Menu Close

Korupcijos

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus sąrašo patvirtinimo

2024 m. kovo 22 d. Nr. V-58 Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” 2022-2024 metų kovos su korupcija programa Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” 2022-2024 etų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai Atsisųsti

Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas Atsisiųsti

 

KOVOS SU KORUPCIJA DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Laima Dumbrauskienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

  • Jūratė Jasevičė- mokytoja;
  • Lina Mejarienė- meninio ugdymo mokytoja;
  • Armida Vilkelienė- ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.
Skip to content