Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

Raminta Baranauskienė

Aukštasis universitetinis

Kūno kultūros pedagogė

Kūno kultūra

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Sigita Cipkuvienė

Aukštasis universitetinis

Pradinių klasių mokytoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Rasa Česnavičiūtė

Aukštasis

Logopedė

ŠPI specialiosios pedagogikos fakultetas

Logopedė

Laima Dumbrauskienė

 Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

 Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Raminta Vagulienė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Sacialinė pedagogika

Auklėtoja

Vilija Juodelienė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinis priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Jurgita Kolčina

Aukštasis universitetinis

Dailės mokytoja

Dailė

Meninio ugdymo pedagogė

Rita Markauskienė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Violeta Miliauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vida Misiūnienė

Aukštasis universitetinis

Psichologas

Sveikatos psichologas

Psichologė

Monika Rimkutė

Vidurinis, studijuoja Kauno kolegijoje

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Giedrė Motiejūnienė

Aukštasis universitetinis

Chorinės muzikos pedagogė

Muzikos ir dainavimo mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė

Danutė Vainilavičienė

Aukštesnysis

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ilona Vilkaitė

Aukštasis universitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Jūratė Zažeckienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

 

PEDAGOGŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pedagogo vardas, pavardė

Namų tel.nr.

Mob. Tel.

El.paštas

Raminta Baranauskienė

 

865647844

raminta70@gmail.com

Sigita Cipkuvienė

 

867507782

sigaci@gmail.com

Rasa Česnavičiūtė

  868084250 rasarimas99@gmail.com

Laima Dumbrauskienė

 

 865074767

laima.dumbrauskiene@gmail.com

Raminta Vagulienė

  868327051 vaguliene1@gmail.com

Vilija Juodelienė

 

867621101

vilijajuodeliene@gmail.com

Jurgita Kolčina

  868742964 jurgitakolcina@gmail.com

Rita Markauskienė

 

864747831

rita.mark07@gmail.com

Violeta Miliauskienė

 

861347825; 867750481

milioleta@gmail.com

Vida Misiūnienė

 

868622077

irniukas@gmail.com

Monika Rimkutė

  864315126 monika.rimkute96@gmail.com

Giedrė Motiejūnienė

 

865350688

giegam9@yahoo.com

Danutė Vainilavičienė

 

860068061

d.vainilaviciene@yahoo.com

Ilona Vilkaitė

 

867223448

ilonavilk@gmail.com

Jūratė Zažeckienė

33 49 97

867533907

juraza2@gmail.com