiūtė

Aukštasis

Logopedė

ŠPI specialiosios pedagogikos fakultetas

Logopedė

Laima Dumbrauskienė

 Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

 Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Raminta Vagulienė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Sacialinė pedagogika

Mokytoja

Vilija Juodelienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinis priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja

Jurgita Kolčina

Aukštasis universitetinis

Dailės mokytoja

Dailė

Meninio ugdymo mokytoja

Violeta Miliauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Vida Misiūnienė

Aukštasis universitetinis

Psichologas

Sveikatos psichologas

Psichologė

Giedrė Motiejūnienė

Aukštasis universitetinis

Chorinės muzikos pedagogė

Muzikos ir dainavimo mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

Danutė Vainilavičienė

Aukštesnysis

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Ilona Vilkaitė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Jūratė Jasevičė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Mokytoja

Sandra Tumosienė

(motinystės atostogose)

Asta Stasionienė

Aukštasis

 

Aukštasis

Socialinė pedagogė

 

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogika

 

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 

Socialinė pedagogė

 Įstaigoje dirba Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai:

  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gintarė Grigaliūnienė; El.p. gintare.grigaliuniene@kaunovsb.eu Tel. nr. 8-676-93940
  • Dietistė – Aistė Liuizaitė;  darbo tel. 8-698-83694