Menu Close

Nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO“PUŠAITĖ“ DARBUOTOKŲ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO ,TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


KAUNO LOPŠELIO -DARŽELIO “PUŠAITĖ“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI ATSISIŲSTI


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS   ATSISIŲSTI


DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KAUNO LOPŠELYJE – DARŽELYJE “PUŠAITĖ” TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO

APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS   ATSISIŲSTI


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠAITĖ” PEDAGOGŲ BEI PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO (POKALBIO) TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


 

Skip to content