Menu Close

3-oji stovyklos diena

 Meno ir sporto diena lopšelio – darželio „PUŠAITĖ“ vasaros sveikatingumo stovykloje prasidėjo linksmu ir šmaikščiu spektakliu “Raganėlės išdaigos“, kurį parengė muzikos pedagogė su vaikais. Vaikai parodė nuotaikingą ir šmaikštų spektakliuką, pristatė įvairių pasakų herojus. Spektaklio pabaigoje „raganaičių“ šokis išjudino visus žiūrovus ir visi įsijungė į bendrą šokį. Pasilinksminę ir pašokę visi patraukė ieškoti užkasto lobio, kuris vaikams suteikė daug džiaugsmo . Darželio ugdytiniai sportinę veiklą pradėjo lauko aikštelėje bendru  „Sportininkų šokiu“. Išsirikiavę komandomis vaikučiai šokinėjo per lankus , mėtė kamuolius , vinguriavo „ gyvatėlę“, traukė virvę, išrinko stipriausią komandą. Pasportavę, pažaidę netradicinius lauko žaidimus gaivinosi  sveikais gėrimais .

Skip to content