Menu Close

  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento direktoriaus 2023-11-28 raštas Nr. (2-13 16.1.1 Mr)2-54663 ,,Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo ir kitų užkrečiamųjų ligų plitimo ribojimo priemonių taikymo” Atsisiųsti
  • Vadadovaujantis KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮSTAIGOJE buvo sudarytas įstaigos vadovo ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą įstaigoje,vykdymo planas „Dėl vaikų testavimo iš seilių ėminių“ : vaikai bus testuojami  tik tėvams sutikus, esant patvirtintam atvejui vaiko grupėje, pagal sudarytą  VSB specialisto algoritmą. Už testavimą atsakingas pagal darbo grafiką kiekvienoje grupėje dirbanis mokytojas. Už testavimo kontrolę įstaigoje atsakinga savivaldybės visuomenės sveikatos biuro( VSB), vykdančio sveikatos priežiūrą įstaigoje, specialistė.
  • KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮSTAIGOJE Atsisiųsti
  • SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ Atsisiųsti
  • SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
    2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO Atsisiųsti
  • SUTIKIMO / NESUTIKIMO DĖL DALYVAVIMO MOKYKLOS VYKDO AME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA Atsisiųsti
Keičiasi OV sprendimas dėl GAT testų naudojimo ugdymo įstaigose:

 Įsigalioja 2022-02-21 V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE” PAKEITIMO Atsisiųsti

Įsigalioja 2022-02-21 V-2743 „DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE” PAKEITIMO Atsisiųsti

 
 
 

Kyla daug klausimų dėl izoliacijos ir testavimosi paskiepytų ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigos darbuotojų, kurie turi tik dvi dozes skiepo. 

Profilaktinis testavimas kas 7-10 dienų, nėra taikomas paskiepytiems pilna schema ar prasirgusiems, turintiems antikūnų asmenims. Galioja senoji tvarka ir šiuo klausimu niekas nesikeičia.

Testuojasi profilaktiškai kas 7-10 d. tik nepasiskiepiję, nepersirgę, neturintys antikūnų darbuotojai, registruojasi 1808.lt arba skambučiu 1808. 

Izoliacija 2021-11-16 (plačiau pasinagrinėti https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/izoliacija-po-kontakto-su-serganciuoju-covid-19-bus-privaloma-ir-pasiskiepijusiems )

Nors pasiskiepijus gerokai sumažėja rizika užsikrėsti COVID-19, tačiau praėjus daugiau nei 4 mėnesiams nuo pasiskiepijimo, tikimybė užsikrėsti gali išaugti. Siekiant mažinti užsikrėtimų skaičių nuo lapkričio 17 d. izoliacija bus privaloma ir pasiskiepijusiems žmonėms, kurie turėjo kontaktą su sergančiuoju COVID-19. Izoliuotis reikės tol, kol bus gautas neigiamas PGR tyrimo atsakymas.

Izoliuotis privalės tik tie asmenys, kurie yra pasiskiepiję daugiau nei prieš 120 dienų ir jei asmuo neskiepytas sustiprinančiąja doze. Kontaktą su sergančiuoju turėjusiems asmenims PGR tyrimą reikės atlikti ne anksčiau kaip 3 dieną po turėto kontakto. 

Žmonėms, pasiskiepijusiems sustiprinančiąja doze ir pasiskiepijusiems pagal pilną skiepijimo schemą anksčiau nei prieš 120 dienų ir persirgusiems COVID-19 izoliuotis nereikės, tačiau jiems rekomenduojama ne anksčiau kaip 3 dieną po turėto kontakto atlikti PGR tyrimą. 

Izoliacijos tvarka po turėto didelės rizikos sąlyčio keisis ir vaikų ugdymo įstaigų,   įgyvendinančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, darbuotojams – jie galės testuotis pagal nustatytą algoritmą jei ugdymo įstaigoje organizuojamas testavimas po kontakto. 

Šių ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie pasiskiepijo seniau nei prieš 120 dienų ir dar nėra pasiskiepiję sustiprinančiąja doze, izoliuotis nereikės, jei testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais pagal ugdymo įstaigoms nustatytą algoritmą.  

Ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie yra pasiskiepiję anksčiau nei prieš 120 dienų ar yra pasiskiepiję sustiprinančiąja doze izoliuotis nereikės, tačiau jiems yra rekomenduojama testuotis kartu su kitais sąlytį turėjusiais asmenimis. 

Info iš https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3 

Izoliuojasi 2021-11-17 ( plačiau pasinagrinėti galite https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/keiciasi-izoliacijos-taikymo-salygos-paskiepyti-asmenys-tures-pasirinkima?fbclid=IwAR2Bbfyf5G1jElXw1lcN46_UNWzz0niAAfDrGpcF7werEbeO78ZuPfBBrJA )

Izoliacija paskiepytiems ir persirgusiems asmenims po sąlyčio su užsikrėtusiuoju netaikoma, jei:
•    nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo yra praėję ne daugiau negu 210 dienų;
•    asmuo turi teigiamą serologinio (antikūnų) testo atsakymą (kuris galioja 60 d. nuo jo atlikimo) – negalioja paskiepytiems asmenims;
•    asmuo paskiepytas pagal visą vakcinacijos schemą ir nuo paskutinio skiepo praėjo ne daugiau kaip 120 dienų (netaikoma pagal visą skiepijimo schemą paskiepytiems asmenims iki 18 metų);
•    asmuo paskiepytas sustiprinančiąja vakcina. Laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) eiliškumo).

Nuorodos į internetinius psl.:

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/izoliacija-po-kontakto-su-serganciuoju-covid-19-bus-privaloma-ir-pasiskiepijusiems

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/keiciasi-izoliacijos-taikymo-salygos-paskiepyti-asmenys-tures-pasirinkima?fbclid=IwAR2Bbfyf5G1jElXw1lcN46_UNWzz0niAAfDrGpcF7werEbeO78ZuPfBBrJA


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPALIO 12 D. SPRENDIMO NR. V-2273 „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO tvarkos“ pakeitimo Darželiui Infekciju-plitima-ribojantis-rezimas_projektas


ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO 2021-11-15_izoliacijos+taisykles_keitimas_nuo 2021-11-17


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO V_2543_keit_20211111v2 darželiui


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS  LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO 2021 m. spalio 18 d.  V_2543_keit_202110132021-10-13 PS Pajutę peršalimo simptomus likite namie


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021-09-22_izoliavimo+taisykles_keitimas


AR_2021-09-21 reikalavimai darželiui

Skip to content