Menu Close

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektas- „Mano namai mano tvirtovė“

                  Mūsų valstybės istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji –  Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. Kas gi ta Lietuva? Lietuva – tai aš, tu, tai mes visi. Lietuva – tai mūsų visų namai, mūsų tvirtovė.  Ruošdamiesi minėti Lietuvos valstybės  atkūrimo dieną, ugdydami vaikų tautiškumą ir pilietiškumą, plėsdami supratimą apie Lietuvą-savo gimtąją šalį, kvietėme šalies pedagogus jungtis į respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektą „Mano namai – mano tvirtovė“ ir, skatinant ugdytinių  pasididžiavimą savo namais, plėtojant jų kūrybiškumą bei išradingumą,  sukurti „Mūsų namus- mūsų namai“

        Į respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  projekto „Mano namai – mano tvirtovė“ įgyvendinimą įsitraukė 310 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kartu su savo ugdytiniais iš visos Lietuvos. Pedagogai sudarė sąlygas aktyvioms patyriminėms veikloms, įtraukiančioms ir skatinančioms vaikus patiems domėtis, stebėti, eksperimentuoti, lavinti konstravimo, inžinerinius, matematinius gebėjimus siekiant įgyvendinti konkrečius kūrybinius sumanymus bei ugdyti bendruomenės pilietiškumo jausmą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Kurdami savo šalies namus-tvirtovę, ugdytiniai naudojosi ne tik įvairiausiais konstruktoriais, bet ir kūrybiškai pritaikė aplinkai draugiškus, tvaraus vartojimo  sprendimus.

        Projekto metu vaikai  patirė kūrybinį ir pažinimo džiaugsmą, atskleidė asmeninius gebėjimus bei plėtojo ugdymosi kompetencijas, ugdėsi vertybines  nuostatas būti pilietišku ir pažinti savo Tėvynę, lavino saviraišką ir kūrybiškumą. Pedagogai patobulino savo profesinę kompetenciją, pasidalino gerąja patirtimi

       Vasario 16-oji – viena svarbiausių datų mūsų Tėvynės valstybingumo kelyje. Ši diena primena apie nenumaldomą tautos ryžtą gyventi laisvai ir savarankiškai. Būkime vieningi ir stiprūs, džiaukimės laisve, branginkime ją ir įprasminkime kasdieniais savo darbais!

 

Skip to content