LOPŠELIS – DARŽELIS BENDRADARBIAUJA SU:

·          Kauno pedagogų kvalifikacijos centru;

·          Kauno Petro ir Jono Vileišių mokykla – daugiafunkciniu centru;

·          UAB šeimos klinika ,,Vita Longa";

·          VŠĮ Jėzuitų gimnazija;

·         Kauno plaukimo mokyklos baseinu ,,Vilija” 

·         Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

·         Lietuvos sporto universitetu;

·         Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu;

·         Vaikų fizinio ugdymo studija ,,Supervaikai”;

·          Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;

·          Kauno valstybiniu lėlių teatru;

·         Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos šilainių filialu;

·         Vilijampolės socialinės globos namais;

·         Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija;

·         Respublikine ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai”.