Kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga peržiūrėti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977,  informuojame, kad susidarius sprendime nurodytoms situacijoms  ir esant poreikiui  mūsų ugdytiniams lankyti darželį, prašome mus informuoti  el.paštu ldpusaite@yahoo.com

Taip pat, norime pridėti, kad turėsite pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų individualias situacijas.  Turėsite galimybę lankyti ne mūsų darželį, o Švietimo  skyriaus nustatytą ugdymo įstaigą.

Pridedame sprendimo kopiją  Nr. V-977 ( 2020m.balandžio 23 d.) Peržiūrėti dokumentą