Menu Close

Priešmokyklinukai aplankė S. Lozoraičio vidurinę ir J. ir S. Vileišių pagrindinę mokyklas

     2014 m. kovo mėnesį, būsimieji pirmokai, „Zuikių“ grupės auklėtiniai, apsilankė St. Lozoraičio vidurinėje ir J. Ir St.Vileišių pagrindinėje mokyklose.

     St.Lozoraičio vidurinėje mokykloje būsimuosius pirmokus pasitiko ketvirtų klasių mokiniai ir parodė spektakliuką „Zuikių mokykla“, pakvietė į savo klases. Taip pat susipažinome su knygų „namais“ – biblioteka, atlikome įvairias užduotėles. Visiems vaikams labai patiko sportuoti minkštoje sporto salėje. Su mokykla atsisveikinome gražiai įrengtoje seklyčioje.

     J. ir St.Vileišių pagrindinėje mokykloje, mus pasitikę ketvirtokai, pakvietė į savo klases. Ten vaikai susipažino, žaidė žaidimus, kaip tikri mokiniai sėdėjo suoluose ir atliko užduotis. Mūsų vaikučiai buvo susikaupę, atydžiai klausė mokytojos ir mokinių pasakojimų. Vaikai prisipažino, kad jiems patinka mokykloje ir greičiau nori tapti mokiniais.

 

Skip to content