Menu Close

„Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir ( ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimas dėl Kauno miesto Savivaldybės tarybos 2019m. spalio 15d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir ( ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti 

Skip to content