Menu Close

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veikos programa (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)


 

Skip to content