Menu Close

Nuotolinis ugdymas

Šiuo metu  Nuotolinis ugdymas įstaigoje yra nevykdomas.

Nuotolinio ugdymo laikotarpiu:

-Vaikų ugdymui skirtą mokomąją medžiagą pedagogai skelbs elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

-Ugdytinių tėvus (globėjus) kviesime dalintis savo patirtimi, siųsti vaikų darbelių fotografijas, vaizdo įrašus grupių, kurias lanko ugdytinis, facebook paskyrose.

– Skatinsime bendradarbiavimą, nes tik taip galėsime užtikrinti ugdymo(si) proceso kokybę.

-Nuotolinio ugdymo laikotarpiu mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454, 10.8. punktu PERŽIŪRĖTI DOKUMENTĄ

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS ATSISIŲSTI

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS ATSISIŲSTI

APLINKOS NUOTOLINIAM MOKYMUI ATSISIŲSTIPsichologinė ir emocinė parama karantino metu

Karantinas ir pandemija dėl naujojo korona viruso (COVID-19) plitimo grėsmės pakeitė mūsų visų įprastą kasdienybę. Pastarosios savaitės kelia mums nemažai iššūkių, todėl šiuo metu savo ir savo vaikų emocinę – psichologinę sveikatą turime išlaikyti kaip įmanoma stabilesnę.

Jeigu dėl šiuo metu susiklosčiusios situacijos patiriate papildomą psichologinį nerimą, jeigu manote, kad Jums reikia su kažkuo pabendrauti ar prašyti pagalbos dėl savo ir savo vaikų emocinės būsenos – neprivalote likti vieni su savo mintimis ir jausmais. Dalinkitės jais su tais, kurie gali padėti.

Psichologinę pagalbą el. paštu ir telefonu lietuvių ir rusų kalbomis teikia įstaigos psichologė:

rašykite el. paštu:Irniukas@gmail.com

arba skambinkite telefonu:

Vida +370 68372056

Rekomenduojamos knygelės apie emocijas ir video tolerancijos ugdymui Peržiūrėti

Nusiraminimo būdai Jūsų mažiesiems Peržiūrėti

Skip to content