Menu Close

Istorinio raštingumo mokymosi būdai: Edukacinė išvyka į ,,Vytauto Didžiojo Karo” muziejų

Istorinio raštingumo mokymosi būdai: Edukacinė išvyka į ,,Vytauto Didžiojo Karo” muziejų
Aktyvios praktinės tiriamosios veiklos bei aktyvaus dalyvavimo patirtiniai metodai svarbiausi ikimokyklinio amžiaus vaikų istorinio raštingumo būdai.
Svarbu nuolat kurti aplinką skatinančią domėjimąsi išoriniu pasauliu, padedančią plėstis vaikų akiratį. Kelionės – tai puiki priemonė, motyvuojanti, padedanti tyrinėti ir pažinti supantį pasaulį.
Padedant -tenkinant vaikų domėjimosi poreikius, ieškant naujos informacijos ir potyrių kovo 3 dieną ,,Saulučių” grupės ugdytiniai lankėsi ,, Vytauto Didžiojo karo” muziejuje- dalyvavo edukacijoje „Neįveikiama pilis“.
Vaikai susidomėję klausėsi edukatoriaus pasakojimo apie piliakalnių atsiradimą, jų paskirtį. Sužinojo koks gyvenimas kunkuliavo piliakalnių viršūnėse. Atidarę paslaptingąsias senienų dėžutes sužinojo kokias paslaptis slepia piliakalniai. Vaikai archeologinius piliakalnių radinius apžiūrėjo, iščiupinėjo, ištyrinėjo ir netgi pasimatavo. Įgiją žinių patys ėmėsi darbo, supylė piliakalnius, o jų viršūnėje pastatė neįveikiamas pilis, šlaitus aptvėrė apsaugine siena.
Vaikai pastatė įmantrius inžinierinius statinius, kuriuos neįveiktų net aršiausi priešai.
Taip pat ugdytiniai su dideliu entuziazmu apžiūrėjo muziejaus salių ekspozicijas. Vieni džiaugėsi suradę jau edukacijos metu matytus archeologinius radinius – papuošalus, ginklus, kiti susidomėję apžiūrinėjo šaunamuosius ir šaltuosius ginklus, netgi bandė suskaičiuoti. Kitų dėmesį prikaustė „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą lėktuvo nuolaužos: smalsiai tyrinėjo lėktuvo variklį, sraigto detales, navigacijos įrangą. Abejingų nepaliko partizanų buveinė slėptuvė – bunkeris, joje visi apsilankė, stebėjosi šios patalpos maža erdve, turėjo susispiesti, norėdami visi sutilpti.
Vaikai įsisavino žinias per realią gyvenimišką patirtį, patys aktyviai tyrinėdami, veikdami, ugdėsi pilietiškumą, istorinį raštingumą. Praktinis patyrimas-tai geriausias mokymosi būdas turtinantis jų akiratį ir padedantis įsilieti į visuomenės gyvenimą.
Skip to content