Menu Close

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2023


 
2023 M. IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI
 
2023 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI
 
2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISŲSTI
 
2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI
 

2022


 
2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI
 
2022 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS  ATSISIŲSTI
 
2022 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI
 
2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI
 

2021


2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲTI

2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI 

2021 M.I KETVIRČIO FINANSINIŲ  ATASKAITŲ RINKINYS  ATSISIŲSTI

2020


2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

2020 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

2020 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

2019


2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

20182018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M.GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2018 M. ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

2018 m. IŠORĖS LĖŠŲ PRITRAUKIMO TENDENCIJOS IR FINANSINIŲ PRIORITETŲ REALIZACIJA ATSISIŲSTI

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M.RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS ATSISIŲSTI

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI

20172017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS ATSISIŲSTI 

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. atsisiųsti (priedai)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ III KETV. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 M. RUGSĖJO 31 D. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ ATSISIŲSTI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO SU PRIEDAIS ATSISIŲSTI (priedai)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017-06-30 ATASKAITA ATSISIŲSTI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOVO MĖN. 31 SUTUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ATSISIŲSTI

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2017-01-01 – 2017-06-30 atsisiųsti

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS ATSISIŲSTI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA ATSISIŲSTI 

Skip to content