ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI ATSISIŲSTI


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS   ATSISIŲSTI


DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KAUNO LOPŠELYJE – DARŽELYJE “PUŠAITĖ” TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PUŠAITĖ” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS ATSISIŲSTI


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠAITĖ” PEDAGOGŲ BEI PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO (POKALBIO) TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI