Menu Close

Lapkričio 30 d. Vilijampolės mikrorajono pedagogai dalyvavo mūsų įstaigoje metodiniame renginyje „Vaiko kūrybinio iniciatyvumo, individualumo puoselėjimas panaudojant netradicines priemones“. Programą sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė. Ieškant vaikams naujų, patrauklių ir prieinamų saviraiškos būdų įvairiose veiklose naudojamos netradicinės priemonės, jos padeda vaikams lengviau atsiklesti, eksperimentuoti, laisvai kurti ir tyrinėti, o rezultatai kartais būna išties stulbinantys.  Pedagogės: neformaliojo ugdymo mokytoja Raminta, meninio ugdymo mokytoja Jurgita, logopedė Rasa ir auklėtoja Ilona dalinosi gerąja darbo patirtimi, kaip panaudojant ugdymo(si) procese netradicines priemones skatinama pačių vaikų iniciatyvumas, saviraiška ir individualumas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogės stebėjo integruotą – praktinę vaikų „Kosmose buvau šią naktį…“. Vyko diskusijos.

Skip to content