Menu Close

… „Lietuva, mes pripažįstame Tave kaip valstybę ir nuo šiol tu esi lygiateisė narė Pasaulio šalių šeimoje. Šie žodžiai skamba “ Gyvosios planetos”  inicijuojamoje akcijoje “ Apkabinkime žemę 2018. Lietuva dėkoja”, kurioje  dalyvavome ir mes, Kauno lošelio – darželio “ Pušaitė” vaikai. Mūsų  pačių mažiausiųjų dėkingumo banga nusirito iki MOLDOVOS.

Vaikiškais ir skardžiais   balsais tarėme nuoširdų AČIŪ MOLDOVAI,  kad viena pirmųjų  1990 m. gegužę pasaulyje pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomybę!

Tuk, širdele, tuk tuk,

Tuk , širdele dėl manęs ir dėl Tavęs….  ir dėl visų gyvenančių MOLDOVOJE…

Pridėdami rankeles prie savo mažų, tačiau pripildytų daug  meilės širdelių, reiškėme didžiulę  pagarbą visiems  Moldovos žmonėms. Iniciatyvios neformaliojo ugdymo mokytojos Ramintos (kūno kultūra), visos bendruomenės dėka, salėje plevėsuojant Moldovos vėliavai ( kurią pasiuvo meninio ugdymo pedagogė Jurgita)  ilgai nerimo vaikų klegesys : žaidėme, šokome,  visi  patyrėme daug teigiamų emocijų…

 Įspūdžiais pasidalino Kauno lopšelio- darželio “ Pušaitė” direktorės pavaduotoja ugdymui

Renginio akimirkos

Skip to content