Menu Close

„Solidarumo bėgimas 2023“

Solidarumo bėgimas 2023“
Orgnizacija “Gelbėkit vaikus” jau 10-ąjį kartą pakvietė jungtis prie socialinės akcijos “Solidarumo bėgimas” ir padėti rinkti lėšas Lietuvos ir Ukrainos vaikams.”Solidarumo bėgimas” tai ne tik fizinio aktyvumo šventė, tai iniciatyva, kuria siekiama ugdyti bendrystę, sktinti vienas kito palaikymą. Būtent dėl šių priežasčių ir dėl didelės projekto sėkmės, organizacija „Gelbėkit vaikus“ įsipareigojo solidarumo bėgimą rengti kiekvienais metais.
Mūsų lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie šios iniciatyvos ir visi drauge mankštinomės, žaidėme žaidimus bei įveikėme “Mažosios mylios” distanciją.Prie šios iniciatyvos labai prisidėjo mūsų lopšelio-darželio bendruomenė bei ugdytinių tėveliai aukodami. 😀
Dėkojame kūno kultūros mokytojai Linai Mejarienei už puikias iniciatyvas stiprinant vaikų sveikatą, skatinant vaikų fiziniį aktyvumą bei ugdant pilietinę atsakomybę bendruomenėje
Skip to content